Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Celje

 • Opekarniška cesta 15b
 • T: 03 777 98 11
 • F: 03 777 98 12
 • E: gp-csd.celje@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Celje

Skupne službe CSD Celje

mag. Olga BEZENŠEK LALIĆ, univ. dipl. soc. del.
Tel: 03 7779810
E-mail: olga.bezensek@gov.si
 • direktorica
Barbara BOBNER TISOVEC, poslovna sekretarka
Tel: 03 777 98 15
E-mail: barbara.bobner@gov.si
 • tajništvo
Darinka ROM KRAJNC, univ. dipl. pravnica, Vodja pravno-kadrovske službe
Tel: 03 7779813
E-mail: darinka.rom@gov.si
 • kadrovska služba
Polona BAJT, univ. dipl. pravnica
Tel: 03 425 63 32
E-mail: polona.bajt@gov.si
 • kadrovska služba
 • ZUJPS – letne pravice
Breda ROMIH, pisarniška referentka
Tel: 03 425 63 07
E-mail: breda.romih@gov.si
 • administracija
Sabina JELENC, pisarniška referentka
Tel: 03 777 98 25
E-mail: sabina.jelenc@gov.si
 • administracija
Patricija Gabrovec, pisarniška referentka
Tel: 03 777 98 11
E-mail: patricija.gabrovec@gov.si
 • administracija
Jožica POVALEJ, dipl. ekonomist
Tel: 03 777 98 18
E-mail: jozica.povalej@gov.si
 • računovodstvo
Zdenka POPOVIČ, dipl. ekonomist
Tel: 03 777 98 17
E-mail: zdenka.popovic@gov.si
 • računovodstvo
Janja Antolič, magistrica ekonomskih in poslovnih ved
Tel: 03 777 98 17
E-mail: janja.antolic@gov.si
 • računovodstvo
Karin Poljšak, diplomirana ekonomistka (UN)
Tel: 03 777 98 24
E-mail: karin.poljsak@gov.si
 • računovodstvo
Sabina Pajenk, komercialistka
Tel: 03 777 98 19
E-mail: sabina.pajenk@gov.si
 • računovodstvo
Petra PUSTOSLEMŠEK, dipl. upr. org
Tel: 03 425 63 26
E-mail: petra.pustoslemsek@gov.si
 • ZUPJS – letne pravice
Barbara AJDNIK, univ. dipl. soc. del.
Tel: 03 425 63 31
E-mail: barbara.ajdnik@gov.si
 • ZUPJS – letne pravice
Irena KRETIČ, dipl.upr.org.
Tel: 03 777 98 20
E-mail: irena.kretic@gov.si
 • ZUPJS – letne pravice
Špela LAH, univ. dipl. prav.
Tel: 03 425 63 48
E-mail: spela.lah@gov.si
 • ZUPJS – letne pravice
Natalija ŠKORNIK, univ. dipl. soc. del.
Tel: 03 425 63 08
E-mail: natalija.skornik@gov.si
 • ZUPJS – letne pravice
Urška BUSER, posl. teh.
Tel: 03 425 63 38
E-mail: urska.buser@gov.si
 • ZUPJS – letne pravice
Gabrijela ČOKLC, univ. dipl. soc. del.,
Tel: 03 425 63 35
E-mail: gabriela.coklc@gov.si
 • KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA
Polona PULKO, univ. dipl. soc. del
Tel: 03 425 63 03
E-mail: polona.pulko@gov.si
 • KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
Alenka KOLAR, dipl. soc. del.
Tel: 03 425 63 05
E-mail: alenka.kolar1@gov.si
 • KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
Viktorija BEUKOVIČ, univ. dipl. sociologinja

