Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Osrednja Slovenija - Vzhod

  • Masljeva ulica 3
    1230 Domžale
  • Telefon: 01 724 63 70
  • Fax: 01 721 56 80
  • E-pošta: gp-csd.osvzh@gov.si

Pravice iz javnih sredstev – subvencija vrtca, spremembe pri plačilu vključenosti otrok v vrtec

Objavljeno: 19. 08. 2021

Obveščamo vas o spremembah Zakona o vrtcih (ZVRt-G), ki začnejo veljati od 01. 09. 2021:

Staršem, ki imajo na dan začetka uporabe določbe prejšnjega odstavka že izdano odločbo o znižanem plačilu vrtca, se pravica do brezplačnega vrtca za drugega otroka prizna na podlagi zakona in velja do izteka veljavnosti izdane odločbe. Starši ne dajejo novih vlog ali sprememb. Upravičenci bodo o novih oprostitvah obveščeni z obvestilom.

Vlogo starši oddajo za otroka za katerega še nimajo priznane pravice do subvencije vrtca, kljub temu, da bodo po novi zakonodaji oproščeni plačila.