Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Koroška Enota Ravne na Koroškem

 • Gozdarska pot 17,
  2390 Ravne na Koroškem
 • T: 02 821 63 50, 02 821 63 70
 • F: 02 821 63 75
 • E: gpcsd.ravne@gov.si

Obvestila

Krepitev starševskih veščin v programu Neverjetna leta

Objavljeno: 27. 08. 2021

"Neverjetna leta"

Program Neverjetne leta (»The Incredible Years«), izhaja iz ZDA, kjer se izvaja in širi po celem svetu že 40 let. Je eden od programov z največ dokazi o učinkovitosti v preprečevanju vedenjskih motenj pri otrocih.

Od leta 2015 treninge za starše po programu Neverjetna leta, izvajamo tudi v CSD Koroška, enoti Ravne na Koroškem. Doslej smo izvedli 12 skupin, za 100 staršev. Program sofinancirata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V septembru bomo v CSD Koroška, na Ravnah na Koroškem oblikovali dve skupini za starše; eno za starše, ki imajo otroke v starosti od 3. do 8. leta in drugo za starše šolskih otrok v starosti od 8 do 12 let.

Ker so principi programa Neverjetna leta vse stranko uporabni in udeleženci prejmejo veliko orodij in pisnih usmeritev za vzgojo otrok, vanj vabimo starše, ki imajo otroke z zahtevnim vedenjem in tudi starše in strokovnjake, ki želijo svoja znanja in starševske veščine nadgraditi.

Program je brezplačen, izvajamo ga v skupini staršev (do 12 udeležencev), vsak teden po 2 uri, 18 tednov zapored. V času izvajanja programov za starše, poskrbimo tudi za varstvo otrok.

Vstopnica v program je izpolnjena prijavnica (PDF, DOC), ki jo starši pošljejo po e pošti na naslov: neverjetnaleta.ravne@gov.si. Prijavljene starše bomo kontaktirali in jih povabili na prvo srečanje.

Če za prijavo potrebujete več informacij, nas prosim kontaktirajte na tel. 02 821 63 68 (Patricija Petrič) ali 02 821 63 58 (Veronika Pesičer).

Prijavnica (DOC), Prijavnica (DOC)

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Objavljeno: 06. 08. 2021

CENTRI ZA SOCIALNO DELO LETNE PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV PODALJŠUJEMO PO URADNI DOLŽNOSTI, ZATO VSEM TISTIM, KI ŽE IMATE PRIZNANE PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačila vrtca), NI POTREBNO ODDAJATI NOVIH VLOG.

KDAJ VLOŽITE NOVO VLOGO ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV?

 • ČE PRVIČ ZAPROŠATE ZA PRAVICO DO OTROŠKEGA DODATKA, DRŽAVNE ŠTIPENDIJE IN ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA
 • ČE VAM JE BILA PRAVICA NA PODLAGI DOSEDANJE VLOGE ZAVRNJENA
 • ZA PRAVICO DO DRŽAVNE ŠTIPENDIJE TUDI:
  a) PRI PREHODU NA POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI)
  b) IZ PRVE NA DRUGO STOPNJO ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
  saj gre v obeh navedenih primerih (pod a in b) za novo vlogo in ne nadaljnje prejemanje državne štipendije.

KDAJ SPOROČITE SPREMEMBE?

VSAKO SPREMEMBO, kot je npr. zaposlitev, izguba službe, razveze, razpadi zunajzakonske skupnosti, KAR VPLIVA NA UPRAVIČENOST DO PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV, NJENO VIŠINO ALI OBDOBJE PREJEMANJA, MORATE UPRAVIČENCI CENTRU ZA SOCIALNO DELO SPOROČITI.

SPREMEMBA SE SPOROČI NA POSEBNEM OBRAZCU ZA SPOROČANJE SPREMEMB;

Spremembe sporočite če imate priznane pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca in državna štipendija) V ROKU 8 DNI PO NASTANKU SPREMEMBE.

KJE DOBITE VLOGE, OBRAZEC ZA SPOROČANJE SPREMEMB?

