Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Koroška Enota Slovenj Gradec

 • Ozka ulica 1,
  2380 Slovenj Gradec
 • T: 02 885 01 24
 • F: 02 885 01 02
 • E: gpcsd.slovg@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Koroška, Enota Slovenj Gradec

Zaposleni s področji dela

Delo z dolgotrajno brezposelnimi osebamiGlavna in sprejemna pisarna enotePomočnica direktorjaPravno varstvoStarševsko varstvoVarstvo družineVarstvo družine in mladostnikovVarstvo mladostnikovVarstvo odraslihVodenje postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
Pomočnik direktorjaUrška Krevh, univ.dipl.soc.delavka
Tel: 02 88 50 124
E-naslov: urska.krevh@gov.si
 • Pomočnica direktorja
Lidija Rotovnik, poslovna sekretarka
Tel: 02 88 50 124
E-naslov: lidija.rotovnik@gov.si gpcsd.slovg@gov.si
 • Glavna in sprejemna pisarna enote
Nataša Slemenik, univ.dipl.soc.delavka
Tel: 02 88 50 106
E-naslov: natasa.slemenik@gov.si
 • Varstvo družine in mladostnikov
Sonja Božič, univ.dipl.soc.pedagoginja
Tel: 02 88 50 105
E-naslov: sonja.bozic@gov.si
 • Varstvo mladostnikov
Natalija Štruc Poberžnik, univ.dipl.psihologinja
Tel: 02 88 50 104
E-naslov: natalija.struc-poberznik@gov.si
 • Varstvo družine
Petra Skaza, dipl.soc.delavka
Tel: 02 88 50 117
E-naslov: petra.skaza@gov.si
 • Varstvo odraslih
Metka Verdinek Ažnik, univ.dipl.pravnica
Tel: 02 88 50 103
E-naslov: metka.verdinek-aznik@gov.si
 • Varstvo odraslih
Florjana Sušec, uni.dipl.pravnik
Tel: 02 88 50 119
E-naslov: florjana.susec@gov.si
 • Pravno varstvo
Karmen Kraiger Kert, univ.dipl.soc.delavka
Tel: 02 88 50 113
E-naslov: karmen.kraiger-kert@gov.si
 • Vodenje postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
Suzana Ermenc, univ.dipl.soc.delavka
Tel: 02 88 50 122
E-naslov: suzana.ermenc@gov.si
 • Vodenje postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev
Tanja Meh, mag. ekon. in posl. ved
Tel: 02 88 50 112
E-naslov: tanja.meh@gov.si
 • Starševsko varstvo
BARBARA LIPNIK, uni. dipl. sociologinja
Tel: 02 88 50 115
E-naslov: barbara.lipnik@gov.si
 • Delo z dolgotrajno brezposelnimi osebami

Seznam oseb, pooblaščenih za vodenje ter vodenje in odločanje v upravnem postopku na CSD Koroška - Enota Slovenj Gradec

Urška Krevh, univ.dipl.soc.delavka
 • vodenje in odločanje
Florjana Sušec, univ.dipl.pravnica
 • vodenje
Lidija Rotovnik, poslovna sekretarka
 • vodenje
Karmen Kraiger Kert, univ.dipl.soc.delavka
 • vodenje in odločanje
Suzana Ermenc, univ.dipl.soc.delavka
 • vodenje in odločanje
Petra Skaza, dipl.soc.delavka
 • vodenje in odločanje