Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Osrednja Slovenija - Vzhod

  • Masljeva ulica 3
    1230 Domžale
  • Telefon: 01 724 63 70
  • Fax: 01 721 56 80
  • E-pošta: gp-csd.osvzh@gov.si

Nakup mobilne enote za izvajanje nalog koordinacije invalidskega varstva in obravnave v skupnosti na CSD Osrednja Slovenija - vzhod

Objavljeno: 13. 09. 2021

Logotip Evropskega sklada za regionalni razvoj

CSD Osrednja Slovenija – vzhod je z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dne 19.7.2021 podpisal Pogodbo o sofinanciranju projekta Nakup mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva. Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe 9.3: Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod iz institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti ter specifičnega cilja 9.3.1: Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe. Vrednost projekta znaša 12.121,21 EUR (80% iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, 20% iz sredstev slovenske udeležbe).

Namen projekta je sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil), ki bodo namenjene izvajanju terenskega dela koordinatorjev za obravnavo v skupnosti in koordinatorjev invalidskega varstva na območju, ki spada pod CSD Osrednja Slovenija – vzhod (Enota Domžale, Enota Kamnik in Enota Litija). Specifični cilj projekta je zagotoviti mobilne enote, ki bodo omogočile kakovostnejše izvajanje obravnave oseb v skupnosti s težavami v duševnem zdravju in spremljanje izvajanja storitev osebne asistence na terenu, s čimer bo omogočen lažji dostop do uporabnikov in izvajanje storitev v spremenjenih okoliščinah zaradi pojava epidemije Covid-19.

Ciljne skupine so osebe v skupnosti s težavami v duševnem zdravju, ki so vključene v obravnavo v skupnosti in ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave, in osebe, ki so upravičene do osebne asistence oziroma do komunikacijskega dodatka.

Osebno vozilo je bilo s strani direktorice CSD OSV Andreje Rihter ob prisotnosti finančne službe CSD OSV Maje Karničnik in Nataše Tomažin predano v uporabo dne 8.9.2021 koordinatorici za obravnavo v skupnosti na CSD OSV Tini Širnik in koordinatorici invalidskega varstva na CSD OSV Tini Drnovšek .

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani: www.eu-skladi.si.

Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj
Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj
Andreja Rihter – direktorica CSD Osrednja Slovenija – vzhod, Tina Drnovšek – koordinatorica invalidskega varstva, Tina Širnik – koordinatorica za obravnavo v skupnosti (od desne proti levi)
Andreja Rihter – direktorica CSD Osrednja Slovenija – vzhod, Tina Drnovšek – koordinatorica invalidskega varstva, Tina Širnik – koordinatorica za obravnavo v skupnosti (od desne proti levi)