Center za socialno delo Celje

 • Opekarniška cesta 15b
 • T: 03 777 98 11
 • F: 03 777 98 12
 • E: gp-csd.celje@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Celje

Skupne službe CSD Celje

mag. Olga BEZENŠEK LALIĆ, univ. dipl. soc. del.
Tel: 03 7779810
E-mail: olga.bezensek@gov.si
 • v. d. direktorice
Barbara BOBNER TISOVEC, poslovna sekretarka
Tel: 03 7779811
E-mail: barbara.bobner@gov.si
 • tajništvo
Darinka ROM KRAJNC, univ. dipl. pravnica
Tel: 03 7779813
E-mail: darinka.rom@gov.si
 • kadrovska služba
Dušanka Pavlović
Tel: 03 777 98 14
E-mail: dusanka.pavlović@gov.si
 • pisarniška referentka
Vesna BENKO, pisarniška referentka
Tel: 03 7779815
E-mail: vesna.benko@gov.si
 • ZUPJS administracija –letne pravice
Jožica POVALEJ, dipl. ekonomist
Tel: 03 777 98 18
E-mail: jozica.povalej@gov.si
 • računovodstvo
Zdenka POPOVIČ, dipl. ekonomist
Tel: 03 777 98 17
E-mail: zdenka.popovic@gov.si
 • računovodstvo
Janja Antolič, magistrica ekonomskih in poslovnih ved
Tel: 03 777 98 17
E-mail: janja.antolic@gov.si
 • računovodstvo
Karin Poljšak, diplomirana ekonomistka (UN)
Tel: 03 777 98 24
E-mail: karin.poljsak@gov.si
 • računovodstvo
Sabina Pajenk, komercialistka
Tel: 03 777 98 19
E-mail: sabina.pajenk@gov.si
 • računovodstvo
Petra PUSTOSLEMŠEK, dipl. upr. org
Tel: 03 425 63 26
E-mail: petra.pustoslemsek@gov.si
 • ZUPJS – letne pravice
Barbara AJDNIK, univ. dipl. soc. del.
Tel: 03 425 63 31
E-mail: barbara.ajdnik@gov.si
 • ZUPJS – letne pravice
Nina CENTRIH, univ. dipl. prav.
Tel: 03 777 98 16
E-mail: nina.centrih1@gov.si
 • ZUPJS – letne pravice
Irena KRETIČ, dipl.upr.org.
Tel: 03 777 98 20
E-mail: irena.kretic@gov.si
 • ZUPJS – letne pravice
mag. Magda VRAŽIČ, univ. dipl. soc. del.
Tel: 03 425 63 07
E-mail: magda.vrazic@gov.si
 • ZUPJS – letne pravice
Špela LAH, univ. dipl. prav.
Tel: 03 425 63 48
E-mail: spela.lah@gov.si
 • ZUPJS – letne pravice
Natalija ŠKORNIK, univ. dipl. soc. del.
Tel: 03 425 63 08
E-mail: natalija.skornik@gov.si
 • ZUPJS – letne pravice
Simona ALAUF, višji upravni delavec
Tel: 03 425 63 32
E-mail: simona.alauf@gov.si
 • ZUPJS – letne pravice
Gabrijela ČOKLC, univ. dipl. soc. del.,
Tel: 03 425 63 35
E-mail: gabriela.coklc@gov.si
 • KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA
Polona PULKO, univ. dipl. soc. del
Tel: 03 425 63 03
E-mail: polona.pulko@gov.si
 • KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
Alenka KOLAR, dipl. soc. del.
Tel: 03 425 63 05
E-mail: alenka.kolar1@gov.si
 • KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
Viktorija BEUKOVIČ, univ. dipl. sociologinja

E-mail: viktorija.beukovic@gov.si

 • KOORDINATORICA INVALIDSKEGA VARSTVA
Mojca PREMELČ PEČENKO, univ. dipl. soc. del., vodja KCM,
Tel: 03 4930 530, mobitel 031 576 150
E-mail: kcm.csdcelje@gov.si
 • KRIZNI CENTER ZA MLADE CELJE
Mojca KOLAR, univ. dipl. soc. del.
Tel: 03 4930 530, mobitel 031 576 150
E-mail: kcm.csdcelje@gov.si
 • KRIZNI CENTER ZA MLADE CELJE
Polona KUZMAN, univ. dipl. sociologinja in varstvoslovka
Tel: 03 4930 530, mobitel 031 576 150
E-mail: kcm.csdcelje@gov.si
 • KRIZNI CENTER ZA MLADE CELJE
Natalija ŠTERN, univ. dipl. soc. del.
Tel: 03 4930 530, mobitel 031 576 150
E-mail: kcm.csdcelje@gov.si
 • KRIZNI CENTER ZA MLADE CELJE
Suzana REBERČNIK, mag. soc. del.
Tel: 03 4930 530, mobitel 031 576 150
E-mail: kcm.csdcelje@gov.si
 • KRIZNI CENTER ZA MLADE CELJE
mag. Mateja URBANC,univ. dipl. soc. del.

E-mail: mateja.urbanc@gov.si

 • Projekt »Vzpostavitev sistemskega izvajanja dolgotrajne oskrbe v celjski regiji» v okviru operacije Izvedba  pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi« za obdobje do 30.06.2020
Sabina ŽOLGER,univ. dipl. soc. del.

E-mail: sabina.zolger@gov.si

 • Projekt »Vzpostavitev sistemskega izvajanja dolgotrajne oskrbe v celjski regiji» v okviru operacije Izvedba  pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi« za obdobje do 30.06.2020
Sabina TOMASSINI

E-mail: sabina.tomassini@gov.si

 • Projekt »Vzpostavitev sistemskega izvajanja dolgotrajne oskrbe v celjski regiji» v okviru operacije Izvedba  pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi« za obdobje do 30.06.2020
Klemen KIŠEK
Tel: 03 4930 530
 • Program javnih delKRIZNI CENTER ZA MLADE