Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Gorenjska Enota Tržič

  • Usnjarska ulica 3,
    4290 Tržič
  • Telefon: 04 597 12 00
  • E-pošta: gpcsd.trzic@gov.si

Pravice iz javnih sredstev

Objavljeno: 05. 08. 2020

Za letne pravice in sicer za otroški dodatek, subvencijo vrtca, subvencijo malice in kosila, državno štipendijo, od decembra 2018 upravičencem ni več potrebno oddajati vlog za podaljševanje navedenih pravic (torej če imajo veljavno pravico). Centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločajo o nadaljnji upravičenosti do pravic z izdajo nove odločbe po uradni dolžnosti. V kolikor stranka posamezno letno pravico uveljavlja prvič, mora vložiti novo vlogo (Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, Vloga za državno štipendijo za dijake in študente, Vloga za subvencijo malice in kosila). Vlogo lahko kupite v knjigarni ali najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Tako dijaki kot študenti naj predložijo dokazila o zaključenem letniku, za katerega so prejemali državno štipendijo.

Dijaki, ki prvič uveljavljajo pravico do državne štipendije vlogo za uveljavljanje državne štipendije oddajo v mesecu avgustu, študentje pa v mesecu septembru.

Vlagatelji, ki prvič oddajajo vlogo za subvencijo vrtca morajo novo vlogo oddati mesec pred vstopom v vrtec (npr. otrok gre v vrtec s 1.9.2019, vlogo je potrebno oddati v mesecu avgustu 2019).

Pri podaljšanju veljavnosti pravice do otroškega dodatka, ki velja po Uredbi 883/2004 (kjer je eden od staršev zaposlen v tujini, drugi starš pa je v Republiki Sloveniji brez dohodka), mora upravičenec v mesecu izteka pravice do otroškega dodatka sam vložiti vlogo za podaljšanje pravice na Centralno enoto za starševsko varstvo in družinske prejemke CSD Ljubljana. V tem primeru podaljševanja pravic po uradni dolžnosti s strani centrov za socialno delo ni.

V primeru, ko otroci niso vključeni v vrtec, so do višjega zneska otroškega dodatka upravičeni le otroci, mlajši od štirih let.

Upravičenci do letnih pravic morajo centru za socialno delo še vedno sporočati spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali so zanjo izvedeli. To lahko storijo npr. na Obrazcu za sporočanje sprememb za pravice iz javnih sredstev in ga posredujejo centru za socialno delo. Primeri sprememb: sprememba števila oseb ali upravičencev, sprememba ali vključitev v vzgojno-izobraževalni oziroma visokošolski zavod, sprememba statusa učenca, dijaka ali študenta, sprememba vrste periodičnega dohodka, pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki po zakonu, ki ureja štipendiranje, vplivajo na pravico.

V primeru, ko družina dobi novega družinskega člana (novo rojstvo), je potrebno vložiti vlogo na obrazcu Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.