Center za socialno delo Koroška Enota Dravograd

 • Meža 4,
  2370 Dravograd
 • T: 02 872 36 30
 • F: 02 872 36 31
 • E: gpcsd.dravo@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Koroška, Enota Dravograd

Zaposleni s področji dela

Glavna pisarna enotePomočnik direktorjaStarševsko varstvoVarstvo odraslih, otrok in družineZUPJS
Pomočnik direktorjaSEVČNIKAR Marjetka, univ.dipl.pravnica
Tel: 02 87 23 634
E-mail: marjetka.sevcnikar@gov.si
 • Pomočnik direktorja
GOSTENČNIK Janja, dipl. soc. delavka
Tel: 02 87 23 630
E-mail: janja.gostencnik@gov.si
 • Glavna pisarna enote
 • ZUPJS
HARTMAN ŠALOVEN Alenka, univ.dipl.soc.delavka
Tel: 02 87 23 632
E-mail: alenka.hartman@gov.si
 • Starševsko varstvo
 • ZUPJS
JAMŠEK Marija, univ.dipl.soc.delavka
Tel: 02 87 23 633
E-mail: marija.jemsek@gov.si
 • Varstvo odraslih, otrok in družine
ŠTAHER Majda, dipl.upr. organizatorka
Tel: 02 87 23 639
E-mail: majda.staher@gov.si
 • ZUPJS
KLINAR Nuša, univ. dipl. soc. delavka
Tel: 02 70 73 640
E-mail: Nusa.klinar@gov.si
 • Varstvo odraslih, otrok in družine
HOVNIK KRIVEC Sonja, univ.dipl.soc.delavka
Tel: 02 87 23 635
E-mail: sonja.hovnik@gov.si
 • Varstvo odraslih, otrok in družine

Seznam oseb, pooblaščenih za vodenje ter vodenje in odločanje v upravnem postopku na CSD Koroška - Enota Dravograd

Marjetka Sevčnikar, univ.dipl.pravnica
 • vodenje in odločanje
Alenka Hartman Šaloven, univ.dipl.soc.delavka
 • vodenje in odločanje
Janja Gostenčnik, dipl. soc. delavka
 • vodenje in odločanje
Majda Štaher, dipl.upr. organizatorka
 • vodenje in odločanje
Marija Jamšek, univ.dipl.soc.delavka
 • vodenje in odločanje
Sonja Hovnik Krivec, univ.dipl.soc.delavka
 • vodenje in odločanje
Nuša Klinar, univ. dipl. soc. delavka
 • vodenje