Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Osrednja Slovenija - zahod

  • Ljubljanska cesta 9
    1330 Kočevje
  • T: 05 969 44 19
  • F: 05 893 83 90
  • E: gp-csd.oszah@gov.si

Obvestila

STIKI Z OTROKOM V ČASU EPIDEMIJE

Objavljeno: 02. 04. 2020

Spoštovani starši,

v dneh epidemije se soočamo s številnimi izzivi, kako organizirati vsakodnevno življenje, med drugim tudi kako izvrševati stike otrok s starši, ki ne živijo skupaj.

Pravnomočna sodna odločba o stikih velja tudi v teh dneh, vendar apeliramo na vse starše, da razmislijo o koristi otroka. V kolikor to ni nujno potrebno, naj starši premislijo o smiselnosti izpostavljanja otroka okužbi virusa COVID-19 ter otroka ne selijo. Če je le mogoče, naj ima v teh dne otrok s staršem, pri katerem ne živi, stike preko različnih tehnologij (npr. telefon, računalnik, video prenos ipd.), saj tudi otroci, ob ustreznem pojasnilu, razumejo v kakšni situaciji se nahajamo. Fizični stiki otroka s staršem pri katerem ne živi niso izrecno prepovedani, jih pa v tem trenutku ne priporočamo.

Odgovornost staršev je, kako bodo otroka bodisi izpostavljali ali pa zaščitili pred okužbo. Starši, pogovorite se in skupaj pretehtajte kaj je otroku v največjo korist.

Ostanite zdravi, čuvajte sebe in svoje bližnje!

Odgovore na nekatera pravna vprašanja povezana s stiki najdete tudi na spletni strani Odvetniške družbe Pirc Musar & Lemut Strle - https://pirc-musar.si/sl/izvrsevanje-stikov-z-otrokom-med-pandemijo-koronavirusa/

Roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah ne tečejo

Objavljeno: 02. 04. 2020

Zaradi razmer ob epidemiji virusa COVID-19 od 29.3.2020, do preklica, roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah ne tečejo. Ne tečejo roki za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov. Zaradi prekinitve teka roka bodo zavezanci obveznost lahko izpolnili po prenehanju ukrepov. Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah se podaljšajo, tako da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov. O tem kdaj bodo ukrepi prenehali, vas bomo sproti obveščali.

To med drugim pomeni, da od 29.3.2020 dalje:

  • ne tečejo roki za vložitev vloge,
  • ne tečejo roki za dopolnitev vloge na podlagi poziva centra za socialno delo,
  • ne tečejo roki za predložitev dokazil centru za socialno delo,
  • ne tečejo roki za pritožbo.

Rok prav tako ne teče za upravičence, ki so prejeli izredno denarno socialno pomoč pred 29.3.2020 ali jo bodo po tem datumu in bi ob običajnem teku rokov morali dokazila o namenski porabi predložiti po 29.3.2020. O tem, kdaj bo moral upravičenec dokazila predložiti, vas še obvestimo (v obravnavi je nov zakon, ki bo urejal tudi to področje).

Prekinitev teka rokov ne pomeni, da stranke ne morete ali ne smete izpolniti morebitnih obveznosti oz. opraviti dejanj. Prosimo vas, da v tem primeru obveznosti opravite po elektronski ali navadni pošti in ne osebno na centru za socialno delo.

V tem času ne tečejo roki centra za socialno delo, npr. rok katerem mora center za socialno delo izdati sklep ali odločbo. Kljub temu se centri za socialno delo trudijo o vseh vlogah odločiti v najkrajšem možnem času. Pravice, ki potečejo v mesecu marcu, in vlagatelj ni uspel vložiti nove vloge ali pa center za socialno delo ni uspel o vlogi odločit, bodo avtomatično podaljšane (več o tem v prejšnjih objavah).

Kako izpolniti vlogo v pdf. obliki

Objavljeno: 01. 04. 2020

V času epidemije lahko vlogo na center za socialno delo vložite tudi po elektronski pošti. V videu je prikazano, kako lahko v programu Acrobat Reader vlogo izpolnite tudi v pdf. obliki.

Ne pozabite izpolniti vseh zahtevanih podatkov ter dodati podpisa.

Vloge za pravice iz javnih sredstev ter pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo ter do družinskih prejemkov so dostopne na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter na spletni strani eUprava.

Avtomatsko podaljšanje

Objavljeno: 30. 03. 2020

Danes je pričel veljati interventni zakon v skladu s katerim bodo prejemnikom pravic iz javnih sredstev (to so: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje), ki jim iztečejo pravice 31.3.2020, avtomatično podaljšane pravice do 30.4.2020. Pravice bodo avtomatično podaljšane, tudi če center za socialno delo o tem še ni odločil in ni vročil odločbe upravičencu. Podaljšane bodo torej zgoraj naštete pravice tistim upravičencem, ki jim pravica ta mesec izteče, a vloge niso uspeli vložiti ali pa so vlogo vložili, a center o njej še ni odločil.

Avtomatično podaljšanje ne velja za pravico do izredne denarne socialne pomoči. Glede na zastavljena vprašanja tudi pojasnjujemo, da avtomatično podaljšanje ne velja za materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo ter starševski dodatek.

Če do pravice v mesecu marcu niste upravičeni, pa se je pri vas dejansko stanje spremenilo in menite, da bi bili do pravice upravičeni, morate za pridobitev pravice vložiti vlogo na center za socialno delo, kjer imate stalno bivališče.

Vlogo lahko vložite po elektronski pošti, po navadni pošti, v nabiralnik pred centrom za socialno delo ali preko e-uprave brez kvalificiranega digitalnega potrdila.

Zaradi zagotavljanja zdravja uporabnikov in zaposlenih vas prosimo, da se v primeru vprašanj na center za socialno delo obrnete po elektronski pošti ali telefonu in ne z osebnim obiskom.

Ukrep avtomatičnega podaljšanja pravic je bil sprejet zaradi epidemije virusa COVID-19. V kolikor se situacija v aprilu ne bo zadostno izboljšala, bo enak ukrep veljal tudi takrat. O tem vas bomo sproti obveščali.

Ostanite doma, čuvajte sebe in svoje bližnje. Ostanite zdravi!

Hvala vam, da s svojim vedenjem ne ogrožajte tistih, ki se trudimo pomagati.