Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Koroška Enota Slovenj Gradec

 • Ozka ulica 1,
  2380 Slovenj Gradec
 • Telefon: 02 885 01 24
 • Fax: 02 885 01 02
 • E-pošta: gpcsd.slovg@gov.si

Obvestila

Sprejeta novela Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1C)

Objavljeno: 13. 12. 2023

Spoštovani,

Državni zbor RS je dne 24. 11. 2023 sprejel novelo Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1C), ki je bila v Uradnem listu RS objavljena dne 5. 12. 2023 (Ur. l. št. 122/23). Zakon začne veljati 15. dan po objavi v uradnem listu, torej dne 21. 12. 2023, uporabljati pa se ga začne s 1. 1. 2024 (določila glede višin državnih štipendij) oz. s šolskim letom 2024/2025 (določila glede združljivosti državnih in Zoisovih štipendij) oz. s šolskim letom 2025/2026 (določila glede štipendije Ad futura).

Glavni poudarki sprejete novele:

 • višine DS bodo od 1. 1. 2024 dalje ostale na enaki višini, kot so v veljavi do 31. 12. 2023
 • s šolskim letom 2024/2025 bo omogočeno istočasno prejemanje državne in Zoisove štipendije
 • štipendist ne bo upravičen do dodatka za uspeh, če bo prejemal tako državno kot Zoisovo štipendijo
 • štipendist bo upravičen do dodatka za bivanje samo pri eni izmed štipendij
 • štipendist bo upravičen do dodatka za posebne potrebe samo pri eni izmed štipendij

25. NOVEMBER – MEDNARODNI DAN BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSAKMI IN V DRUŽINI

Objavljeno: 22. 11. 2023

Vsako leto v mesecu novembru obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. To je dan, ki nas opominja, da se kljub demokratični družbeni ureditvi in uresničevanju človekovih pravic v slovenskem prostoru nasilje v družini še vedno dogaja. Svojo izkušnjo o tem je v knjigi Milene Miklavčič, Ogenj, rit in hlače niso za igrače: babice, hčerke, vnukinje Romana opisala takole:

……Prvič me je udaril, ko sem nosila pod srcem prvega otroka. Dobila sem takšno zaušnico, da mi je še več dni odmevalo v ušesih. Ko se je streznil, me je prosil odpuščanja in mi prinesel velik šopek rož. Premirje je trajalo deset dni. Po neki hokejski tekmi je šel s prijatelji na pivo. Ko se je zjutraj, ravno sem se odpravljala v službo, primajal domov, me je obdolžil, da sem se v času njegove odsotnosti tudi jaz nekje gonila. Žalil me je z besedami kurba, prasica, svinja pijanka, Kar naprej je ponavljal, da bi se valjala v blatu, če me ne bi on potegnil iz njega…….

Nasilje s strani Romaninega moža se je skozi več let stopnjevalo do točke, da je Romana fizično izčrpana ter čustveno prazna pristala v bolnišnici, kjer se prepoznali, da je žrtev nasilja s strani svojega moža. Skupaj s hčerko ji je uspelo, da se je umaknila od njega. Ker pa v svoji socialni mreži ni imela podpore in je mož zanju predstavljal veliko nevarnost, sta se leto dni živeli v varni hiši. Ob podpori strokovnih služb je Romani uspelo, da se je odselila na svoje ter se zaposlila. Na novo si je uredila življenje.

25. november pa ni samo dan, ko se spominjamo žrtev nasilja v družini temveč tudi dan, ko se opominjamo, da nasilje v družini ni le problem posameznika ali družine, temveč je to problem, ki se tiče širše družbe. Za zmanjševanje, odpravljanje in tudi preprečevanje pojava nasilja v družini smo odgovorni vsi. Še posebej zato, ker imamo v slovenskem prostoru zagotovljene mehanizme, s katerimi lahko nasilje prekinemo oz. preprečujemo.

Pomembno je, da imajo žrtve nasilja v družini pogum in moč, da iz nasilnega odnosa izstopijo. Vsi pa imamo odgovornost, da žrtve opogumljamo za to.

Vsakdo ima pravico do mirnega, nenasilnega življenja, pravico, da živi v okolju, kjer je spoštovan in sprejet.

Žrtve in tudi posamezniki, ki prepoznate žrtve nasilja v družini se za pomoč in informacije v koroški regiji lahko obrnete na naslednje institucije:

Policijske postaje 113

 • Policijska postaja Dravograd 02 87 21 500
 • Policijska postaja Radlje ob Dravi 02 88 70 600
 • Policijska postaja Ravne na Koroškem 02 82 16 200
 • Policijska postaja Slovenj Gradec 02 87 25 400

Center za socialno delo Koroška

 • Enota Dravograd 02 872 36 30
 • Enota Radlje ob Dravi 02 82 79 730
 • Enota Ravne na Koroškem 02 82 16 350
 • Enota Slovenj Gradec 02 88 50 124

Društvo regionalna varna hiša Celje, enota Slovenj Gradec 02 88 29 435, 031 234 404

Pripravil/-a:
Jovita Pogorevc Merčnik, koordinatorka za preprečevanje nasilja v družini

UČENJE POZITIVNEGA STARŠEVSTVA

Objavljeno: 20. 11. 2023

V januarju 2024 bomo pričeli z novim sklopom delavnic za starše po programu Neverjetna leta.

