Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Celje

 • Opekarniška cesta 15b
 • T: 03 777 98 11
 • F: 03 777 98 12
 • E: gp-csd.celje@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Celje

Skupne službe CSD Celje

mag. Olga Bezenšek Lalić, univ. dipl. soc. del.
Tel: 03 7779810
E-mail: olga.bezensek@gov.si
 • direktorica
Barbara Bobner Tisovec, poslovna sekretarka
Tel: 03 777 98 15
E-mail: barbara.bobner@gov.si
 • tajništvo
Darinka Rom Krajnc, univ. dipl. pravnica, Vodja pravno-kadrovske službe
Tel: 03 7779813
E-mail: darinka.rom@gov.si
 • kadrovska služba
Polona Bajt, univ. dipl. pravnica (nadomešča jo Nina Centrih, univ. dipl. pravnica)
Tel: 03 425 63 33
E-mail: nina.centrih1@gov.si
 • kadrovska služba
 • ZUPJS – letne pravice
Sabina Jelenc, pisarniška referentka
Tel: 03 777 98 25
E-mail: sabina.jelenc@gov.si
 • GLAVNA PISARNA
Patricija Gabrovec, pisarniška referentka (nadomešča jo Vesna Radič, pisarniška referentka)
Tel: 03 777 98 11
E-mail: vesna.radic@gov.si
 • GLAVNA PISARNA
Romih Breda, pisarniška referentka
Tel: 03 425 63 07
E-mail: breda.romih@gov.si
 • GLAVNA PISARNA
Janja Antolič
Tel: 03 777 98 33
E-mail: janja.antolic@gov.si
 • vodja računovodstva
Jožica Povalej, magistrica managementa
Tel: 03 777 98 18
E-mail: jozica.povalej@gov.si
 • računovodstvo
Blaž Pažon, ekon. tehnik
Tel: 03 777 98 17
E-mail: blaz.pazon@gov.si
 • RAČUNOVODSTVO - nadomeščanje
Karin Poljšak, magistrica managementa (nadomešča jo Tamara Kramer)
Tel: 03 777 98 24
E-mail: karin.poljsak@gov.si
 • računovodstvo
Sabina Pajenk, diplomirana ekonomistka
Tel: 03 777 98 19
E-mail: sabina.pajenk@gov.si
 • računovodstvo
Petra Bračko Petek, univ. dipl. ekon.
Tel: 03 777 98 14
E-mail: petra.bracko-petek@gov.si
 • računovodstvo
Petra Pustoslemšek, dipl. upr. org
Tel: 03 425 63 26
E-mail: petra.pustoslemsek@gov.si
 • ZUPJS – letne pravice
Barbara Ajdnik, univ. dipl. soc. del.
Tel: 03 425 63 31
E-mail: barbara.ajdnik@gov.si
 • ZUPJS – letne pravice
Irena Kretič, dipl.upr.org.
Tel: 03 777 98 20
E-mail: irena.kretic@gov.si
 • ZUPJS – letne pravice
Špela Lah, univ. dipl. prav.
Tel: 03 425 63 48
E-mail: spela.lah@gov.si
 • ZUPJS – letne pravice
Natalija Škornik, univ. dipl. soc. del.
Tel: 03 425 63 08
E-mail: natalija.skornik@gov.si
 • ZUPJS – letne pravice
Aleksandra Vodenik, dipl.upr.org.
Tel: 03 425 63 47
E-mail: aleksandra.vodenik@gov.si
 • ZUPJS – letne pravice
Gabrijela Čoklc, univ. dipl. soc. del.,
Tel: 03 425 63 35
E-mail: gabriela.coklc@gov.si
 • KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA
Alenka Kolar, dipl. soc. del.
Tel: 03 425 63 05
E-mail: alenka.kolar1@gov.si
 • KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
Viktorija Beukovič, univ. dipl. sociologinja
Tel: 03 425 63 03
E-mail: viktorija.beukovic@gov.si
 • KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
Irena Tovornik, univ. dipl. pravnica
Tel: 03 777 98 34
E-mail: irena.tovornik@gov.si
 • KOORDINATORICA INVALIDSKEGA VARSTVA
Saša LONČAR, univ. dipl. prav.
Tel: 03 425 63 18
E-mail: sasa.loncar@gov.si
 • KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA
Mojca Premelč Pečenko, univ. dipl. soc. del., Vodja KCM
Tel: 03 4930 530, mobitel 031 576 150
E-mail: kcm.csdcelje@gov.si
 • KRIZNI CENTER ZA MLADE CELJE
Mojca Kolar, univ. dipl. soc. del.
Tel: 03 4930 530, mobitel 031 576 150
E-mail: kcm.csdcelje@gov.si
 • KRIZNI CENTER ZA MLADE CELJE
Gašper Mlakar, profesor filozofije in teologije, dr. znanosti
Tel: 03 4930 530, mobitel 031 576 150
E-mail: kcm.csdcelje@gov.si
 • KRIZNI CENTER ZA MLADE CELJE
Natalija Štern, univ. dipl. soc. del.
Tel: 03 4930 530, mobitel 031 576 150
E-mail: kcm.csdcelje@gov.si
 • KRIZNI CENTER ZA MLADE CELJE
Suzana Reberčnik, mag. soc. del.
Tel: 03 4930 530, mobitel 031 576 150
E-mail: kcm.csdcelje@gov.si
 • KRIZNI CENTER ZA MLADE CELJE
Alena Mulej, org.soc.
Tel: 03 4930 530 mobitel: 031 576 150
E-mail: kcm.csdcelje@gov.si
 • KRIZNI CENTER ZA MLADE

