Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška Enota Žalec

  • Mestni trg 5,
    3310 Žalec
  • T: 03 713 12 50
    03 713 12 61
  • F: 03 713 12 80
  • E: gpcsd.zalec@gov.si

Preventivni programi na Enoti Žalec

Skupine starih ljudi za samopomoč v sodelovanju z Zvezo društev za socialno gerontologijo Slovenije: skupini Lipa in Zlata jesen Griže, skupina Sončnice Migojnice, skupina Sončnice Galicija in skupina Fortuna Žalec.

Dejavnost skupin je usmerjena v pogovorne teme, ki temeljijo na vsakdanjih dogodkih, izkušnjah iz preteklosti, na pogovorih o naravi, o zdravju, navadah in običajih, doživljanju, čustvih, zakonodajnih novostih na področju starih ljudi, njihovih pravicah, delavnicah, ogledih, povabilu zanimivih gostov, medgeneracijskih srečanjih.

Kontakt: Katja Kolar

Skupina za otroke v rejništvu, rejnic in rejnikov

Za otroke v rejništvi vodimo skupino rejnic in rejnikov, ki se srečuje enkrat na mesec in pol. Vsako srečanje je namenjeno izobraževanju, kar pomeni, da vodja skupine pripravi teoretična izhodišča, ki so podlaga za razpravo v skupini, za izmenjavo izkušenj, mnenj, reševanja dilem. Rejnike se seznanja tudi s pomembnimi novostmi na področju zakonodaje, ki ureja rejništvo.

Aktivnosti skupine torej temeljijo na tematsko obarvanih predavanjih, izletih, pohodih, vsakoletni likovni delavnici za otroke in predstavitvi likovnih izdelkov pred prihodom Božička, ki obdari otroke na skupnem prednovoletnem druženju.

Ta oblika srečanj za rejnike pomeni medsebojno spoznavanje, povezovanje, poznanstva in prijateljstva. Srečanja otrok v rejništvu pa so tudi namenjena medsebojnemu spoznavanju in spoznavanju samega sebe ter najstniških aktualnosti.

Kontakt: Tina Toman, tina.toman@gov.si

Medgeneracijski tabor

CSD v sodelovanju z Društvom za razvoj civilnih iniciativ Most rganizira medgeneracijski tabor, ki se izvaja že od leta 1995. Namen medgeneracijskega tabora je povezovanje različnih generacij v celoto, solidarno zvezo, sodelovanje in prilagajanje v medsebojnih odnosih, doseganje sožitja, pridobivanja izkušenj ter učenja skupnega sobivanja.

Od leta 2016 poteka v Izoli, pred tem pa je vsa leta potekal v Fiesi.

Kontakt: Katja Kolar : katja.kolar@gov.si