Center za socialno delo Gorenjska Enota Škofja Loka

 • Partizanska cesta 1d,
  4220 Škofja Loka
 • T: 04 517 01 00
 • F: 04 517 01 10
 • E: gpcsd.skofj@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Gorenjska, Enota Škofja Loka

Zaposleni s področji dela

AdministracijaDelno plačilo za izgubljen dohodekDenarna pomočDnevni centerDodatek za nego otrokaEnota DC OMEnota DCM PodlubnikInformacije o pravicah iz javnih sredstevIzredna denarna pomočOdvisnost od nelegalnih drogOprostitev plačila institucionalnega varstvaOtroci in mladostniki s težavami v odraščanjuPokazenska pomočPomoč osebam s težavami v duševnem zdravjuPomočnica direktoricePosvojitvePravnica - odobritev pravnih poslovPreživninePriznanje očetovstvaPrva socialna pomočPsihologinjaRejništvoSkrbništvoSkrbništvo za posebni primerSocialnovarstveni programiStarševsko varstvoStoritev osebna pomočStoritev pomoč družini za domTajništvoUrejanje stikovVarstveni dodatekVarstvo družineVarstvo in zaščita koristi otrokVarstvo invalidovVarstvo odraslih oseb – obravnava starejših osebVodja dnevnega centra
Pomočnik direktorjaKOŠIR ERMAN IVANA
Tel: 04/5170 101
E-mail: ivana.kosir-erman@gov.si
 • Pomočnica direktorice
ŠTUPNIKAR SILVA
Tel: 04/5170 100
E-mail: gpcsd.skofj@gov.si
 • Tajništvo
KONDIČ KAJA
Tel: 04/5170 132
E-mail: kaja.kondic@gov.si
 • Administracija
BERNIK PERŠIN IVANKA
Tel: 04/5170 108
E-mail: ivica.bernik-persin@gov.si
 • Prva socialna pomoč
KOCJANČIČ SUZANA
Tel: 04/5170 116
E-mail: suzana.kocjancic@gov.si
 • Varstvo družine
 • Urejanje stikov
KURNJEK HRNČIČ PETRA
Tel: 04/5170 118
E-mail: petra.kurnjek@gov.si
 • Psihologinja (socialnovarstvene storitve, varstvo družine, nasilje v družini - odrasli)
MRAK MARINA
Tel: 04/5170 105
E-mail: marina.mrak@gov.si
 • Varstvo in zaščita koristi otrok
BAŠELJ HABJAN BARBARA
Tel: 04/5170 121
E-mail: barbara.baselj-habjan@gov.si
 • Otroci in mladostniki s težavami v odraščanju
 • Odvisnost od nelegalnih drog
PILAR IRENA
Tel: 04/5170 111
E-mail: irena.pilar@gov.si
 • Rejništvo
 • Posvojitve
 • Priznanje očetovstva
POLAK JELENA
Tel: 04/5170 115
E-mail: jelena.polak@gov.si
 • Pravnica - odobritev pravnih poslov
 • Skrbništvo za posebni primer
KRISTAN MAJA
Tel: 04/5170 120
E-mail: maja.kristan@gov.si
 • Preživnine
 • Skrbništvo za posebni primer
 • Storitev osebna pomoč
KRELJ ZALA
Tel: 04/5170 106
E-mail: zala.krelj@gov.si
 • Skrbništvo
 • Socialnovarstveni programi
SKOKO TADEJA
Tel: 04/5170 112
E-mail: tadeja.skoko@gov.si
 • Varstvo odraslih oseb – obravnava starejših oseb
BOGATAJ ANDREJA
Tel: 04/5170 119
E-mail: andreja.bogataj@gov.si
 • Varstvo invalidov
 • Pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju
 • Oprostitev plačila institucionalnega varstva
KAFOL ALEKSANDRA
Tel: 04/5170117
E-mail: Aleksandra.kafol@gov.si//
 • Storitev pomoč družini za dom
VOLČJAK BAVDAŽ JOLANDA
Tel: 04/5170 107
E-mail: jolanda.volcjak@gov.si
 • Starševsko varstvo
BITENC MATEJA
Tel: 04/5170 130
E-mail: mateja.bitenc@gov.si
 • Pokazenska pomoč
 • Dodatek za nego otroka
 • Delno plačilo za izgubljen dohodek
 • Prva socialna pomoč
JEZERŠEK MARIJA
Tel: 04/5170 109
E-mail: marija.jezersek@gov.si
 • Denarna pomoč
 • Izredna denarna pomoč
 • Varstveni dodatek
 • Informacije o pravicah iz javnih sredstev
BERNIK BARBARA
Tel: 04/5170 113
E-mail: b.bernik@gov.si
 • Denarna pomoč
 • Izredna denarna pomoč
 • Varstveni dodatek
VIRC MOJCA
Tel: 04/5170 125
E-mail: mojca.virc@gov.si
 • Denarna pomoč
 • Izredna denarna pomoč
 • Varstveni dodatek
 • Storitev osebna pomoč
ŽIBERT VESNA
Tel: 04/5170 127
E-mail: vesna.zibert@gov.si
 • Dnevni center
 • Vodja dnevnega centra
STIPIČ TANJA
Tel: 08/1811 135
E-mail: dcom.loka@gmail.com
 • Dnevni center
 • Enota DC OM
ČEBULJ VESNA
Tel: 08/2055 547
E-mail: dcm.podlubnik@gmail.com
 • Dnevni center
 • Enota DCM Podlubnik

SEZNAM URADNIH OSEB, POOBLAŠČENIH ZA VODENJE POSTOPKA PRED UPRAVNO ODLOČBO ALI ZA ODLOČANJE O UPRAVNIH ZADEVAH

Osebe pooblaščene za odločanje o upravnih zadevah (28. čl. ZUP)

Ivana Košir Erman, univ. dipl. psihologinja
 • pomočnica direktorice
Ivanka Bernik Peršin, soc. delavka
 • v času odsotnosti pomočnice direktorice
Jelena Polak, pravnica
 • v času odsotnosti pomočnice direktorice

Osebe, pooblaščene za vodenje postopka (30. čl. ZUP)

Andreja Bogataj, prof. pedagogike
 • oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev
 • invalidsko varstvo
Barbara Bašelj Habjan, univ.dipl. soc. delavka
 • varstvo otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju
Mojca Virc, univ. dipl. soc. delavka
 • Pravice iz javnih sredstev
Irena Pilar, soc. delavka
 • rejništvo
 • posvojitve
Jelena Polak, pravnica
 • skrbništvo
 • odobritev pravnih poslov
Zala Krelj, univ. dipl. sociologinja
 • skrbništvo
Maja Kristan, mag. soc. dela
 • skrbništvo za poseben primer
Jolanda Volčjak Bavdaž, dipl. org. menedžerka
 • starševsko varstvo in družinski prejemki
Marija Jezeršek, soc. delavka
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Barbara Bernik, univ. dipl. soc. delavka
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Mojca Virc, univ. dipl. soc. delavka
 • Pravice iz javnih sredstev
Mateja Bitenc, univ. dipl. sociologinja
 • Dodatek za nego otroka
 • delno plačilo za izgubljen dohodek