Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Koroška Enota Ravne na Koroškem

  • Gozdarska pot 17,
    2390 Ravne na Koroškem
  • T: 02 821 63 50, 02 821 63 70
  • F: 02 821 63 75
  • E: gpcsd.ravne@gov.si

Obvestila

Vlada je vzpostavila klicni center za informacije o pomoči beguncem iz Ukrajine

Objavljeno: 07. 03. 2022

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov je 2. marca 2022, vzpostavil vladni klicni center, kjer bodo za pojasnila glede pomoči, ki jo Slovenija nudi državljanom iz Ukrajine na voljo strokovnjaki z različnih področij. Klicni center bo deloval vse dni v tednu od 8. do 18. ure.

Za klice iz Slovenije je na voljo brezplačna telefonska številka 080 41 42 , za klice iz tujine +386 1478 7530.

Vzpostavili so tudi poseben elektronski poštni naslov info.ukrajina@gov.si. Aktualne informacije in kontaktne številke so objavljene tudi na spletni strani gov.si v slovenskem, angleškem in ukrajinskem jeziku.

V klicnem centru bodo strokovnjaki nudili informacije glede vstopa in bivanja v Sloveniji, postopka priznanja mednarodne zaščite ter informacije na kakšen način lahko posamezniki ali organizacije nudijo finančno ali materialno pomoč.

Obvestilo za prejemnike socialnih transferjev na TR pri Sberbank

Objavljeno: 28. 02. 2022

Obveščamo vas, da smo bili s strani Uprave za javna plačila obveščeni o zavrnjenih nakazilih za pravico varstveni dodatek zaradi ukinitve nakazil s strani Banke Slovenije na banko Sberbank. Zavrnjenih je bilo približno 100 nakazil.

Pričakujemo, da bodo zavrnjena tudi nakazila za ostale pravice, ki jih izplačuje MDDSZ (pravice iz javnih sredstev, starševska nadomestila in drugo). Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti intenzivno iščejo rešitev za ponovna nakazila zavrnjenih nakazil in pripravo seznama vseh oseb, ki imajo odprt TRR na Sberbank, na podlagi katerega bi CSD stranke obvestil, da naj jim sporočijo nov TRR.

Zato vse upravičence do socialnih transferjev naprošamo, da pristojnemu centru za socialno delo sporočijo novo številko tekočega računa, na katerega bodo nakazani transferji.

Na ministrstvu bodo storili vse kar je v njihovi moči, da bi nakazila čimprej prišla do upravičencev.

STARŠE OTROK V STAROSTI OD 3. DO 8. LETA VABIMO V PROGRAM »NEVERJETNA LETA«

Objavljeno: 31. 01. 2022

Dragi starši,

z veseljem vam sporočamo, da se lahko pridružite novi skupini za starše v programu NEVERJETNA LETA - treningi starševstva.

Srečanja bodo potekala na CSD Koroška, enoti Ravne na Koroškem.

Tekom izvajanja programa boste pridobili nova znanja, izkušnje, veščine, strategije ravnanj, ki vam bodo pomagale pri izzivih vzgoje in odraščanja otrok.

Udeležba na srečanjih je brezplačna. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje.

Za dodatne informacije pokličete Sonjo Tiršek (02 821 63 57, 030 607 160) ali Katarino Orešnik (02 821 63 66, 040 227 721).

Prijave sprejemamo do 11. 2. 2022, na mail: neverjetnaleta.ravne@gov.si.

Lepo povabljeni!

Prijavnica (PDF) Prijavnica (DOC)

Obvestilo o razpisu objave za dodelitev donacij iz Vivinega sklada Jesen 2021

Objavljeno: 22. 10. 2021

Spoštovani,

obveščamo vas, da v Lions klubu Ljubljana Viva objavljamo 2. razpis Vivinega sklada, v okviru katerega zbiramo prijave za dodelitev finančne podpore ženskam za potrebe njihovega izbraževanja. Donacije bomo namenili financiranju obiskov tečajev, vpisnin v izobraževalne programe, tehnične opreme in ostalih izbraževalnih aktivnosti, ki jih izbrane ženske ne zmorejo pokriti z lastnimi sredstvi ali drugimi oblikami donacij in štipendiranj.

Razpis Vivin sklad Jesen 2021 je namenjen ženskam vseh starosti iz celotne Slovenije. Prijave kandidatk bomo zbirali od 15. oktobra do vključno 15. novembra 2021.

Podrobnejše informacije o razpisu in razpisna dokumentacija za 2. razpis Vivinega sklada Jesen 2021 so objavljene na naši spletni strani www.lions-viva.si.

Delite informacije in spodbudite ženske k prijavi

Na vas se obračamo, ker ste organizacija, ki je tesno vpeta v okolje. Ste tisti, ki ste seznanjeni s stiskami in izzivi posameznic in družin v slovenskem prostoru. Ste tisti, ki znate prepoznavati potenciale v ljudeh.

