Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Koroška Enota Slovenj Gradec

 • Ozka ulica 1,
  2380 Slovenj Gradec
 • Telefon: 02 885 01 24
 • Fax: 02 885 01 02
 • E-pošta: gpcsd.slovg@gov.si

Obvestila

Izjava centra ob mednarodnem dnevu ozaveščanja nasilja nad starejšimi

Objavljeno: 13. 06. 2023

Izjava centra ob mednarodnem dnevu ozaveščanja nasilja nad starejšimi (PDF)

V Sloveniji se delež starejše populacije povečuje. S staranjem se način življenja posameznika spreminja, saj njegove funkcionalne sposobnosti upadajo. Za kvalitetno in dostojno življenje v tem obodobju so potrebne prilagoditve v zasebnem in družbenem sistemu.

Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi, ki ga obeležujemo 15. junija, želimo opozoriti na odgovornost posameznikov in družbe pri zagotavljanju kakovostnega življenja starejših. Nasilje nad starejšimi je namreč pojav, ki se težko prepoznava. Razlogi za to so lahko religiozne, kulturne ali ekonomske narave. Pogosto nasilje ostaja prikrito zaradi notranjih stisk starejših žrtev, ki jih skrbi, kaj bodo rekli drugi oz. kako bo reagirala okolica, občutijo sram, imajo občutke krivde, pogosti so tudi strahovi pred odhodom v institucijo, da se bo nasilje stopnjevalo, da ne bodo imeli koga, ki bi zanje skrbel, da bo prekinjen stik s sorodniki…. Ob tem so večkrat prisotni še drugi dejavniki, kot npr. zdravstveno stanje starejšega.

Danes, ko poteka mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi, želimo opomniti, da si morami vsi, posamezniki in institucije prizadevati:

 • da bomo starejšim zagotavljali pogoje za življenje v varnem okolju,
 • da bodo tisti, ki skrbijo za starejše imeli primerno znanje za ravnanje z njimi,
 • da bomo vzgajali mlade za spoštljiv in občutljiv odnos do starejših,
 • da bomo nasilje nad starejšimi prepoznali ter zanje pravočasno zagotovili pomoč.

Kadar zaznamo, da starejši morebiti doživljajo nasilje, o tem obvestimo najbližjo policijsko postajo ali center za socialno delo.

Bodimo družba z ničelno toleranco do nasilja nad starejšimi. Skupaj prepoznavajmo nasilje ter iščimo poti za dostojno in mirno življenje vsakega posameznika. Z medsebojno pomočjo to zmoremo.

Pripravil/-a:
Jovita Pogorevc Merčnik

Operacija GOZDNA KOPEL V MEŽIŠKI DOLINI

Objavljeno: 17. 05. 2023

logotip program razvoja podeželja

 • Vodilni izvajalec: Društvo Altra
 • Partnerji operacije: Center za socialno delo Koroška, Planinsko društvo Mežica
 • Lokacija izvajanja: Koroška regija - Mežiška dolina
 • Trajanje projekta: 01. april 2023 – 30. oktober 2023
 • Financer projekta: LAS Mežiške doline (4. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014-2020 sofinanciranih iz EKSRP)
 • Več o projektu: TUKAJ: Partnerski projekti – Društvo Altra

Namen projekta:

Operacijo smo pripravili na podlagi potreb po uvedbi metod sproščanja za krepitev duševnega zdravja, preprečevanja in lajšanja duševnih stisk, izgorevanja in zmanjševanja stresa prebivalcev Mežiške doline. Potrebe po soočanju z vsakdanjimi izzivi sodobnega načina življenja se odražajo tudi med prebivalci Mežiške doline, h katerim so prispevale tudi povečane duševne stiske po končanem covid obdobju. Podatki NIJZ-ja kažejo, da so težave v duševnem zdravju v porastu; pojavljajo se tudi specifične – pogojene z negotovimi družbenimi razmerami, medtem ko so dejavniki, ki jih sprožajo kompleksni. Društvo Altra kot ključna organizacija, ki izvaja programe na področju duševnega zdravja v Koroški regiji, na terenu opaža povečane stiske med vso populacijo (ranljivimi skupinami, delavnimi, starejšimi, mladostniki, invalidi).

Namen društva Altra je z inovativnim projektom Gozdne kopeli, ki izhaja iz širšega koncepta »zelene skrbi«, oz. green care pristopa, vpeljati oblike pomoči, ki bodo lokalno prebivalstvo: a) nagovorili, osveščali o pomenu lokalnih virov pomoči, ki jih narava s svojimi gozdnatimi in travnimi površinami na Koroškem omogoča b) usposobili vključene udeležence s tehnikami samopomoči v okviru metode Gozdne kopeli c) promovirali tovrstne oblike pomoči, ki so dostopne in brezplačne vsakemu občanu v Mežiški dolini d) spodbudili prebivalstvo k zdravim oblikam življenjskega stila in vedenja, kar preprečuje škodljive in destruktivne razvade e) izvedba 3 dnevnega tabora, v katerega se bo vključilo 20 oseb , prek katerega se bo vključene udeležence usposobilo za izvajanje samopomoči, s pomočjo različnih tehnik sproščanja, čuječnosti, povezovanja z naravo, kar bo ugodno vplivalo na njihovo izboljšano počutje. Hkrati pa se bo osveščalo tako vključene udeležence kot širšo javnost o pomenu metode Gozde kopeli in njenega učinka na duševno zdravje.

Osveščanje bo potekalo prek neposrednega dela in promocijskih aktivnosti.

