Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Gorenjska Enota Jesenice

  • Cesta železarjev 4a,
    4270 Jesenice
  • Telefon: 04 583 46 00
  • E-pošta: gpcsd.jesen@gov.si

SOCIALNA POMOČ V OBČINI JESENICE

Objavljeno: 25. 02. 2022

Občinska socialna pomoč je enkratna denarna pomoč, ki se upravičencem dodeli na podlagi Odloka o socialni pomoči v občini Jesenice – UPB1 (Uradni list RS št., 84/2012) v gotovini ali v funkcionalni obliki največ dvakrat letno. Odločitev o obliki občinske socialne pomoči sprejme Center za socialno delo Jesenice, Cesta železarjev 4/a, Jesenice.

Čemu je namenjena občinska denarna pomoč?

Občinska denarna pomoč občine Jesenice je namenjena občanom Jesenic, ki so se znašli v izredni materialni stiski, med drugim je razlog lahko tudi povišanje cen ogrevanja. Upravičencu se dodeli največ dvakrat letno v gotovini oziroma v funkcionalni obliki, pri ugotavljanju materialne ogroženosti pa na CSD upoštevajo tako prihodke uporabnika oziroma družine, kot tudi ostale socialne okoliščine, ki vplivajo na trenutno materialno stanje.

Kdo lahko pridobi občinsko denarno pomoč?

Upravičenec do občinske socialne pomoči je posameznik, ki izpolnjuje spodnje pogoje:

Kako lahko uporabnik pridobi občinsko denarno pomoč?

Uporabniki lahko vlogo za občinsko pomoč pridobijo na Centru za socialno delo Gorenjska, enota Jesenice oziroma na spletni strani (PDF). K vlogi je potrebo priložiti bančne izpiske za tri mesece pred oddajo vloge za vse odprte račune v družini ter dokazila o vseh mesečnih prihodkih (kopije plače, odrezek od pokojnine …), prav tako je k vlogi potrebno priložiti vsa dokazila, ki bi lahko pomembno vplivala na pridobitev predmetne pravice, kopije položnic, iz katerih je razvidna izredna materialna stiska itd.

Kakšna je višina občinske denarne pomoči?

Sama dejanska višina dodeljene občinske denarne socialne pomoči se v vsakem posameznem primeru določi glede na izpolnjevanje pogojev ter ugotovljeno stopnjo materialne ogroženosti upravičenca.

Vloga za izredno občinsko občine Jesenice (DOCX), (PDF)