Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Osrednja Slovenija - zahod

 • Ljubljanska cesta 9
  1330 Kočevje
 • T: 05 969 44 19
 • F: 05 893 83 90
 • E: gp-csd.oszah@gov.si

Obvestila

Izplačilo solidarnostnih dodatkov in višjih dodatkov v t.i. PKP7

Objavljeno: 28. 01. 2021

29. 1. 2021 bo izplačilo:

 • enkratnega solidarnostnega dodatka za otroke (za prejemnike otroškega dodatka),
 • višjega dodatka za velike družine
 • višjega dodatka za nego otroka

31. 3. 2021 bo izplačilo:

 • enkratnega solidarnostnega dodatka za otroke (za upravičence, ki so oddali vlogo, ker niso prejemniki otroškega dodatka)
 • enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence.

Solidarnostni dodatki in višji dodatki v t.i. PKP7

Objavljeno: 13. 01. 2021

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 t.i. PKP7, ureja enkratne solidarnostne dodatke.

ENKRATNI SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA OTROKE

Vsi starši otrok do 18 leta starosti so upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za otroka v višini 50 EUR.

 • Upravičenci do otroškega dodatka bodo izplačilo prejeli avtomatično in jim ni potrebno vložiti nobene vloge. Izplačilo bo do 31. januarja 2021.
 • Straši, ki do otroškega dodatka niso upravičeni, morajo vložiti vlogo na Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti do 31. januarja 2021. Vloga se odda elektronsko in za oddajo ni potrebna e-identiteta. Dostopna je tukaj (e-uprava.gov.si)

Enkratni solidarnostni dodatek za otroke bodo prejeli tudi rejniki, za otroka do 18 leta starosti, ki so imeli v novembru 2020 sklenjeno rejniško pogodbo.

ENKRATNI SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA NOVOROJENCE

Starši novorojencev rojenih, od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije, so upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence v višini 500 EUR.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka so upravičeni tudi posvojitelji in druge osebe po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki so upravičene do pomoči ob rojstvu otroka.

Za otroke rojene do sprejetja zakona (29.12.2020) bo dodatek izplačan najpozneje 31. marca 2021. Za otroke rojene po tem datumu in do enega leta po koncu epidemije bo dodatek izplačan v treh mesecih po rojstvu otroka.

Izplačilo bo izvedeno po uradni dolžnosti zato ni potrebno vlagati posebne vloge.

Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence se ne izključuje s pomočjo ob rojstvu otroka.

POVEČAN ZNESEK DODATKA ZA VELIKO DRUŽINO

V času epidemije je povečan znesek dodatka za velike družine, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev te pravice.

 • Družini s tremi otroki se dodatek za veliko družino poveča za 100 EUR.
 • Družini s štirimi ali več otroki se dodatek za veliko družino poveča za 200 EUR. Za upravičence do dodatka za veliko družino bo znesek izplačan do 31. januarja 2021. Za tiste, ki bodo pridobili pravico do dodatka za veliko družino kasneje v času epidemije, bo dodatek izplačan po pridobitvi pravice do dodatka za veliko družino.

Izplačilo rednega dodatka za veliko družino bo v aprilu 2021.

Enkratni solidarnostni dodatek za otroke in povečan znesek dodatka za veliko družino se ne izključujeta.

VIŠJI DODATEK ZA NEGO OTROKA

V času epidemije (tudi v mesecih, ko epidemija traja manj kot celoten mesec) je povečan znesek dodatka za nego otroka za 100 EUR.

Poračun višjega dodatka upravičencem za oktober, november in december 2020 bo izplačan do 31. januarja 2021.

Vlaganje vlog v času razglašene epidemije

Objavljeno: 26. 10. 2020

Spoštovani!

Zaradi varovanja zdravja vseh uporabnikov in zaposlenih na CSD je v času razglašene epidemije vlaganje vlog na CSD spremenjeno. Prosimo, da kadar želite oddati vlogo ali drugo dokazilo to storite brez vstopa v CSD in sicer:

 • po navadni pošti,
 • po elektronski pošti,
 • v nabiralnik pred centrom za socialno delo,
 • preko e-uprave.💻

Predlagamo, da na posredovane vloge oz. dokumente napišete svoj elektronski naslov in telefon, kjer boste za strokovne delavce CSD dosegljivi v primeru nejasnosti ali pomanjkljive vloge.

Hvala za razumevanje in ostanite zdravi!

Vlaganje vlog za pravice iz javnih sredstev

Objavljeno: 03. 08. 2020

Vloge za pravice iz javnih sredstev morajo vložiti tisti, ki :

 • katerokoli pravico uveljavljajo prvič in nimajo veljavne odločbe,
 • prejemniki denarne socialne pomoči,
 • prejemniki varstvenega dodatka,
 • prejemniki subvencije najemnine,
 • prejemniki pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,
 • prejemniki pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Prejemnikom t.i. letnih pravic, v mesecu, ko se pravica izteče, NI POTREBNO VLOŽITI NOVE VLOGE. To so prejemniki:

 • otroškega dodatka,
 • znižanega plačila vrtca,
 • državne štipendije.

O teh pravicah bo center za socialno delo odločal avtomatično.

Če želite pravico uveljavljati prvič morate vložiti vlogo. Če je en otrok na primer že v vrtcu, drugi pa se vpisuje septembra, morate vložiti novo vlogo. Novo vlogo za državno štipendijo morate vložiti tudi, če napredujete na višjo stopnjo izobraževanja (npr. iz prve na drugo stopnjo študijskega programa).

Prejemniki pravic iz javnih sredstev morate biti pozorni na dolžnost sporočanja sprememb na center za socialno delo.

Pravice iz javnih sredstev, ki iztečejo konec maja 2020, ne bodo avtomatično podaljšane

Objavljeno: 29. 05. 2020

Vsem, ki še niste vložili vlog svetujemo, da to storite v čim krajšem času.

Če vloge ne boste uspeli vložiti v tem mesecu, lahko to storite do konca junija za nazaj, vendar na vlogo napišite, da ste jo želeli vložiti v mesecu maju 2020.

Do konca junija 2020 lahko vložite tudi vloge za pravice iz javnih sredstev, ki bi jih sicer vložili marca ali aprila 2020, a niste uspeli in do pravic niste bili upravičeni (ni bilo avtomatičnega podaljšanja). Tudi v tem primeru to na vlogo napišite.

Vlogo za pravice iz javnih sredstev najdete tukaj.

Vložite jo lahko v nabiralnik pred vašim centrom za socialno delo, po pošti ali preko portala e-Uprava.