Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Koroška Enota Ravne na Koroškem

  • Gozdarska pot 17,
    2390 Ravne na Koroškem
  • T: 02 821 63 50, 02 821 63 70
  • F: 02 821 63 75
  • E: gpcsd.ravne@gov.si

Programi

MENTORSTVO ŠTUDENTOM NA PRAKSI

Študentom fakultete za socialno delo, psihologijo in javne uprave omogočimo prvi kontakt in vpogled v delo, ki ga izvajamo centri za socialno delo, z opravljanjem nekaj tedenske ali mesečne obvezne študijske prakse. Vsi študenti imajo v času prakse mentorja, ki jih seznani z dejavnostjo CSD, kodeksi dela in z zakonodajo ter jih vključi v aktivnosti CSD (urejanje dokumentarnega gradiva, merjenje zadovoljstva hospitiranje pri delu strokovnih delavcev, izvedba delavnic za otroke…).

Kontakt: tel: 02 821 63 52, e-mail: dragica.mazej@gov.si

PROSTOVOLJSKO DELO

Pri zagotavljanju pomoči uporabnikom nam pomagajo tudi odrasli prostovoljci, ki lahko v CSD opravljajo naslednja dela:

S polnoletnimi prostovoljci sklenemo dogovor o opravljanju prostovoljskega dela.

Vsak prostovoljec ima mentorja, ki ga seznani z njegovimi nalogami, ga spremlja, usmerja in vodi pri delu.

Kontakt: tel: 02 82 163 56, 02 82 163 68; e-mail: rolanda.zavrsnik@gov.si, patricija.oslovnik@gov.si

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ STARŠEV KLASJE

Je namenjena skupini staršev odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju. Skupina je stalna in šteje 11 članov, starih od 60 do 85 let, ki se že dvaindvajset let sestajajo vsak drugi torek, od 15. do 17. ure, v prostorih enote Ravne na Koroškem pod vodstvom strokovne delavke.

Na srečanjih lahko vsak spregovori o svoji stiski, dilemi, podeli osebne izkušnje in doživetja, se ob prijateljski podpori in razumevanju sprosti, prežene osamljenost ter skupaj z drugimi raziskuje možnosti polnovrednega življenja, osebne in duhovne rasti.

Kontakt: tel: 02 821 63 68; e-mail: j.kovac@gov.si

PROGRAM NEVERJETNA LETA – TRENINGI STARŠEVSTVA

Krepimo pozitivne odnose in povezanost v družinah!

Največ vzpodbud in modelov za posnemanje in učenje, otroci pridobijo s strani odraslih, s katerimi živijo. Ker v času epidemije veliko več časa preživljamo doma, v družinah, je na preizkusu kvaliteta naših odnosov. Ko so odnosi v družinah pozitivni, ko je komunikacija in pristop odraslih do otrok naklonjen in prijazen, lahko krepimo socialne in akademske veščine otrok, v kar napotuje in usmerja program Neverjetna leta, ki ga izvajamo tudi na Koroškem.

V mesecu marcu smo v CSD Koroška enoti Ravne na Koroškem zaključili dva sklopa »treningov za starše«, ki smo jih izvajali od lanskega septembra. Z dvema skupinama staršev (eno na Ravnah in drugo v Slovenj Gradcu) smo se enkrat na teden srečevali do sredine oktobra 2020, nato pa nadaljevali s spletnimi srečanji. S starši smo izvedli preko 20 srečanj. Prvotno so delavnice z ogledom videoposnetkov, igro vlog in vodenimi diskusijami trajale dve uri, spletna srečanja pa so bila krajša, od ene do pol druge ure. Starši so spoznali principe programa, doma so brali priročnik »Neverjetna leta«, opravljali domače aktivnosti z otroki, si v skupini izmenjali izkušnje in si tako nudili medsebojno podporo in pomoč, ki je bila še posebej koristna v času zaprtja šol in vrtcev.

Izvedbo programa Neverjetna leta za starše otrok, nam financira Ministrstvo za zdravje. V letu 2021 bomo ponovili še dva podobna treninga za dve skupini staršev. V upanju, da bo epidemija prešla in se bomo s starši lahko osebno srečevali, izvedbo treningov za starše otrok v starosti od 3. do 8. leta starosti, načrtujemo v jesenskem obdobju.

Starše, ki jih program zanima in se želijo vanj vključiti vabimo, da nam po e- pošti pošljejo izpolnjeno prijavnico.

Odzivi staršev po zaključku programa:

»Program je dobro zastavljen, od vključenega starša pa je odvisno, koliko uspe izvajati priporočila.«

»Zadovoljna sem s pridobljenim znanjem in veščinami. Vem, da se s sistematičnim pristopom in uporabo principov NL lahko tudi v prihodnosti soočim z različnimi izzivi in težavami pri vzgoji otrok. Bilo bi mi zanimivo, če bi se lahko čez kakšno leto ali dve srečali z isto skupino staršev in si povedali kako gre komu, kakšni so njihovi otroci itd.«

»Bolj sem se povezala z otrokom, postala sem samozavestnejša mama, lažje se soočam s problemi, spoznala sem kje v vzgoji delam napake in tudi kaj delam prav, sprevidela sem, da imamo vsi starši kdaj težave z otroki.«

S ciljem, da izboljšamo interakcijo in odnose med otroki in starši ter dolgoročno vplivamo na vedenje otrok, da bodo otroci socialno in učno bolj učinkoviti in uspešni, izvajamo »treninge« pozitivnega starševstva.

Delavnice vodita dve strokovni delavki po licenčnem modelu (The incredible Years) za starše, ki imajo otroke v starosti od 3. do 8. leta. Z eno skupino izvedemo od 16 do 18 srečanj. Poskrbimo tudi za varstvo otrok…

Vsebine programa:

Metode dela:

Srečanja 1x na teden po dve uri; vodene diskusije, branje knjige Neverjetna leta, igranje vlog, ogled videoposnetkov.

Kontakt tel. 02 821 63 57, 02 821 63 58 mail: neverjetnaleta.ravne@gov.si

"Neverjetna leta"