Srečanja bodo potekala enkrat na teden, po dve uri in pol, v popoldanskem času, v prostorih CSD Koroška, enota Ravne na Koroškem.

V SKUPINO VABIMO STARŠE, KI IMAJO OTROKE V STAROSTI OD TRETJEGA DO OSMEGA LETA.

Prijave zbiramo preko spletne strani neverjetna-leta.si.

Več informacij Sonja Tiršek, tel. 030 607 160

Obvestilo za javnost 2023

Objavljeno: 03. 07. 2023

Obvestilo za javnost 2023 (DOCX) Obvestilo za javnost 2023 (PDF)

CENTRI ZA SOCIALNO DELO LETNE PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV PODALJŠUJEMO PO URADNI DOLŽNOSTI, ZATO VSEM TISTIM, KI ŽE IMATE PRIZNANE PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačila vrtca), NI POTREBNO ODDAJATI NOVIH VLOG.

NOVO VLOGO ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV vložite

 • ČE PRVIČ ZAPROŠATE ZA PRAVICO DO OTROŠKEGA DODATKA, DRŽAVNE ŠTIPENDIJE IN ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA ali ČE VAM JE BILA PRAVICA NA PODLAGI PREDHODNE VLOGE ZAVRNJENA.

Za pravico do državne štipendije je potrebno izpostaviti:

 • v mesecu avgustu oddajo vlogo za državno štipendijo dijaki, ki vstopajo v prvi letnik in dijaki na prehodu iz poklicnega na srednješolsko izobraževanje (tako imenovani pti program, 3+2);
 • v mesecu septembru pa oddajo novo vlogo bodoči študenti prvega letnika in študenti na prehodu iz prve na drugo bolonjsko stopnjo.

Primer: ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Za otroke, ki bodo prvič pričeli obiskovati vrtec v mesecu septembru 2023, eden od staršev odda vlogo za subvencijo vrtca v mesecu avgustu 2023.

V kolikor prične otrok z obiskovanjem vrtca med šolskim letom, eden od staršev odda vlogo za subvencijo vrtca mesec pred vključitvijo otroka v vrtec (npr. otrok prične obiskovati vrtec v mesecu maju, vlogo oddate v mesecu aprilu).

KDAJ SPOROČITE SPREMEMBE?

VSAKO SPREMEMBO, kot je npr. zaposlitev, spremembo statusa, izguba službe, razveze, razpadi zunajzakonske skupnosti, KAR VPLIVA NA UPRAVIČENOST DO PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV, NJENO VIŠINO ALI OBDOBJE PREJEMANJA, MORATE UPRAVIČENCI SPOROČITI CENTRU ZA SOCIALNO DELO. SPREMEMBA SE SPOROČI NA POSEBNEM OBRAZCU ZA SPOROČANJE SPREMEMB

Spremembe sporočite, ko že imate priznane pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca in državna štipendija) V ROKU 8 DNI PO NASTANKU SPREMEMBE.

KJE DOBITE VLOGE, OBRAZEC ZA SPOROČANJE SPREMEMB?

VSE VLOGE SO NA VOLJO NA SPLETNI STRANI Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, KUPIJO PA SE LAHKO TUDI V KNJIGARNAH IN PAPIRNICAH, LAHKO PA JIH VLAGATELJI DOBITE TUDI NA POSAMEZNIH ENOTAH CENTROV ZA SOCIALNO DELO (DRAVOGRAD, RADLJE OB DRAVI, RAVNE NA KOROŠKEM, SLOVENJ GRADEC).

ŠOLSKA PREHRANA

VSEM TISTIM DRUŽINAM, KI IMAJO PRIZNANO PRAVICO DO OTROŠKEGA DODATKA ALI DRŽAVNE ŠTIPENDIJE NI POTREBNO ODDAJATI POSEBNIH VLOG ZA SUBVENCIJO MALICE, KOSILA. IZ ODLOČBE O OTROŠKEM DODATKU ALI DRŽAVNI ŠTIPENDIJI JE RAZVIDNO, ALI JE OTROKU PRIZNANA PRAVICA DO SUBVENCIONIRANE PREHRANE.

ODDAJA VLOGE NA CENTER ZA SOCIALNO DELO

VLOGE LAHKO VLAGATELJI POŠLJETE:

 • preko NAVADNE POŠTE NA NASLOV: CSD Koroška, Služba ZUPJS, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem;
 • JIH ODDATE ELEKTRONSKO;
 • JIH ODDATE OSEBNO NA POSAMEZNIH ENOTAH CSD KOROŠKA (DRAVOGRADU, RADLJAH OB DRAVI, RAVNAH NA KOROŠKEM IN V SLOVENJ GRADCU).

