Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Osrednja Slovenija - Vzhod

 • Masljeva ulica 3
  1230 Domžale
 • Telefon: 01 724 63 70
 • Fax: 01 721 56 80
 • E-pošta: gp-csd.osvzh@gov.si

Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin 2021

Objavljeno: 13. 08. 2021

Ker se približuje novo šolsko leto in se lahko marsikdo znajde v stiski kako zagotoviti šolske potrebščine za svojega otroka, smo na CSD Osrednja Slovenija – vzhod povzeli nam znane oblike pomoči pri nabavi šolskih potrebščin.

UE Domžale UE Kamnik UE Litija
Karitas Župnijska karitas Domžale: Družine v socialno materialnih stiskah in družine z večjim številom otrok lahko na Župnijsko karitas Domžale vložijo vlogo (obrazec prejmejo v pisarni). Na podlagi odobrene vloge prejmejo bone ali naročilnico za nakup šolskih potrebščin v Mladinski knjigi Domžale. Župnijska karitas Kamnik: Uporabniki lahko dobijo zvezke, podati morajo vlogo, izjemoma lahko plačajo kako položnico za šolske potrebščine. Župnijska karitas Litija: Občani lahko dobijo paket šolskih potrebščin; potrebno je izpolniti obrazec (dostopen tudi na internetu).

Župnijsko karitas Šmartno (ga. Hostnik Jelka - 041 991 404): Občani lahko dobijo paket šolskih potrebščin; potrebno je izpolniti obrazec (dostopen tudi na internetu).
Rdeči Križ Uporabniki na Rdeči križ vložijo vlogo. Na podlagi odobrene vloge, uporabniki prejmejo bone za Mladinski knjigo za nakup šolskih potrebščin.
Akcija je zaključena; podarili so bone v višini 6550 evrov.
V RKS Kamnik, lahko tisti socialno ogroženi prebivalci Občine Komende in Kamnik, ki jim CSD v celoti odreče dodatek oz., izredno socialno pomoč ali minimalno presegajo cenzus, z vlogo zaprosijo za nakup šolskih potrebščin. O vlogi bo odločala Komisija za socialna vprašanja RKS OZ Kamnik.
Komisija bo obravnavala vse okoliščine posameznega primera, vlogi pa je potrebno priložiti ustrezna dokazila o finančnem stanju in negativni odločbi CSD.
Občina Litija: Sodelujejo z Lidlom, kar ljudje donirajo v trgovini razdelijo šolam (največ oddelku za učence s poseb. potreb.).

Občina Šmartno –pri Rdečem križu lahko dobijo občani tudi denarno pomoč
Občinska pomoč Občina Domžale, v okviru občinske denarne pomoči v skladu z Odlokom o denarnih socialnih pomočeh v občini Domžale, Uradni vestnik Občine Domžale, št. 1/16, https://www.domzale.si/objava/75809 ..
Vlogo je najti na naslednjem spletnem naslovu: https://www.domzale.si/objava/398943 .

Občina Lukovica v okviru enkratne občinske denarne pomoči, ki še ni bila izkoriščena v koledarskem leatu,
Občina Mengeš v okviru enkratne občinske denarne pomoči, ki še ni bila izkoriščena v koledarskem letu (v znesku 400 € za družine in 200€ za posameznika), vlogo odobrijo vsem, ki izpolnjujejo cenzus
Občina Moravče: oddano vlogo odobrijo vsem, ki izpolnjujejo cenzus.
Občina Trzin: v okviru občinske denarne pomoči, ki še ni bila izkoriščena v koledarskem letu (462 EUR za družine in 231 EUR za posameznike, ki ne presegajo občinskega cenzusa in so predhodno že izkoristili državno denarno pomoč, vloga se odda na CSD).
Občina Kamnik, v okviru enkratnih pomoči (obrazec).

Občina Komenda poda sredstva šoli in uporabniki naj se obrnejo na socialno delavko v šoli
Anina zvezdica Uporabniki pošljejo sporočilo -prijavo na mail: ana@aninazvezdica.si, ki mora vsebovati naslednje podatke:
 • Ime in priimek
 • EMŠO
 • Naslov dejanskega prebivališča
 • Email
 • Telefonska številka prijavitelja
 • ime / priimek / EMŠO vsakega člana istega gospodinjstva ter sorodstveno razmerje do nosilca prijave
 • Podroben opis bivanjsko in finančne situacije (razlogi za trenutno situacijo, razlogi za izgubo službe, zdravstvene težave, ...).
 • Priložite lahko tudi dokazila, ki bodo izkazovala vašo trenutno situacijo (odločbo o otroških dodatkih, odločbo o denarni socialni pomoči, izpiske iz transakcijskega računa, zdravstvene izvide, itd.).
In pripis, da družina sodeluje s CSD OSV, enota Domžale.
Predvsem pomoč v hrani, izjemoma pomoč v šolskih potrebščinah, če je situacija res huda in priporočilo da CSD (prijava preko njihove spletne strani) Pomagajo s hrano, kozmetiko ipd. Če se prijavijo za pomoč, lahko dobijo tudi bone za Hofer, Lidl ipd., ki se jih da vnovčiti tudi za šolske potrebščine.
ZPM - lokalna ZPM Domžale, Ljubljanska c. 58, Domžale: uporabniki se 14 dni pred začetkom šolskega leta obrnejo na ZPM (šolske potrebščine), lahko sofinancirajo tudi del del. zvezkov
Šolski skladi (kaj nudijo in katere šole v okolju) Učbeniki so brezplačni - za izposojo, delovni zvezki za prvo triado brezplačni.

Na spletnih straneh šol so objavljene informacije oz. vloge.
Učbeniki so brezplačni - za izposojo, delovni zvezki za prvo triado brezplačni.

Na spletnih straneh šol so objavljene informacije oz. vloge.
Učbeniki so brezplačni - za izposojo, delovni zvezki za prvo triado brezplačni.

OŠ Litija, OŠ Šmartno, OŠ Gradec, OŠ Gabrovka:
Sofinancirajo nakup šolskih potrebščin najbolj ogroženim – starši pošljejo prošnjo oz. se obrnejo na šolsko svetovalno službo.

Rotary club – šola se prijavi na razpis, šolska svetovalna služba dodeli pomoč staršem v obliki naročilnice.
Vavčerji (trgovine, ki jih sprejemajo) Mladinska knjiga DZS Kamnik in Knjigarna Forum Kamnik : lahko vnovčijo nove turistične bone, ne starih; za nakup delovnih zvezkov in učbenikov, ne drugih šolskih potrebščin, s seboj morajo imeti podpisano izjavo o koriščenju bonov, ki se dobi na spletu in kopijo osebnega dokumenta, z originalom katerega se bodo identificirali v knjigarnah Office&More Kamnik DZS Litija: Z vavčerji se da kupiti učbenike, delovne zvezke in literaturo, ostalih šolskih potrebščin pa ne.
Druge možnosti: Hrček, izmenjevalnica rabljenih predmetov HD Adra:
Sodelujejo s CSD-ji tako, da pošljejo šolske potrebščine za do 30 otrok.