E-mail: viktorija.beukovic@gov.si

 • KOORDINATORICA INVALIDSKEGA VARSTVA
Lucija PEVEC, gimn. maturant
Tel: 03 4256345
E-mail: lucija.pevec@gov.si
 • ZUPJS – letne pravice
Mojca PREMELČ PEČENKO, univ. dipl. soc. del.
Tel: 03 4930 530, mobitel 031 576 150
E-mail: kcm.csdcelje@gov.si
 • KRIZNI CENTER ZA MLADE CELJE
Mojca KOLAR, univ. dipl. soc. del.
Tel: 03 4930 530, mobitel 031 576 150
E-mail: kcm.csdcelje@gov.si
 • KRIZNI CENTER ZA MLADE CELJE
Gašper MLAKAR, profesor filozofije in teologije, dr. znanosti, Vodja KCM
Tel: 03 4930 530, mobitel 031 576 150
E-mail: kcm.csdcelje@gov.si
 • KRIZNI CENTER ZA MLADE CELJE
Natalija ŠTERN, univ. dipl. soc. del.
Tel: 03 4930 530, mobitel 031 576 150
E-mail: kcm.csdcelje@gov.si
 • KRIZNI CENTER ZA MLADE CELJE
Suzana REBERČNIK, mag. soc. del.
Tel: 03 4930 530, mobitel 031 576 150
E-mail: kcm.csdcelje@gov.si
 • KRIZNI CENTER ZA MLADE CELJE
Zvonimira Ambrož
Tel: 03 4930 530
 • Program javnih del KRIZNI CENTER ZA MLADE

SEZNAM URADNIH OSEB, POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH IN POOBLAŠČENIH ZA DEJANJA V POSTOPKU PRED ODLOČBO O UPRAVNIH ZADEVAH

Pooblaščene uradne osebe za odločanje o upravnih zadevah v pristojnosti centra za socialno delo, na podlagi 28. člena ZUP

mag. Olga BEZENŠEK LALIĆ
 • direktorica: odločanje o upravnih zadevah s področja dejavnosti v celoti
mag. Nada CAHARIJAZ FERME, univ.dipl.prav.
 • odločanje o upravnih zadevah s področja dejavnosti
 • nadomeščanje direktorice v celoti
mag. Anica WEBER, univ.dipl.soc.del.
 • odločanje o upravnih zadevah s področja dejavnosti
 • nadomeščanje direktorice v celoti
Polonca TERŠEK, prof.def.
 • odločanje o upravnih zadevah s področja dejavnosti
 • nadomeščanje direktorice v celoti
Darinka ROM KRAJNC, univ.dipl.prav
 • odločanje o upravnih zadevah s področja dejavnosti
 • nadomeščanje direktorice v celoti
Petra PUSTOSLEMŠEK, dipl.upr.org.
 • odločanje v postopkih po ZUPJS – letne pravice
Barbara AJDNIK, univ.dipl.soc.del.
 • odločanje v postopkih po ZUPJS – letne pravice
Natalija ŠKORNIK, univ.dipl.soc.del.
 • odločanje v postopkih po ZUPJS – letne pravice

Pooblaščene uradne osebe za dejanja v postopku pred odločbo o upravnih zadevah, na podlagi 30. člena ZUP

mag. Olga BEZENŠEK LALIĆ, direktorica
mag. Nada CAHARIJAZ FERME, univ.dipl.prav.
mag. Anica WEBER, univ.dipl.soc.del.
Polonca TERŠEK, prof.def.
Darinka ROM KRAJNC, univ.dipl.prav
Petra PUSTOSLEMŠEK, dipl.upr.org.
Barbara AJDNIK, univ.dipl.soc.del.
Natalija ŠKORNIK, univ.dipl.soc.del.
Špela LAH, univ.dipl.prav.
 • postopki po ZUPJS – letne pravice
Irena KRETIČ, dipl.upr.org.
 • postopki po ZUPJS – letne pravice
Polona BAJT, univ.dipl.prav.
 • postopki po ZUPJS – letne pravice
Lucija PEVEC, gimn. maturant
 • postopki po ZUPJS – letne pravice
Urška BUSER, posl. teh.
 • postopki po ZUPJS – letne pravice
Viktorija BEUKOVIČ, univ.dipl.sociolog
 • postopki s področja koordinacije invalidskega varstva
Gabrijela ČOKLC, univ.dipl.soc.del.
 • postopki s področja koordinacije za preprečevanje nasilja
Polona PULKO, univ.dipl.soc.del.
 • postopki s področja koordinacije obravnave v skupnosti
Alenka KOLAR, dipl.soc.del.
 • postopki s področja koordinacije obravnave v skupnosti