Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Osrednja Slovenija - zahod

  • Ljubljanska cesta 9
    1330 Kočevje
  • T: 05 969 44 19
  • F: 05 893 83 90
  • E: gp-csd.oszah@gov.si

Obvestila

Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka prejemnikom denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka

Objavljeno: 13. 05. 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo naslednjo novico:

V ponedeljek, 18. maja bo izvedeno izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka 150 evrov 49.728 prejemnikom denarne socialne pomoči (DSP) in varstvenega dodatka (VD) za mesec april 2020 v višini 7.5 milijonov evrov.

Upravičenost za enkratni solidarnostni dodatek prejemnikov socialne pomoči oziroma varnostnega dodatka temelji na prejemniku socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka in ne na vseh osebah zajetih v odločbi (upravičencih).

Več na www.gov.si/novice/2020-05-11-18-maja-izplacilo-dodatka-za-prejemnike-dsp-oz-vd/

Datum izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka

Objavljeno: 07. 05. 2020

Spoštovani,

zaradi nedavne spremembe 58. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) se je izvedba izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, zamaknila. Točnega datuma izplačila vam žal v tem trenutku še ne moremo posredovati. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se skupaj z izvajalci trudijo, da bi bilo izplačilo izvedeno v najkrajšem možnem času.

O točnem datumu izplačila vas bomo obvestili takoj, ko bo le-ta znan.

IZPLAČILO ENKRATNEGA SOLIDARNOSTNEGA DODATKA ZA DRUGE RANLJIVE SKUPINE

Objavljeno: 30. 04. 2020

Spoštovani,

skladno z informacijo, ki smo jo prejeli s strani Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti vas obveščamo, da enkratni solidarnostni dodatek za druge ranljive skupine oseb ne bo izplačan 30. 4. 2020. O predvidenem datumu izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka za druge ranljive skupine oseb in krogu upravičencev do le-tega, vas bomo obvestili naknadno. Tekoče informacije lahko spremljate na portalu WWW.GOV.SI

Nekaj informacij o pravici izredne denarne socialne pomoči

Objavljeno: 09. 04. 2020

Izredne denarna socialna pomoč je namenjena osebam oz. družinam, ki so se iz razlogov, na katere ne morejo vplivati znašli v položaju materialne ogroženosti ali osebam in družinam, ki imajo izredne stroške, ki so vezani na preživljanje in jih s svojim dohodkom ne morejo pokriti. Razloga na katerega oseba ne more vplivati je lahko tudi razglasitev epidemije in s tem povezana izguba dohodkov ali izredni nujni stroški.

Višina izredne denarne socialne pomoči mesečno ne sme presegati višine enega minimalnega dohodka samske osebe ali družine, v enem koledarskem letu pa ne sme presegati višine petih njenih minimalnih dohodkov, od katerih se lahko višina treh njenih minimalnih dohodkov dodeli le za izredne stroške, nastale zaradi naravne nesreče ali višje sile. Razglasitev epidemije šteje kot višja sila. Najvišje izplačilo izredne denarne socialne pomoči je torej odvisno od statusa in števila družinskih članov. Npr. za samsko osebo, ki je zaposlena za polni delovni čas, znaša najvišja mesečna višina 607,29 EUR. Več o cenzusih najdete na tej spletni strani - https://www.gov.si/teme/denarna-socialna-pomoc/.

Za pridobitev pravice morate na center za socialno delo vložiti vlogo. Vlogo najdete tukaj - https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=4045. Vlogo izpolnite v celoti, ne pozabite na podatke o vlagatelju in vseh družinskih članih. Vzemite si čas in v točkah 3. in 4. opišite zakaj ste se znašli v položaju materialne ogroženosti oz. kakšne izredne stroške imate ter ne pozabite navesti za kakšen namen (za nakup oz. plačilo česa) in v kakšni višini (opredelite višino) potrebujete pomoč. V kolikor teh podatkov ne boste navedli, bo vloga nepopolna in jo boste morali dopolniti, kar bo postopek odločanja podaljšalo. Izkazovati oz. pojasniti morate materialno ogroženost oz. izredne stroške, ki jih ne morete pokriti. Vlogo morajo podpisati vsi polnoletni družinski člani (vlagatelj, partner vlagatelja, polnoleten otrok). V kolikor imate dokazila o materialni ogroženosti (npr. prenehanje pogodbe o zaposlitvi, napotitev na čakanje, druga dokazila), ponudbe, račune za izredne stroške in bančne izpiske vseh družinskih članov za 3 mesece pred mesecem vložitve vloge, jih priložite.

Vlogo vložite na vaš center za socialno delo. V času epidemije lahko to storite tudi po elektronski pošti. Če imate vlogo v pdf. obliki, si lahko v naših prejšnjih objavah pogledate video kako jo izpolniti.

Če boste do izredne denarne socialne pomoči upravičeni, jo morate porabiti za namen za katerega je dodeljena. Namen najdete v odločbi. Zakon sicer določa, da mora upravičenec porabiti izredno denarno socialno pomoč v roku 30 dni po prejetju pomoči, dokazila pa mora predložiti v roku 45 dni od prejetja. V času epidemije ti roki ne tečejo in bodo začeli teči znova po prenehanju »izrednih razmer«. O tem datumu vas bomo sproti obveščali. Čeprav roki ne tečejo, pa lahko dokazila posredujete na vaš center za socialno delo po elektronski pošti, navadni pošti ali vržete v nabiralnik pred centrom za socialno delo. V kolikor tudi v 30 dneh po prenehanju »izrednih razmer« ne boste porabili sredstev, jih ne boste porabili za namen za katerega so bila dodeljena ali ne boste predložili dokazil v roku 45 dni, 14 mesecev od prejema ne boste upravičeni do nove izredne denarne socialne pomoči.

Sprejet je t. i. »Protikorona paket«

Objavljeno: 06. 04. 2020

Včeraj sprejeti zakon prinaša številne ukrepe. Vemo, da se postavljajo mnoga podvprašanja. Nanje vam bomo lahko odgovorili, ko bo zakon v celoti objavljen in bo pričel veljati. Takrat bomo tudi objavili podrobne informacije o teh in ostalih ukrepih, ki jih ureja sprejeti zakon.

Kot izhaja iz poročanja medijev, paket ukrepov med drugim ureja enkratni solidarnostni dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči in prejemnike varstvenega dodatka. Enkratni dodatek v višini 150 EUR bo izplačan najkasneje do konca aprila. O datumu vas seznanimo naknadno, ko bo ta znan. Prejeli ga bodo vsi upravičenci do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka v mesecu aprilu, z izjemo tistih, ki bodo enkratni solidarnostni dodatek prejeli kot upokojenci. Za enkratni solidarnostni dodatek se ne vloži nobena vloga. Prejeti dodatek se ne bo upošteval kot dohodek pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev v prihodnjih mesecih, oproščen je tudi plačila dohodnine.

Zakon v paketu ukrepov določa tudi višji dodatek za velike družine in sicer 100 EUR višji dodatek za družino s tremi otroki (skupaj 504,48 EUR) in 200 EUR višji dodatek za družino s štirimi ali več otroki (skupaj 691,52 EUR).