SEZNAM URADNIH OSEB, POOBLAŠČENIH ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH IN POOBLAŠČENIH ZA DEJANJA V POSTOPKU PRED ODLOČBO O UPRAVNIH ZADEVAH

Pooblaščene uradne osebe za odločanje o upravnih zadevah v pristojnosti centra za socialno delo, na podlagi 28. člena ZUP

mag. Olga Bezenšek Lalić
 • direktorica: odločanje o upravnih zadevah s področja dejavnosti v celoti
Nataša Omladič Ograjenšek, prof.soc.pedagogike
 • odločanje o upravnih zadevah s področja dejavnosti
 • nadomeščanje direktorice v celoti
Gabrijela Čoklc, univ. dipl. soc. del.
 • odločanje o upravnih zadevah s področja dejavnosti
 • nadomeščanje direktorice v celoti
Polonca Teršek, prof.def.
 • odločanje o upravnih zadevah s področja dejavnosti
 • nadomeščanje direktorice v celoti
Darinka Rom Krajnc, univ.dipl.prav
 • odločanje o upravnih zadevah s področja dejavnosti
 • nadomeščanje direktorice v celoti
Petra Pustoslemšek, dipl.upr.org.
 • odločanje v postopkih po ZUPJS – letne pravice
Barbara Ajdnik, univ.dipl.soc.del.
 • odločanje v postopkih po ZUPJS – letne pravice
Natalija Škornik, univ.dipl.soc.del.
 • odločanje v postopkih po ZUPJS – letne pravice

Pooblaščene uradne osebe za dejanja v postopku pred odločbo o upravnih zadevah, na podlagi 30. člena ZUP

mag. Olga Bezenšek Lalić, direktorica
Nataša Omladič Ograjenšek, prof.soc.pedagogike
Gabrijela Čoklc, univ. dipl. soc. del.
Polonca Teršek, prof.def.
Darinka Rom Krajnc, univ.dipl.prav
Petra Pustoslemšek, dipl.upr.org.
Barbara Ajdnik, univ.dipl.soc.del.
Natalija Škornik, univ.dipl.soc.del.
Špela Lah, univ.dipl.prav.
 • postopki po ZUPJS – letne pravice
Irena Kretič, dipl.upr.org.
 • postopki po ZUPJS – letne pravice
Aleksandra Vodenik, dipl.upr.org.
 • postopki po ZUPJS – letne pravice
Polona Bajt, univ.dipl.prav.
 • postopki po ZUPJS – letne pravice
Irena Tovornik, univ.dipl.prav.
 • postopki s področja koordinacije invalidskega varstva
Saša Lončar, univ.dipl.prav.
 • postopki s področja koordinacije invalidskega varstva
Gabrijela Čoklc, univ.dipl.soc.del.
 • postopki s področja koordinacije za preprečevanje nasilja
Viktorija Beukovič, univ.dipl.sociolog
 • postopki s področja koordinacije obravnave v skupnosti
Alenka Kolar, dipl.soc.del.
 • postopki s področja koordinacije obravnave v skupnosti