Operacija je namenjena ciljnim skupinam: polnoletnim osebam s težavami v duševnem zdravju, starejšim osebam, s poudarkom starejšim ženskam, ki so zaradi različnih razlogov ostale same, kot tudi zaposlenim v javnem sektorju, ki so izpostavljeni stresu. V operacijo bomo vsekakor vključili tudi osebe, ki se že soočajo s težavami v duševnem zdravju ali pa so celo dolgotrajne, saj je preventiva pred poglabljanjem njihove duševne motnje ter opismenjevanje o oblikah samopomoči nujna.

Cilji, ki jih želimo z operacijo doseči:

 • Izboljšanje razpoloženja
  • zmanjšanje duševnih stisk,
  • zmanjšanje stresa,
  • povečanje energije, vitalnosti,
  • večja sposobnost osredotočenja, lažje razmišljanje
 • Ozaveščenost prebivalcev o novih metodah samozdravljenja pri spoprijemanju z duševnimi stiskami
 • Uporaba Gozdne kopeli za aktiven življenjski slog prebivalcev Mežiške doline
 • Umestitev metode Gozdna kopel v Koroški prostor
 • Ozaveščenost o pomenu varovanja in odnosa do narave
 • Ozaveščenost o učinkih povezovanja z naravo
 • Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja:
  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

STOP NASILJU – IZJAVA OB 25. NOVEMBRU MEDNARODNEM DNEVU BOJA PROTI NASILJU V DRUŽINI IN NAD ŽENSKAMI

Objavljeno: 24. 11. 2022

Med 25. novembrom in 10. decembrom potekajo mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami in v družini. Ena izmed temeljnih človekovih pravic je življenje brez nasilja, saj nihče nima pravice izvajati kakršnegakoli nasilja nad drugo osebo. Zato sta naloga in odgovornost celotne družbe, da nasilje preprečujemo, prepoznamo, naznanimo ter tako stremimo k odpravi tega pojava. Žal pa ugotavljamo, da se nasilje v družini še vedno pojavlja, o čemer pričajo podatki o obravnavanih primerih nasilja v družini pri policiji ter tudi centru za socialno delo.

Iz izkušenj vemo, da sta strah in zanikanje pred tem »kaj bodo rekli drugi« pogosto razloga, da žrtve ne poiščejo pomoči, še posebej pomoči institucij kot sta policija in center za socialno delo.

Krog nasilja, v katerem se žrtve znajdejo, se nikoli ne prekine samodejno, potrebna je aktivacija žrtev in tudi širšega okolja. Zato spodbujamo vse, ki doživljajo nasilje ali vedo za koga, ki to doživlja, da čimprej poiščejo pomoč in nasilje prijavijo. To je prvi korak k prekinitvi nasilja ter zagotavljanju zaščite in varnosti žrtve.

Na območju delujejo institucije, ki vam pri tem pomagajo:

Policijske postaje 113 Center za socialno delo Koroška
Policijska postaja Dravograd 02 872 15 00 enota Dravograd 02 872 36 30
Policijska postaja Radlje ob Dravi 02 88 70 600 enota Radlje ob Dravi 02 88 79 730
Policijska postaja Ravne na Koroškem 02 82 16 200 Enota Ravne na Koroškem 02 82 16 350
Policijska postaja Slovenj Gradec 02 88 50 100 Enota Slovenj Gradec 02 88 50 100
Društvo regionalna varna hiša Celje, enota Slovenj Gradec 02 882 94 35, 031 234 404

V podporo in pogum vsem žrtvam, ki so in tudi tistim, ki še bodo prekinile krog nasilja, nosimo v teh dneh bele pentlje, saj je to mednarodni simbol nenasilja!

Center za socialno delo Koroška

Vlada je vzpostavila klicni center za informacije o pomoči beguncem iz Ukrajine

Objavljeno: 07. 03. 2022

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov je 2. marca 2022, vzpostavil vladni klicni center, kjer bodo za pojasnila glede pomoči, ki jo Slovenija nudi državljanom iz Ukrajine na voljo strokovnjaki z različnih področij. Klicni center bo deloval vse dni v tednu od 8. do 18. ure.

Za klice iz Slovenije je na voljo brezplačna telefonska številka 080 41 42 , za klice iz tujine +386 1478 7530.

Vzpostavili so tudi poseben elektronski poštni naslov info.ukrajina@gov.si. Aktualne informacije in kontaktne številke so objavljene tudi na spletni strani gov.si v slovenskem, angleškem in ukrajinskem jeziku.

V klicnem centru bodo strokovnjaki nudili informacije glede vstopa in bivanja v Sloveniji, postopka priznanja mednarodne zaščite ter informacije na kakšen način lahko posamezniki ali organizacije nudijo finančno ali materialno pomoč.

Obvestilo za prejemnike socialnih transferjev na TR pri Sberbank

Objavljeno: 28. 02. 2022

Obveščamo vas, da smo bili s strani Uprave za javna plačila obveščeni o zavrnjenih nakazilih za pravico varstveni dodatek zaradi ukinitve nakazil s strani Banke Slovenije na banko Sberbank. Zavrnjenih je bilo približno 100 nakazil.

Pričakujemo, da bodo zavrnjena tudi nakazila za ostale pravice, ki jih izplačuje MDDSZ (pravice iz javnih sredstev, starševska nadomestila in drugo). Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti intenzivno iščejo rešitev za ponovna nakazila zavrnjenih nakazil in pripravo seznama vseh oseb, ki imajo odprt TRR na Sberbank, na podlagi katerega bi CSD stranke obvestil, da naj jim sporočijo nov TRR.

Zato vse upravičence do socialnih transferjev naprošamo, da pristojnemu centru za socialno delo sporočijo novo številko tekočega računa, na katerega bodo nakazani transferji.

Na ministrstvu bodo storili vse kar je v njihovi moči, da bi nakazila čimprej prišla do upravičencev.