Center za socialno delo Koroška Enota Ravne na Koroškem

 • Gozdarska pot 17,
  2390 Ravne na Koroškem
 • T: 02 821 63 50, 02 821 63 70
 • F: 02 821 63 75
 • E: gpcsd.ravne@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Koroška, Enota Ravne na Koroškem

Zaposleni s področji dela

Denarna socialna pomočGlavna pisarna enoteIzredna denarna socialna pomočPomočnica direktorjaStarševsko varstvo in družinski prejemkiSubvencija najemnineVarstveni dodatekVarstvo odraslih, otrok in družine
Pomočnik direktorjaSonja Tiršek, univ.dipl.psihologinja
Tel: 02 821 63 52
E-mail: Sonja.tirsek@gov.si
 • Pomočnica direktorja
Leonida Kadiš, gimnazijski maturant
Tel: 02 82 16 370
E-mail: Leonida.kadis@gov.si
 • Glavna pisarna enote
Jana ROTERMUND, dipl.uprav.organizatorka
Tel: 02 82 16 362
E-mail: jana.rotermund@gov.si
 • Denarna socialna pomoč
 • Varstveni dodatek
 • Subvencija najemnine
 • Izredna denarna socialna pomoč
Aleš PARADIŽ, univ.dipl.soc.delavec
Tel: 02 82 16 362
E-mail: ales.paradiz@gov.si
 • Denarna socialna pomoč
 • Varstveni dodatek
 • Subvencija najemnine
 • Izredna denarna socialna pomoč
Rolanda ZAVRŠNIK, univ.dipl.soc.delavka
Tel: 02 82 16 363
E-mail: rolanda.zavrsnik@gov.si
 • Denarna socialna pomoč
 • Varstveni dodatek
 • Subvencija najemnine
 • Izredna denarna socialna pomoč
Sabina RANC, mag. javne uprave
Tel: 02 82 16 360
E-mail: sabina.ranc@gov.si
 • Denarna socialna pomoč
 • Varstveni dodatek
 • Subvencija najemnine
 • Izredna denarna socialna pomoč
 • Starševsko varstvo in družinski prejemki
Veronika NOVINŠEK, socialna delavka
Tel: 02 82 16 361
E-mail: veronika.novinsek@gov.si
 • Denarna socialna pomoč
 • Varstveni dodatek
 • Subvencija najemnine
 • Izredna denarna socialna pomoč
Katarina OREŠNIK, univ.dipl.soc.delavka
Tel: 02 82 16 366
E-mail: katarina.oresnik@gov.si
 • Starševsko varstvo in družinski prejemki
Borislava REPOTOČNIK, univ.dipl.soc.delavka
Tel: 02 82 16 356
E-mail: borislava.repotocnik@gov.si
 • Varstvo odraslih, otrok in družine
Marinella ŠPEGLIČ, socialna delavka
Tel: 02 82 16 357
E-mail: marinella.speglic@gov.si
 • Varstvo odraslih, otrok in družine
Alenka STRMČNIK, pravnica
Tel: 02 82 16 353
E-mail: alenka.strmcnik@gov.si
 • Varstvo odraslih, otrok in družine
Jasna ŠPILER ČADEJ, univ.dipl.psihologinja
Tel: 02 82 16 359
E-mail: jasna.spiler-cadej@gov.si
 • Varstvo odraslih, otrok in družine
Veronika PESIČER, univ. dipl. soc. pedagoginja
Tel: 02 82 16 358
E-mail: veronika.pesicer@gov.si
 • Varstvo odraslih, otrok in družine
Marjana KOTNIK, univ.dipl.prav.
Tel: 02 82 16 365
E-mail: m.kotnik@gov.si
 • Varstvo odraslih, otrok in družine
Patricija PETRIČ, mag.psihologije
Tel: 08 181 13 91
E-mail: Patricija.petric@gov.si
 • Varstvo odraslih, otrok in družine

Seznam oseb, pooblaščenih za vodenje ter vodenje in odločanje v upravnem postopku na CSD Koroška - Enota Ravne na Koroškem

Sonja Tiršek, univ.dipl.psihologinja
 • vodenje in odločanje
Alenka Strmčnik, pravnica
 • vodenje
Aleš Paradiž, univ.dipl.soc.delavec
 • vodenje
Borislava Repotočnik, univ.dipl.soc.delavka
 • vodenje in odločanje
Jana Rotermund, dipl.uprav.organizatorka
 • vodenje
Jasna Špiler Čadej, univ.dipl.psihologinja
 • vodenje
Katarina Orešnik, univ.dipl.soc.delavka
 • vodenje
Marinella Špeglič, socialna delavka
 • vodenje
Marjana Kotnik, univ.dipl.prav.
 • vodenje
Patricija Petrič, mag.psihologije
 • vodenje
Rolanda Završnik, univ.dipl.soc.delavka
 • vodenje
Sabina Ranc mag. javne uprave
 • vodenje
Veronika Novinšek, socialna delavka
 • vodenje
Veronika Pesičer, univ. dipl. soc. pedagoginja
 • vodenje