Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Gorenjska Enota Škofja Loka

 • Partizanska cesta 1d,
  4220 Škofja Loka
 • T: 04 517 01 00
 • F: 04 517 01 10
 • E: gpcsd.skofj@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Gorenjska, Enota Škofja Loka

Zaposleni s področji dela

administracijaDenarna pomočDenarna socialna pomočDnevni center za otroke in mladostnikeenota DCM PodlubnikIzredna denarna pomočIzredna denarna socialna pomočNasilje v družini – odrasliObčinske denarne pomočiodobritev pravnih poslovodvisnost od nelegalnih drogOprostitev plačila institucionalnega varstvaOtroci in mladostniki s težavami v odraščanjuotroci in mladostniki s težavami v odraščanjuPodpora žrtvam kaznivih dejanjPokazenska pomočPomoč osebam s težavami v duševnem zdravjuPomočnica direktoriceposvojitvePravnicapreživninepriznanje očetovstvaPrva socialna pomočpsihologinjarejništvoskrbništvoSocialnovarstvena storitev pomoč družini za domsocialnovarstvene storitvesocialnovarstveni programiStarševsko varstvo in družinski prejemkistoritev osebna pomočtajništvourejanje stikovVarstveni dodatekvarstvo družinevarstvo in zaščita koristi otrokVarstvo invalidovvarstvo odraslih oseb – obravnava starejših osebVodja dnevnega centra
Pomočnik direktorjaKošir Erman Ivana
Tel: 04/5170 101
E-naslov: ivana.kosir-erman@gov.si
 • Pomočnica direktorice
Štupnikar Silva
Tel: 04/5170 100
E-naslov: gpcsd.skofj@gov.si
 • tajništvo
Kondič Kaja
Tel: 04/5170 132
E-naslov: kaja.kondic@gov.si
 • administracija
Bitenc Mateja
Tel: 04/5170 130
E-naslov: mateja.bitenc@gov.si
 • Prva socialna pomoč
 • Pokazenska pomoč
 • Podpora žrtvam kaznivih dejanj
Potočnik Andreja
Tel: 04/5170 116
E-naslov: andreja.potocnik2@gov.si
 • varstvo družine
 • urejanje stikov
Volčjak Diana
Tel: 04/5170117
E-naslov: diana.volcjak@gov.si
 • varstvo družine
 • urejanje stikov
Kurnjek Hrnčič Petra
Tel: 04/5170 118
E-naslov: petra.kurnjek@gov.si
 • psihologinja
 • socialnovarstvene storitve
 • varstvo družine
Fijavž Karmen
Tel: 04/5170 105
E-naslov: karmen.fijavz@gov.si
 • varstvo in zaščita koristi otrok
Bašelj Habjan Barbara
Tel: 04/5170 121
E-naslov: barbara.baselj-habjan@gov.si
 • otroci in mladostniki s težavami v odraščanju
 • odvisnost od nelegalnih drog
Rejec Nina
Tel: 04/5170 111
E-naslov: nina.rejec@gov.si
 • rejništvo
 • posvojitve
 • priznanje očetovstva
Polak Jelena
Tel: 04/5170 115
E-naslov: jelena.polak@gov.si
 • Pravnica
 • skrbništvo
 • odobritev pravnih poslov
Kristan Maja
Tel: 04/5170 120
E-naslov: maja.kristan@gov.si
 • preživnine
 • storitev osebna pomoč
Krelj Zala
Tel: 04/5170 106
E-naslov: zala.krelj@gov.si
 • skrbništvo
 • socialnovarstveni programi
Skoko Tadeja
Tel: 04/5170 112
E-naslov: tadeja.skoko@gov.si
 • varstvo odraslih oseb – obravnava starejših oseb
Romana Kosmač
Tel: 04 51 70 104
E-naslov: romana.kosmac@gov.si
 • Socialnovarstvena storitev pomoč družini za dom
Bernik Barbara
Tel: 04/5170 113
E-naslov: b.bernik@gov.si
 • Varstvo invalidov
 • Pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju
 • Oprostitev plačila institucionalnega varstva
Volčjak Bavdaž Jolanda
Tel: 04/5170 107
E-naslov: jolanda.volcjak@gov.si
 • Starševsko varstvo in družinski prejemki
Jezeršek Marija
Tel: 04/5170 109
E-naslov: marija.jezersek@gov.si
 • Denarna pomoč
 • Izredna denarna pomoč
 • Varstveni dodatek
 • Občinske denarne pomoči
Eržen Marija
Tel: 04/5170 133
E-naslov: marija.erzen@gov.si
 • Denarna socialna pomoč
 • Izredna denarna socialna pomoč
 • Varstveni dodatek
 • Starševsko varstvo in družinski prejemki
Virc Mojca
Tel: 04/5170 125
E-naslov: mojca.virc@gov.si
 • Denarna pomoč
 • Izredna denarna pomoč
 • Varstveni dodatek
Krebelj Alja
Tel: 04/5170 108
E-naslov: alja.krebel@gov.si
 • Nasilje v družini – odrasli
 • Otroci in mladostniki s težavami v odraščanju
Vodja dnevnega centraStipič Tanja
Tel: 04/5170 127, 051 221 586
E-naslov: dcom.loka@gmail.com
 • Dnevni center za otroke in mladostnike
 • Vodja dnevnega centra
Čebulj Vesna
Tel: 04 51 70 119, 08 18 11 135 in 030 226 508
E-naslov: vesna.cebulj@gov.si
 • Dnevni center za otroke in mladostnike
Tija Fogadič Urek
Tel: 04 51 70 127
E-naslov: tija.fogadic-urek@gov.si
 • Dnevni center za otroke in mladostnike
Okorn Tajda
Tel: 08 20 55 547, 051 363 107
E-naslov: dcm.podlubnik@gmail.com
 • Dnevni center za otroke in mladostnike
 • enota DCM Podlubnik

SEZNAM URADNIH OSEB, POOBLAŠČENIH ZA VODENJE POSTOPKA PRED UPRAVNO ODLOČBO ALI ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH

Osebe pooblaščene za odločanje o upravnih zadevah (28. čl. ZUP)

Ivana Košir Erman, univ. dipl. psihologinja
 • pomočnica direktorice
Jelena Polak, pravnica
 • v času odsotnosti pomočnice direktorice
Mateja Bitenc, univ.dipl.sociolog
 • v času odsotnosti pomočnice direktorice

Osebe, pooblaščene za vodenje postopka (30. čl. ZUP)

Mojca Virc, univ. dipl. soc. delavka
 • Pravice iz javnih sredstev
Jelena Polak, pravnica
 • skrbništvo
Zala Krelj, univ. dipl. sociologinja
 • skrbništvo
Jolanda Volčjak Bavdaž, dipl. org. menedžerka
 • starševsko varstvo in družinski prejemki
Marija Jezeršek, soc. delavka
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Bernik Barbara, Jelenc Maja
 • pravice na podlagi Zakona o socialnem vključevanju invalidov ter Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika
 • oprostitve socialnovarstvenih storitev
Marija Eržen, dipl.upr.org.
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
 • Starševsko varstvo in družinski prejemki