Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Osrednja Slovenija - zahod

  • Ljubljanska cesta 9
    1330 Kočevje
  • Telefon: 05 969 44 19
  • Fax: 05 893 83 90
  • E-pošta: gp-csd.oszah@gov.si

Obvestila

Nekaj informacij o pravici izredne denarne socialne pomoči

Objavljeno: 09. 04. 2020

Izredne denarna socialna pomoč je namenjena osebam oz. družinam, ki so se iz razlogov, na katere ne morejo vplivati znašli v položaju materialne ogroženosti ali osebam in družinam, ki imajo izredne stroške, ki so vezani na preživljanje in jih s svojim dohodkom ne morejo pokriti. Razloga na katerega oseba ne more vplivati je lahko tudi razglasitev epidemije in s tem povezana izguba dohodkov ali izredni nujni stroški.

Višina izredne denarne socialne pomoči mesečno ne sme presegati višine enega minimalnega dohodka samske osebe ali družine, v enem koledarskem letu pa ne sme presegati višine petih njenih minimalnih dohodkov, od katerih se lahko višina treh njenih minimalnih dohodkov dodeli le za izredne stroške, nastale zaradi naravne nesreče ali višje sile. Razglasitev epidemije šteje kot višja sila. Najvišje izplačilo izredne denarne socialne pomoči je torej odvisno od statusa in števila družinskih članov. Npr. za samsko osebo, ki je zaposlena za polni delovni čas, znaša najvišja mesečna višina 607,29 EUR. Več o cenzusih najdete na tej spletni strani - https://www.gov.si/teme/denarna-socialna-pomoc/.

Za pridobitev pravice morate na center za socialno delo vložiti vlogo. Vlogo najdete tukaj - https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=4045. Vlogo izpolnite v celoti, ne pozabite na podatke o vlagatelju in vseh družinskih članih. Vzemite si čas in v točkah 3. in 4. opišite zakaj ste se znašli v položaju materialne ogroženosti oz. kakšne izredne stroške imate ter ne pozabite navesti za kakšen namen (za nakup oz. plačilo česa) in v kakšni višini (opredelite višino) potrebujete pomoč. V kolikor teh podatkov ne boste navedli, bo vloga nepopolna in jo boste morali dopolniti, kar bo postopek odločanja podaljšalo. Izkazovati oz. pojasniti morate materialno ogroženost oz. izredne stroške, ki jih ne morete pokriti. Vlogo morajo podpisati vsi polnoletni družinski člani (vlagatelj, partner vlagatelja, polnoleten otrok). V kolikor imate dokazila o materialni ogroženosti (npr. prenehanje pogodbe o zaposlitvi, napotitev na čakanje, druga dokazila), ponudbe, račune za izredne stroške in bančne izpiske vseh družinskih članov za 3 mesece pred mesecem vložitve vloge, jih priložite.

Vlogo vložite na vaš center za socialno delo. V času epidemije lahko to storite tudi po elektronski pošti. Če imate vlogo v pdf. obliki, si lahko v naših prejšnjih objavah pogledate video kako jo izpolniti.

Če boste do izredne denarne socialne pomoči upravičeni, jo morate porabiti za namen za katerega je dodeljena. Namen najdete v odločbi. Zakon sicer določa, da mora upravičenec porabiti izredno denarno socialno pomoč v roku 30 dni po prejetju pomoči, dokazila pa mora predložiti v roku 45 dni od prejetja. V času epidemije ti roki ne tečejo in bodo začeli teči znova po prenehanju »izrednih razmer«. O tem datumu vas bomo sproti obveščali. Čeprav roki ne tečejo, pa lahko dokazila posredujete na vaš center za socialno delo po elektronski pošti, navadni pošti ali vržete v nabiralnik pred centrom za socialno delo. V kolikor tudi v 30 dneh po prenehanju »izrednih razmer« ne boste porabili sredstev, jih ne boste porabili za namen za katerega so bila dodeljena ali ne boste predložili dokazil v roku 45 dni, 14 mesecev od prejema ne boste upravičeni do nove izredne denarne socialne pomoči.

Sprejet je t. i. »Protikorona paket«

Objavljeno: 06. 04. 2020

Včeraj sprejeti zakon prinaša številne ukrepe. Vemo, da se postavljajo mnoga podvprašanja. Nanje vam bomo lahko odgovorili, ko bo zakon v celoti objavljen in bo pričel veljati. Takrat bomo tudi objavili podrobne informacije o teh in ostalih ukrepih, ki jih ureja sprejeti zakon.

