Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Gorenjska Enota Škofja Loka

  • Partizanska cesta 1d,
    4220 Škofja Loka
  • Telefon: 04 517 01 00
  • E-pošta: gpcsd.skofj@gov.si

DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE DC Ω

Logotip DC OmegaDnevni center za otroke in mladostnike DC Ω je preventivni socialnovarstveni program Centra za socialno delo Gorenjska, Enote Škofja Loka. Deluje v dveh enotah na dveh lokacijah: na Partizanski cesti in v Podlubniku. DC Ω je odprt vsak delovni dan med 13. in 19. uro. Namenjen je otrokom in mladostnikom iz občine Škofja Loka, starim med 6 in 18 let, v prvi vrsti tistim, ki v procesu odraščanja zaradi učnih, vedenjskih, čustvenih in drugih težav ali prikrajšanosti za normalno družinsko življenje in drugih stisk, potrebujejo podporo in pomoč, obenem pa tudi vsem, ki v njem najdejo kaj koristnega zase.

Cilji programa so kakovostno preživljanje prostega časa, zmanjševanje in preprečevanje socialne izključenosti ter širjenje socialne mreže, razvijanje učnih navad in sprejemanje odgovornosti, izgradnja pozitivne samopodobe, pridobivanje občutkov sprejetosti in varnosti, učenje sprejemanja drugačnosti, izboljšanje komunikacijskih spretnosti, reševanje težav v domačem okolju in vključevanje družine v program.

V dnevnem centru lahko otroci in mladostniki izbirajo med različnimi strukturiranimi in nestrukturiranimi aktivnostmi. Pomoč, ki jo nudimo, je glede na želje in potrebe lahko individualna ali skupinska. Udeležba na vseh aktivnostih je prostovoljna.

Vsak dan so na voljo:

V času šolskih počitnic organiziramo enodnevne počitniške aktivnosti in večdnevne tabore. Priložnostno izpeljemo tudi razne akcije, tečaje, predavanja za starše idr.

Poleg strokovnih delavcev so pomembni izvajalci dejavnosti v DC Ω prostovoljci, ki otrokom in mladostnikom nudijo individualno pomoč ali sodelujejo pri izvajanju skupinskih dejavnosti. Z vključenostjo v projekte prostovoljstva v okviru Evropske solidarnostne enote je program bogatejši tudi za prostovoljce iz tujine.

Smo del Unicefove mreže Varnih točk.

VSE AKTIVNOSTI SO BREZPLAČNE.

Program sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Občina Škofja Loka.

Dogovor o vključitvi lahko dobite tukaj (DOCX), (PDF)

Kontakt

Enota Dnevni center za otroke in mladostnike – DC Ω

Partizanska cesta 1d, 4220 Škofja Loka
Tija Fogadič Urek, strokovna delavka
Tel.: 08 18 11 135 in 030 226 508
E-pošta: dcom.mesto@gmail.com

Svetovalnica za otroke in mladostnike – DC Ω in DCM

Partizanska cesta 1d, 4220 Škofja Loka
Tija Fogadič Urek, strokovna delavka
Tel.: 04 51 70 119
E-pošta: dcom.mesto@gmail.com

Enota Dnevni center za mlade – DCM Podlubnik

Podlubnik 139, 4220 Škofja Loka
Tajda Okorn, strokovna delavka
Tel.: 08 20 55 547 in 051 363 107
E-pošta: dcm.podlubnik@gmail.com

Tanja Stipič, strokovna vodja programa

Tel.: 04 51 70 127 in 051 221 586
E-pošta: dcom.loka@gmail.com

Facebook / Instagram