Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Gorenjska Enota Škofja Loka

  • Partizanska cesta 1d,
    4220 Škofja Loka
  • Telefon: 04 517 01 00
  • E-pošta: gpcsd.skofj@gov.si

Programi lokalnih skupnosti in druge vsebine

Skupina za samopomoč za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju

Program se odvija v okviru rednih tedenskih srečanjih in občasnih zunanjih dejavnosti (izleti, pohodi). Skupina šteje 15 članov in deluje že devetnajsto leto. Cilji programa so skrb za kvaliteto odnosov do sebe in drugih, učenje izražanja občutkov in čustev, pridobivanje znanja o boleznih in zdravljenju, zmanjševanje stigmatizacije, razvijanje občutka vplivanja na lastno življenje, razvijanje pozitivne samopodobe. Rezultati se evalvirajo z ocenjevalno lestvico in vprašalnikom in kažejo na zmanjšanje števila hospitalizacij, aktivacijo posameznika in na večje število na novo vzpostavljenih socialnih stikov.

Program je financiran s sredstvi pridobljenimi na javnem razpisu za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti Občine Gorenja vas- Poljane in Občine Žiri ter donatorskimi sredstvi.

Kontakt: Andreja Bogataj, telefon: 04/517-01-19, e-pošta: andreja.bogataj@gov.si

Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin

Program je namenjen ranljivim skupinam (brezdomcem, osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, osebam z različnimi odvisnostmi, otrokom in mladostnikom iz socialno šibkih družin s težavami in psihosocialno patologijo, starostnikom, ki zaradi specifičnega življenja izstopajo iz običajnega okolja. Cilj programa je zmanjševanje socialne izključenosti zaradi težav, ki jih imajo in usmerjanje v življenje v skupnosti, nudenje pomoči pri izboljšanju kvalitete življenja, usposabljanje za čim bolj samostojno in aktivno življenje in motiviranje za reševanje lastnih socialnih stisk. Programske aktivnosti so usmerjene h konkretni pomoči in učenju za samostojno življenje.

Kontakt: Zala Krelj, telefon: 04/517-01-06, e-pošta: zala.krelj@gov.si

Prostovoljstvo – z roko v roki

V okviru programa Prostovoljstvo – z roko v roki sistematično pristopamo k razvijanju prostovoljstva v lokalnem okolju na področju socialnega varstva. Cilj programa je izvajanje določenih oblik pomoči na prostovoljni bazi ter krepitev solidarnosti v lokalnem okolju. S tem na eni strani pomagamo ljudem v stiski ter jim skušamo izboljšati kakovost življenja, po drugi strani pa spodbujamo pozitiven način razmišljanja in občutek solidarnosti pri vključenih prostovoljcih.

Kontakt: Zala Krelj, telefon: 04/517-01-06, e-pošta: zala.krelj@gov.si