Center za socialno delo Gorenjska Enota Škofja Loka

  • Partizanska cesta 1d,
    4220 Škofja Loka
  • T: 04 517 01 00
  • F: 04 517 01 10
  • E: gpcsd.skofj@gov.si

Program »Dnevni center za otroke in mladostnike DC«

Dnevni center za otroke in mladostnike DC Ω je socialnovarstveni preventivni program Centra za socialno delo Škofja Loka, ki deluje v dveh enotah na dveh lokacijah: na Partizanski cesti in v Podlubniku. Namenjen je otrokom in mladostnikom iz občine Škofja Loka, starim med 6 in18 let, pa tudi njihovim staršem. Program se izvaja vsak delovni dan med 13. in 19. uro. V Dnevnem centru nudimo pomoč pri učenju, poskrbimo za krepitev socialne mreže in sprostitev. Vsak teden pri nas potekajo zelo zanimive delavnice, priložnostno pa tudi izleti, večdnevni tabori, akcije, tečaji, predavanja ipd.

Program sofinancirata Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti ter Občina Škofja Loka.

Kontakt:

Vesna Žibert, strokovna vodja programa
Tel: (04) 51 70 127
GSM: 051 221 586
Vesna.zibert@gov.si

Dnevni center za otroke in mladostnike – DC Ω
Partizanska cesta 1d, 4220 Škofja Loka
Tanja Stipič, strokovna delavka
Tel: (08) 18 11 135
GSM: 030 226 508
Tanja.stipic@gov.si

Dnevni center za mlade – DCM Podlubnik
Podlubnik 139, 4220 Škofja Loka
Vesna Čebulj, strokovna delavka
Tel: (08) 20 55 547
GSM: 051 363 107