Center za socialno delo Celje

  • Opekarniška cesta 15b
  • T: 03 777 98 11
  • F: 03 777 98 12
  • E: gp-csd.celje@gov.si

Programi, ki jih izvaja CSD Celje, oziroma se s pomočjo in sodelovanjem CSD izvajajo

LAIČNA POMOČ NA DOMU

Izvajalec laične pomoči na domu je Center za socialno delo Celje. Laična pomoč se izvaja v okviru programa Javnih del in je financiran s strani MO Celje in občin Štore, Vojnik in Dobrna.

Laična pomoč poteka v družinah, pri starejših osebah in pri odraslih osebah s težavami v duševnem zdravju. Delo poteka na domu uporabnikov. Javni delavec sodeluje s strokovnimi delavci in mentorjem pri pripravi njegovega dela na domu uporabnika. Pri posameznemu uporabniku je javni delavec običajno enkrat ali dvakrat na teden do največ dveh ur. Laična pomoč pri uporabniku se izvaja skozi vso leto oziroma toliko časa, kolikor so za to razlogi in v dogovoru med uporabnikom, CSD in javnim delavcem.

VZPOSTAVITEV SISTEMSKEGA IZVAJANJA DOLGOTRAJNE OSKRBE V CELJSKI REGIJI

Pilotski projekt je sofinanciran s strani EU se bo potekal do 30. 6. 2020.

Izvajalec pilotnega projekta Dolgotrajna oskrba v Celju je Zdravstveni dom Celje, kjer je vstopna točka. Center za socialno delo Celje je poleg JZ Socio Celje in Doma sv. Jožefa Celje partner v projektu. Projekt je namenjen osebam starejšim od 18 let, ki so trajno odvisne od tuje pomoči. Gre za storitve osnovnih in podpornih dnevnih opravil in storitve ohranjanja samostojnosti in preprečevanja poslabšanja stanja. Ocena upravičenosti do dolgotrajne oskrbe poteka z uporabo ocenjevalnega orodja. Ocena osebe poteka na domu uporabnika na podlagi njegove vloge. Če bo oseba upravičena do dolgotrajne oskrbe, jo bo na domu obiskal koordinator dolgotrajne oskrbe, s katerim se bosta dogovorila glede možnosti novih storitev.

Koordinator dolgotrajne oskrbe pri izvajalcu Zdravstveni dom Celje: Vladka Volk

CSD Celje je v namen izvajanja zaposlil dve socialni delavki.

Zloženka