Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Koroška

  • Ozka ulica 1
    2380 Slovenj Gradec
  • Telefon: 08 181 03 01
  • Fax: 02 885 01 02
  • E-pošta: gp-csd.koros@gov.si

Obvestilo za javnost 2023

Objavljeno: 03. 07. 2023

Obvestilo za javnost 2023 (DOCX) Obvestilo za javnost 2023 (PDF)

CENTRI ZA SOCIALNO DELO LETNE PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV PODALJŠUJEMO PO URADNI DOLŽNOSTI, ZATO VSEM TISTIM, KI ŽE IMATE PRIZNANE PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačila vrtca), NI POTREBNO ODDAJATI NOVIH VLOG.

NOVO VLOGO ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV vložite

Za pravico do državne štipendije je potrebno izpostaviti:

Primer: ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Za otroke, ki bodo prvič pričeli obiskovati vrtec v mesecu septembru 2023, eden od staršev odda vlogo za subvencijo vrtca v mesecu avgustu 2023.

V kolikor prične otrok z obiskovanjem vrtca med šolskim letom, eden od staršev odda vlogo za subvencijo vrtca mesec pred vključitvijo otroka v vrtec (npr. otrok prične obiskovati vrtec v mesecu maju, vlogo oddate v mesecu aprilu).

KDAJ SPOROČITE SPREMEMBE?

VSAKO SPREMEMBO, kot je npr. zaposlitev, spremembo statusa, izguba službe, razveze, razpadi zunajzakonske skupnosti, KAR VPLIVA NA UPRAVIČENOST DO PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV, NJENO VIŠINO ALI OBDOBJE PREJEMANJA, MORATE UPRAVIČENCI SPOROČITI CENTRU ZA SOCIALNO DELO. SPREMEMBA SE SPOROČI NA POSEBNEM OBRAZCU ZA SPOROČANJE SPREMEMB

Spremembe sporočite, ko že imate priznane pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca in državna štipendija) V ROKU 8 DNI PO NASTANKU SPREMEMBE.

KJE DOBITE VLOGE, OBRAZEC ZA SPOROČANJE SPREMEMB?

VSE VLOGE SO NA VOLJO NA SPLETNI STRANI Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, KUPIJO PA SE LAHKO TUDI V KNJIGARNAH IN PAPIRNICAH, LAHKO PA JIH VLAGATELJI DOBITE TUDI NA POSAMEZNIH ENOTAH CENTROV ZA SOCIALNO DELO (DRAVOGRAD, RADLJE OB DRAVI, RAVNE NA KOROŠKEM, SLOVENJ GRADEC).

ŠOLSKA PREHRANA

VSEM TISTIM DRUŽINAM, KI IMAJO PRIZNANO PRAVICO DO OTROŠKEGA DODATKA ALI DRŽAVNE ŠTIPENDIJE NI POTREBNO ODDAJATI POSEBNIH VLOG ZA SUBVENCIJO MALICE, KOSILA. IZ ODLOČBE O OTROŠKEM DODATKU ALI DRŽAVNI ŠTIPENDIJI JE RAZVIDNO, ALI JE OTROKU PRIZNANA PRAVICA DO SUBVENCIONIRANE PREHRANE.

ODDAJA VLOGE NA CENTER ZA SOCIALNO DELO

VLOGE LAHKO VLAGATELJI POŠLJETE:

PREDLAGAMO, DA ZARADI PRIČAKOVANEGA VELIKEGA ŠTEVILA VLOG V MESECIH AVGUST IN SEPTEMBER, VLOGE ODDAJATE V PRVI POLOVICI MESECA in na vlogi pripišete kontaktne podatke (telefonska številka, elektronski naslov).

PRILOGA

OTROŠKI DODATEK

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA

DODATKI K DRŽAVNI ŠTIPENDIJI

Lahko so priznani SAMO, ČE STE DO DRŽAVNE ŠTIPENDIJE UPRAVIČENI

ZA BIVANJE ZUNAJ KRAJA STALNEGA BIVALIŠČA

VIŠINA: 94,78 EUR mesečno

PRILOGE
DIJAKI

ŠTUDENTI:

ZA USPEH –UPRAVIČENI OD 2. LETNIKA DALJE

POVPREČNA OCENA-DIJAKI
Vključno 4,00 do 4,25 20,14 eur
Nad 4,25 do vključno 4,50 26,06 eur
Nad 4,50 do vključno 4,75 35,55 eur
Nad 4,75 47,40 eur
POVPREČNA OCENA-ŠTUDENTI
Vključno 8,00 do 8,25 20,14 eur
Nad 8,25 do vključno 8,50 26,06 eur
Nad 8,50 do vključno 9,00 35,55 eur
Nad 9,00 47,40 eur

PRILOGE
DIJAKI:

ZA POSEBNE POTREBE

ŠTIPENDISTOM, KI JIM JE PRIZNANA INVALIDNOST OZ. TELESNA OKVARA IN TUDI TISTIM, ZA KATEREGA STARŠI PREJEMAJO DODATEK ZA NEGO OTROKA TER DIJAKOM, KI SO USMERJENI V PRILAGOJEN PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.

VIŠINA DODATKA: 59,24 EUR.

PRILOGE

Pripravila: Sabina Ranc, Vodja Službe ZUPJS