Izkušnje iz zelo uspešnega prvega razpisa, ki je potekal letos spomladi, nam kažejo, da ste bile organizacije, ki ste tesno in neposredno vpete v življenjsko okolje žensk, izjemno pomemben vir informacij prijavljenim kandidatkam.

V izjemno veselje in spodbudo nam bo, če boste informacijo o razpisu Vivinega sklada delili v vašem delovnem okolju in spodbudili ženske, za katere ocenjujete, da bi bile primerne kandidatke za dodelitev donacije Vivinega sklada, k prijavi na razpis. Hvaležni vam bomo, če bomo na ta način združili moči in skupaj podprli ženske na njihovi poti k lepšemu jutri.

Lions klub Ljubljana Viva - Ženske ženskam in otrokom

Lions klub Ljubljana Viva smo neprofitno dobrodelno društvo in smo del največje mednarodne prostovoljne organizacije na svetu, Lions Clubs International. S svojim delovanjem si prizadevamo prispevati k ustvarjanju okolja, ki bo omogočalo varno, dostojno in svobodno življenje. Prednostno se usmerjamo k pomoči ženskam ter ženskam z otroki v težkih socialnih razmerah.

Verjamemo, da je znanje moč, bogastvo, dobrina in pot do kakovostnega življenja. Zato vse od ustanovitve kluba na različne načine podpiramo ženske pri pridobivanju novih znanj in veščin. Eden od tovrstnih projektov je tudi Vivin sklad, katerega poslanstvo je prek podpore žensk pri pridobivanju novih znanj in veščin doprinesti k njihovemu opolnomočenju, izgradnji pozitivne samopodobe, osamosvojitvi in neodvisnosti ter izoblikovanju žensk kot pozitivnega zgleda za njihovo okolico. S tem želimo prispevati k oblikovanju pozitivnih, trajnih in vzdržnih družbenih rešitev ter dolgoročnemu dvigu kakovosti življenja v Sloveniji.

Izjemno dober odziv in rekordno število prijavljenih žensk iz različnih koncev Slovenije na prvi razpis Vivinega sklada, ki smo ga objavili letos spomladi, so nam dali potrditev, da so ženske v slovenskem okolju odprte za tovrstne pobude ter izkazujejo veliko predanost in odločenost, da izboljšajo svoje življenjske razmere ter postanejo vzor in pozitiven zgled tako svojim otrokom kot tudi okolici. Zato nam bo v izjemno veselje, če jim boste s širjenjem informacij o tem razpisu, na tej njihovi poti pomagali tudi vi.

Več informacij o Vivinem skladu in Lions klubu Ljubljana Viva si lahko preberete na naši spletni strani https://www.lions-viva.si/. Naše delovanje lahko spremljate tudi na naši Facebook strani https://www.facebook.com/vivalionsljubljana. Za vse dodatne informacije ali morebitna vprašanja smo vam na voljo na tel.št. 041 326 378 ali lionsclubviva@gmail.com.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo,

dr. Anja Strojin Štampar
Predsednica
Lions Klub Ljubljana Viva

Krepitev starševskih veščin v programu Neverjetna leta

Objavljeno: 27. 08. 2021

"Neverjetna leta"

Program Neverjetne leta (»The Incredible Years«), izhaja iz ZDA, kjer se izvaja in širi po celem svetu že 40 let. Je eden od programov z največ dokazi o učinkovitosti v preprečevanju vedenjskih motenj pri otrocih.

Od leta 2015 treninge za starše po programu Neverjetna leta, izvajamo tudi v CSD Koroška, enoti Ravne na Koroškem. Doslej smo izvedli 12 skupin, za 100 staršev. Program sofinancirata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V septembru bomo v CSD Koroška, na Ravnah na Koroškem oblikovali dve skupini za starše; eno za starše, ki imajo otroke v starosti od 3. do 8. leta in drugo za starše šolskih otrok v starosti od 8 do 12 let.

Ker so principi programa Neverjetna leta vse stranko uporabni in udeleženci prejmejo veliko orodij in pisnih usmeritev za vzgojo otrok, vanj vabimo starše, ki imajo otroke z zahtevnim vedenjem in tudi starše in strokovnjake, ki želijo svoja znanja in starševske veščine nadgraditi.

Program je brezplačen, izvajamo ga v skupini staršev (do 12 udeležencev), vsak teden po 2 uri, 18 tednov zapored. V času izvajanja programov za starše, poskrbimo tudi za varstvo otrok.

Vstopnica v program je izpolnjena prijavnica (PDF, DOC), ki jo starši pošljejo po e pošti na naslov: neverjetnaleta.ravne@gov.si. Prijavljene starše bomo kontaktirali in jih povabili na prvo srečanje.

Če za prijavo potrebujete več informacij, nas prosim kontaktirajte na tel. 02 821 63 68 (Patricija Petrič) ali 02 821 63 58 (Veronika Pesičer).

Prijavnica (DOC), Prijavnica (DOC)