Kot izhaja iz poročanja medijev, paket ukrepov med drugim ureja enkratni solidarnostni dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči in prejemnike varstvenega dodatka. Enkratni dodatek v višini 150 EUR bo izplačan najkasneje do konca aprila. O datumu vas seznanimo naknadno, ko bo ta znan. Prejeli ga bodo vsi upravičenci do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka v mesecu aprilu, z izjemo tistih, ki bodo enkratni solidarnostni dodatek prejeli kot upokojenci. Za enkratni solidarnostni dodatek se ne vloži nobena vloga. Prejeti dodatek se ne bo upošteval kot dohodek pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev v prihodnjih mesecih, oproščen je tudi plačila dohodnine.

Zakon v paketu ukrepov določa tudi višji dodatek za velike družine in sicer 100 EUR višji dodatek za družino s tremi otroki (skupaj 504,48 EUR) in 200 EUR višji dodatek za družino s štirimi ali več otroki (skupaj 691,52 EUR).

STIKI Z OTROKOM V ČASU EPIDEMIJE

Objavljeno: 02. 04. 2020

Spoštovani starši,

v dneh epidemije se soočamo s številnimi izzivi, kako organizirati vsakodnevno življenje, med drugim tudi kako izvrševati stike otrok s starši, ki ne živijo skupaj.

Pravnomočna sodna odločba o stikih velja tudi v teh dneh, vendar apeliramo na vse starše, da razmislijo o koristi otroka. V kolikor to ni nujno potrebno, naj starši premislijo o smiselnosti izpostavljanja otroka okužbi virusa COVID-19 ter otroka ne selijo. Če je le mogoče, naj ima v teh dne otrok s staršem, pri katerem ne živi, stike preko različnih tehnologij (npr. telefon, računalnik, video prenos ipd.), saj tudi otroci, ob ustreznem pojasnilu, razumejo v kakšni situaciji se nahajamo. Fizični stiki otroka s staršem pri katerem ne živi niso izrecno prepovedani, jih pa v tem trenutku ne priporočamo.

Odgovornost staršev je, kako bodo otroka bodisi izpostavljali ali pa zaščitili pred okužbo. Starši, pogovorite se in skupaj pretehtajte kaj je otroku v največjo korist.

Ostanite zdravi, čuvajte sebe in svoje bližnje!

Odgovore na nekatera pravna vprašanja povezana s stiki najdete tudi na spletni strani Odvetniške družbe Pirc Musar & Lemut Strle - https://pirc-musar.si/sl/izvrsevanje-stikov-z-otrokom-med-pandemijo-koronavirusa/

Roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah ne tečejo

Objavljeno: 02. 04. 2020

Zaradi razmer ob epidemiji virusa COVID-19 od 29.3.2020, do preklica, roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah ne tečejo. Ne tečejo roki za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov. Zaradi prekinitve teka roka bodo zavezanci obveznost lahko izpolnili po prenehanju ukrepov. Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah se podaljšajo, tako da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov. O tem kdaj bodo ukrepi prenehali, vas bomo sproti obveščali.

To med drugim pomeni, da od 29.3.2020 dalje:

  • ne tečejo roki za vložitev vloge,
  • ne tečejo roki za dopolnitev vloge na podlagi poziva centra za socialno delo,
  • ne tečejo roki za predložitev dokazil centru za socialno delo,
  • ne tečejo roki za pritožbo.

Rok prav tako ne teče za upravičence, ki so prejeli izredno denarno socialno pomoč pred 29.3.2020 ali jo bodo po tem datumu in bi ob običajnem teku rokov morali dokazila o namenski porabi predložiti po 29.3.2020. O tem, kdaj bo moral upravičenec dokazila predložiti, vas še obvestimo (v obravnavi je nov zakon, ki bo urejal tudi to področje).

Prekinitev teka rokov ne pomeni, da stranke ne morete ali ne smete izpolniti morebitnih obveznosti oz. opraviti dejanj. Prosimo vas, da v tem primeru obveznosti opravite po elektronski ali navadni pošti in ne osebno na centru za socialno delo.

V tem času ne tečejo roki centra za socialno delo, npr. rok katerem mora center za socialno delo izdati sklep ali odločbo. Kljub temu se centri za socialno delo trudijo o vseh vlogah odločiti v najkrajšem možnem času. Pravice, ki potečejo v mesecu marcu, in vlagatelj ni uspel vložiti nove vloge ali pa center za socialno delo ni uspel o vlogi odločit, bodo avtomatično podaljšane (več o tem v prejšnjih objavah).

Kako izpolniti vlogo v pdf. obliki

Objavljeno: 01. 04. 2020

V času epidemije lahko vlogo na center za socialno delo vložite tudi po elektronski pošti. V videu je prikazano, kako lahko v programu Acrobat Reader vlogo izpolnite tudi v pdf. obliki.

Ne pozabite izpolniti vseh zahtevanih podatkov ter dodati podpisa.

Vloge za pravice iz javnih sredstev ter pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo ter do družinskih prejemkov so dostopne na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter na spletni strani eUprava.