Center za socialno delo Osrednja Slovenija - Vzhod Enota Litija

 • Ljubljanska cesta 12,
  1270 Litija
 • T: 01 890 03 80
 • F: 01 898 35 61
 • E: gpcsd.litij@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Osrednja Slovenija - Vzhod, Enota Litija

Zaposleni s področji dela

Družinski pomočnikNaloge za preprečevanje nasilja v družiniObravnava mladoletnikov s težavami v odraščanjuObravnava otrok in mladoletnikovOprostitve plačila institucionalnega varstvaOsebna asistencaOsebna pomočPartnersko in družinsko svetovanjePokazenska pomočPomoč družini za domPomočnica direktoricePoslovna sekretarkaPravni posliPreživninePriznanje očetovstvaProstovoljciPrva socialna pomočPSP s povzročiteljem nasiljaRejništvo in posvojitveSkrbništvoSocialna aktivacijaStarševsko varstvo in družinski prejemkiStikiŠtudenti na praksiUkrepi za varstvo koristi otrokUrejanje družinskih odnosov in razmerijVarstvo odraslih in invalidnih osebVarstvo otrok in družineZUPJS

Pomočnik direktorjaLucija Marolt
Tel: 01/ 890 03 89
E-mail: lucija.marolt@gov.si
 • Pomočnica direktorice
Simona Lokar
Tel: 01/ 890 03 80
E-mail: simona.lokar@gov.si
 • Poslovna sekretarka
Marija Jerič
Tel: 01/ 890 0 393
E-mail: marija.jeric@gov.si
 • ZUPJS
Nataša Škarja
Tel: 01/ 890 03 86
E-mail: natasa.skarja@gov.si
 • ZUPJS
 • Socialna aktivacija
Eva Fekonja Vidic
Tel: 01/ 890 03 83
E-mail: eva.fekonja@gov.si
 • ZUPJS
 • Prva socialna pomoč
Narsi Anžur
Tel: 01/ 890 03 81
E-mail: narsi.anzur@gov.si
 • Starševsko varstvo in družinski prejemki
 • Priznanje očetovstva
Nataša Vrhovec
Tel: 01/890 03 92
E-mail: natasa.vrhovec@gov.si
 • Prva socialna pomoč
 • Varstvo odraslih in invalidnih oseb
 • Osebna asistenca
 • Oprostitve plačila institucionalnega varstva
 • Družinski pomočnik
 • Pokazenska pomoč
 • PSP s povzročiteljem nasilja
Maja Kulovec
Tel: 01/ 890 03 87
E-mail: maja.kulovec@gov.si
 • Rejništvo in posvojitve
 • Prva socialna pomoč
 • Varstvo otrok in družine
 • Urejanje družinskih odnosov in razmerij
 • Preživnine
 • Stiki
Polona Simončič
Tel: 01/ 890 03 82
E-mail: polona.simoncic@gov.si
 • Skrbništvo
 • Pravni posli
Alenka Hauptman
Tel: 01/ 890 03 84
E-mail: alenka.hauptman@gov.si
 • Prva socialna pomoč
 • Naloge za preprečevanje nasilja v družini
 • Ukrepi za varstvo koristi otrok
 • Obravnava otrok in mladoletnikov
Tomaž Štrtak (Nadomešča Alenko Hauptman.)
Tel: 01/ 890 03 84
E-mail: tomaz.strtak@gov.si
 • Prva socialna pomoč
 • Naloge za preprečevanje nasilja v družini
 • Ukrepi za varstvo koristi otrok
 • Obravnava otrok in mladoletnikov
Dragana Glišović Meglič
Tel: 01/ 890 03 85
E-mail: dragana.meglic@gov.si
 • Prva socialna pomoč
 • Osebna pomoč
 • Pomoč družini za dom
 • Partnersko in družinsko svetovanje
 • Urejanje družinskih odnosov in razmerij
 • Študenti na praksi
 • Prostovoljci
 • Obravnava mladoletnikov s težavami v odraščanju

POOBLAŠČENE OSEBE ZA VODENJE POSTOPKA IN ODLOČANJE

LUCIJA MAROLT, samostojna svetovalka
 • Pomočnica direktorice
 • Pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
NATAŠA VRHOVEC, samostojna svetovalka
 • Varstvo starejših in invalidnih oseb, oprostitve socialno varstvenih storitev
 • Pooblastilo za odločanje v upravnih postopkih
EVA FEKONJA VIDIC
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
 • Pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
NATAŠA ŠKARJA
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
 • Pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
MARIJA JERIČ
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
 • Pooblastilo za odločanje o pravicah iz javnih sredstev in iz starševskega varstva in družinskih prejemkov
NARSI ANŽUR
 • Starševsko varstvo in družinski prejemki, uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
 • Pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
MAJA KULOVEC
 • Varstvo otrok in družine, rejništvo, posvojitve, preživnine
 • Pooblastilo za vodenje upravnih postopkov
POLONA SIMONČIČ
 • Varstvo otrok in družine, varstvo odraslih oseb, skrbništvo
 • Pooblastilo za vodenje postopka
dr. ALENKA HAUPTMAN
 • Posebno varstvo otrok in družine, nasilje v družini
 • Pooblastilo za vodenje postopka
mag. DRAGANA GLIŠOVIĆ MEGLIČ
 • Varstvo otrok in družine
 • Pooblastilo za vodenje postopka