Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Celje

  • Opekarniška cesta 15b
  • T: 03 777 98 11
  • F: 03 777 98 12
  • E: gp-csd.celje@gov.si

Programi, ki jih izvaja CSD Celje, oziroma se s pomočjo in sodelovanjem CSD izvajajo

LAIČNA POMOČ NA DOMU

Izvajalec laične pomoči na domu je Center za socialno delo Celje. Laična pomoč se izvaja v okviru programa Javnih del in je financiran s strani MO Celje in občin Štore, Vojnik in Dobrna.

Laična pomoč poteka v družinah, pri starejših osebah in pri odraslih osebah s težavami v duševnem zdravju. Delo poteka na domu uporabnikov. Javni delavec sodeluje s strokovnimi delavci in mentorjem pri pripravi njegovega dela na domu uporabnika. Pri posameznemu uporabniku je javni delavec običajno enkrat ali dvakrat na teden do največ dveh ur. Laična pomoč pri uporabniku se izvaja skozi vso leto oziroma toliko časa, kolikor so za to razlogi in v dogovoru med uporabnikom, CSD in javnim delavcem.