PREDLAGAMO, DA ZARADI PRIČAKOVANEGA VELIKEGA ŠTEVILA VLOG V MESECIH AVGUST IN SEPTEMBER, VLOGE ODDAJATE V PRVI POLOVICI MESECA in na vlogi pripišete kontaktne podatke (telefonska številka, elektronski naslov).

PRILOGA

OTROŠKI DODATEK

 • ROK ZA ODDAJO VLOGE: PO ROJSTVU OTROKA Če vlogo oddate v 30 dneh po rojstvu otroka, se pravica prizna s prvim dnem v mesecu, ko se je otrok rodil (primer: otrok rojen: 30.7., vloga oddana do 30.8., se pravica prizna od 1.7.)
 • PRILOGE: Niso potrebne Opomba: starši, ki plačujete preživnino za otroke, lahko uveljavljate znižanje dohodka za plačano preživnino

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

 • ROK ZA ODDAJO VLOGE: MESEC PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC (npr. če otrok prvič nastopi vrtec v septembru, oddate vlogo v avgustu).
 • PRILOGE: Niso potrebne Opomba: starši, ki plačujete preživnino za otroke, lahko uveljavljate znižanje dohodka za plačano preživnino

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA

 • ROK ZA ODDAJO VLOGE: Lahko kadarkoli med šolskim/študijskim letom, Predlagamo, da jo vložite pred pričetkom šolskega/študijskega leta DIJAKI: V MESECU AVGUSTU,
  ŠTUDENTI: V MESECU SEPTEMBRU.
  Vlogo lahko odda ali starš ali dijak/študent sam (vlogi sta različni).
 • PRILOGE: V KOLIKOR DIJAKI/ŠTUDENTI ODDAJO VLOGO MED ŠOLSKIM/ŠTUDIJSKIM LETOM, SE O PRAVICI ODLOČA S PRVIM DNEM NASLEDNJEGA MESECA PO ODDANI VLOGI (npr. če vlogo oddajo oktobra se o pravici odloča od 1. novembra dalje);
  PRILOGE-DIJAKI/ŠTUDENTI, ki se izobražujejo v tujini:
  • potrdilo o šolanju/potrdilo o vpisu,
  • potrdilo o akreditaciji izobraževalne ustanove v tujini.

DODATKI K DRŽAVNI ŠTIPENDIJI

Lahko so priznani SAMO, ČE STE DO DRŽAVNE ŠTIPENDIJE UPRAVIČENI

ZA BIVANJE ZUNAJ KRAJA STALNEGA BIVALIŠČA

VIŠINA: 94,78 EUR mesečno

PRILOGE
DIJAKI

 • potrdilo o bivanju v dijaškem domu, če dijak biva tam,
 • najemno pogodbo (če dijak ne biva v dijaškem domu),
 • prijavljeno začasno bivališče v kraju izobraževanja (dijake, ki bivajo v dijaških domovih prijavi uprava dijaškega doma) potrdil o prijavi začasnega bivališča NI treba prilagati, saj CSD sam pridobi podatek.

ŠTUDENTI:

 • prijavljeno začasno bivališče v kraju izobraževanja (prijavijo ga sami z najemno pogodbo na Upravni enoti),
 • priložijo najemno pogodbo.

ZA USPEH –UPRAVIČENI OD 2. LETNIKA DALJE

POVPREČNA OCENA-DIJAKI
Vključno 4,00 do 4,25 20,14 eur
Nad 4,25 do vključno 4,50 26,06 eur
Nad 4,50 do vključno 4,75 35,55 eur
Nad 4,75 47,40 eur
POVPREČNA OCENA-ŠTUDENTI
Vključno 8,00 do 8,25 20,14 eur
Nad 8,25 do vključno 8,50 26,06 eur
Nad 8,50 do vključno 9,00 35,55 eur
Nad 9,00 47,40 eur

PRILOGE
DIJAKI:

 • spričevalo zaključenega letnika. ŠTUDENTI:
 • izpis ocen v obdobju od 1.10. do 30.9. predhodnega šolskega leta.

ZA POSEBNE POTREBE

ŠTIPENDISTOM, KI JIM JE PRIZNANA INVALIDNOST OZ. TELESNA OKVARA IN TUDI TISTIM, ZA KATEREGA STARŠI PREJEMAJO DODATEK ZA NEGO OTROKA TER DIJAKOM, KI SO USMERJENI V PRILAGOJEN PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.

VIŠINA DODATKA: 59,24 EUR.

PRILOGE

 • ODLOČBA ZPIZ ali odločba ZRSZ. Odločbe o dodatku za nego ni potrebno prilagati, saj CSD podatek pridobi iz lastne uradne evidence.

Pripravila: Sabina Ranc, Vodja Službe ZUPJS