Center za socialno delo Koroška Enota Ravne na Koroškem

  • Gozdarska pot 17,
    2390 Ravne na Koroškem
  • T: 02 821 63 50, 02 821 63 70
  • F: 02 821 63 75
  • E: gpcsd.ravne@gov.si

Dodatni programi

MENTORSTVO ŠTUDENTOM NA PRAKSI

Študentom fakultet za socialno delo, psihologijo, varnostne vede in javne uprave omogočimo prvi kontakt in vpogled v delo, ki ga izvajamo centri za socialno delo, z opravljanjem nekaj tedenske ali mesečne obvezne študijske prakse. Vsi študenti imajo v času prakse mentorja, ki jih seznani z dejavnostjo CSD, kodeksi dela in z zakonodajo ter jih vključi v aktivnosti CSD (urejanje dokumentarnega gradiva, merjenje zadovoljstva hospitiranje pri delu strokovnih delavcev, izvedba delavnic za otroke…).

Kontakt: tel. 02 821 63 52, sonja.tirsek@gov.si

PROSTOVOLJSKO DELO

Pri zagotavljanju pomoči uporabnikom nam pomagajo tudi odrasli prostovoljci, ki lahko v CSD opravljajo naslednja dela:

S polnoletnimi prostovoljci sklenemo dogovor o opravljanju prostovoljskega dela.

Vsak prostovoljec ima mentorja, ki ga seznani z njegovimi nalogami, ga spremlja, usmerja in vodi pri delu.

Kontakt: tel. 02 821 63 63, 02 821 63 59 mail: jasna.spiler-cadej@gov.si, rolanda.zavrsnik@gov.si

PROGRAM “POMOČ DRUŽINAM”

Izvajamo za družine iz Mežiške doline z delavnicami za krepitev socialnih veščin in zdrav duševni razvoj osnovnošolskih otrok, s pomočjo otrokom pri šolskem delu, z obiski otrok in družin na domu ali šoli, z izvedbo delavnic za otroke po principih programa “Neverjetna leta”.

Kontakt: tel. 02 821 63 52 mail: pomocdruzinam.csdravne@gov.si

POČITNIŠKO VARSTVO ZA OTROKE PROGRAM 11. ŠOLA ŠALA

Za mlajše šolske otroke organiziramo varstvo v času šolskih poletnih počitnic.

Otroci se lahko vključijo v raznolik nabor prostočasnih aktivnosti, ki jih izvajamo vsak dan, od ponedeljka do petka. Namen projekta je družinam zagotoviti varstvo, otrokom pa dati priložnost za  varno zabavo, druženje z vrstniki in izkustveno učenje. Dogajanje v skupinah otrok zaznamujejo ustvarjalne delavnice, športne in družabne igre, izleti v naravo, plavanje v bazenu, zanimivi gosti, ogledi risank in klepet z vrstniki. Na osnovi predhodnih prijav, oblikujemo skupine do 25 otrok, ki združujejo mladež iz Raven, Prevalj, Mežice in Črne na Koroškem. Program tedenskih aktivnosti objavimo v mesecu juniju.

Kontakt: tel. 02 82 16 355, 040 22 77 22 mail: pomocdruzinam.csdravne@gov.si

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ STARŠEV KLASJE

Je namenjena skupini staršev odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju. Skupina je stalna in šteje 11 članov, starih od 60 do 85 let, ki se že dvaindvajset let sestajajo vsak drugi torek, od 15. do 17. ure, v prostorih enote Ravne na Koroškem pod vodstvom strokovne delavke.

Na srečanjih lahko vsak spregovori o svoji stiski, dilemi, podeli osebne izkušnje in doživetja, se ob prijateljski podpori in razumevanju sprosti, prežene osamljenost ter skupaj z drugimi raziskuje možnosti polnovrednega življenja, osebne in duhovne rasti.

Kontakt: tel. 02 821 63 68 mail: j.kovac@gov.si

PROGRAM “NEVERJETNA LETA”

Izvajamo v obliki treningov pozitivnega starševstva, s ciljem izboljšati interakcijo med otroki in starši ter dolgoročno vplivati na vedenje otrok, da bo manj težav v odnosih in da bodo otroci socialno in učno bolj učinkoviti in uspešni.

Delavnice potekajo po licenčnem modelu, za skupino staršev, ki imajo otroke v starosti od 3. do 8. leta. Z eno skupino staršev izvedemo najmanj 16 srečanj, ki potekajo enkrat tedensko, po 2 uri.

Vsebine programa:

Kontakt: tel. 02 821 63 66, 02 821 63 58 mail: neverjetnaleta.ravne@gov.si

PROJEKT SOPA “SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS DO PITJA ALKOHOLA”

Ker tvegano in škodljivo pitje alkohola predstavlja enega glavnih preprečljivih dejavnikov tveganja za kronične bolezni, poškodbe, nezgode, …smo se vključili v pilotni program NIJZ.

S pristopom SOPA želimo odpraviti oziroma zmanjšati negativne posledice takšnega pitja na različnih ravneh posameznikovega delovanja. Program izvajamo v sodelovanju z ZD Ravne na Koroškem in NIJZ Ravne na Koroškem.

Sodelujemo pri testiranju pristopa za osveščanje in preprečevanje tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi. Strokovne delavke v kontaktu z uporabniki uporabljajo presejalne pripomočke za oceno tveganega in škodljivega pitja alkohola in uporabnike, ki so prepoznani kot tvegani pivci, vključijo v svetovanje.

Kontakt: tel. 02 821 63 68, 02 821 63 58 mail: gpcsd.ravne@gov.si

IZVEDBA PILOTNIH PROJEKTOV, KI BODO PODPIRALI PREHOD V IZVAJANJE SISTEMSKEGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI

“KOROŠKO SREDIŠČE INTEGRIRANIH SKUPNOSTNIH STORITEV DOLGOTRAJNE OSKRBE”

Koroški dom starostnikov Črneče se je s partnerji prijavil na razpis Ministrstva za zdravje, v okviru Evropske kohezijske politike in bil izbran za izvedbo pilotnega projekta, ki bo podpiral prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi. CSD Koroška, enota Ravne na Koroškem sodeluje v projektu kot konzorcijski partner za izvedbo nalog informiranja in testiranja orodja in postopkov za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe. Delavka CSD sodeluje pri izvedbi nalog na enotni vstopni točki za dolgotrajno oskrbo. Projekt je sofinanciran za obdobje od oktobra 2018 do junija 2020.

Kontakt: tel. 02 821 63 63 mail: rolanda.zavrsnik@gov.si