VSE VLOGE SO NA VOLJO NA SPLETNI STRANI Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, KUPIJO PA SE LAHKO TUDI V KNJIGARNAH IN PAPIRNICAH, LAHKO PA JIH VLAGATELJI DOBITE TUDI NA POSAMEZNIH ENOTAH CENTROV ZA SOCIALNO DELO (DRAVOGRAD, RADLJE OB DRAVI, RAVNE NA KOROŠKEM, SLOVENJ GRADEC)

Povezave na vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (uveljavljate otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, državno štipendijo-starši za svoje otroke)

Povezava na vlogo, za državno štipendijo, ki jo vloži dijak/študent sam

ŠOLSKA PREHRANA

VSEM TISTIM DRUŽINAM, KI IMAJO PRIZNANO PRAVICO DO OTROŠKEGA DODATKA ALI DRŽAVNE ŠTIPENDIJE NI POTREBNO ODDAJATI POSEBNIH VLOG ZA SUBVENCIJO MALICE, KOSILA. IZ ODLOČBE O OTROŠKEM DODATKU ALI DRŽAVNI ŠTIPENDIJI JE RAZVIDNO, ALI JE OTROKOM PRIZNANA PRAVICA DO SUBVENCIONIRANE PREHRANE.

ODDAJA VLOGE NA CENTER ZA SOCIALNO DELO

VLOGE LAHKO VLAGATELJI POŠLJETE:

 • preko NAVADNE POŠTE NA NASLOV: CSD Koroška, Služba ZUPJS, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem
 • JIH ODDATE ELEKTRONSKO
 • JIH ODDATE OSEBNO NA POSAMEZNIH ENOTAH CSD KOROŠKA (DRAVOGRADU, RADLJAH OB DRAVI, RAVNAH NA KOROŠKEM IN V SLOVENJ GRADCU )

ZARADI LAŽJE ORGANIZACIJE DELA PRIPOROČAMO, DA VLOŽITE VLOGE V PRVI POLOVICI MESECA in na vlogi pripišete kontaktne podatke (telefonska številka, elektronski naslov)

Delovanje CSD Koroška v času zaprtja države od 1.4. do 11.4.2021

Objavljeno: 31. 03. 2021

Spoštovani uporabniki,

Glede na pojav koronavirusa, slabšanje epidemiološke situacije ter Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Ur.l. RS št. 47/21), prosimo obiskovalce Centra za socialno delo Koroška, da do nadaljnjega, zaradi zaščite vseh uporabnikov, vstopajo v prostore centra samo v nujnem primeru.

S strokovnimi delavkami in delavci kontaktirajte preko telefona ali preko e-pošte.

V času razglašene epidemije je vlaganje vlog ali drugih dokumentov na centre za socialno delo spremenjeno oz. je omogočeno na naslednje načine:

 • preko e-uprave,
 • po elektronski pošti,
 • po navadni pošti ali
 • v poštne nabiralnike na centrih za socialno delo.

V izjemnih primerih se vloga lahko odda tudi po telefonu.

Na takšen način želimo zavarovati zdravje vseh občanov in preprečiti širjenje bolezni.

PROGRAM NEVERJETNA LETA – TRENINGI STARŠEVSTVA

Objavljeno: 24. 03. 2021

Krepimo pozitivne odnose in povezanost v družinah!

Največ vzpodbud in modelov za posnemanje in učenje, otroci pridobijo s strani odraslih, s katerimi živijo. Ker v času epidemije veliko več časa preživljamo doma, v družinah, je na preizkusu kvaliteta naših odnosov. Ko so odnosi v družinah pozitivni, ko je komunikacija in pristop odraslih do otrok naklonjen in prijazen, lahko krepimo socialne in akademske veščine otrok, v kar napotuje in usmerja program Neverjetna leta, ki ga izvajamo tudi na Koroškem.

V mesecu marcu smo v CSD Koroška enoti Ravne na Koroškem zaključili dva sklopa »treningov za starše«, ki smo jih izvajali od lanskega septembra. Z dvema skupinama staršev (eno na Ravnah in drugo v Slovenj Gradcu) smo se enkrat na teden srečevali do sredine oktobra 2020, nato pa nadaljevali s spletnimi srečanji. S starši smo izvedli preko 20 srečanj. Prvotno so delavnice z ogledom videoposnetkov, igro vlog in vodenimi diskusijami trajale dve uri, spletna srečanja pa so bila krajša, od ene do pol druge ure. Starši so spoznali principe programa, doma so brali priročnik »Neverjetna leta«, opravljali domače aktivnosti z otroki, si v skupini izmenjali izkušnje in si tako nudili medsebojno podporo in pomoč, ki je bila še posebej koristna v času zaprtja šol in vrtcev.

Izvedbo programa Neverjetna leta za starše otrok, nam financira Ministrstvo za zdravje. V letu 2021 bomo ponovili še dva podobna treninga za dve skupini staršev. V upanju, da bo epidemija prešla in se bomo s starši lahko osebno srečevali, izvedbo treningov za starše otrok v starosti od 3. do 8. leta starosti, načrtujemo v jesenskem obdobju.

Starše, ki jih program zanima in se želijo vanj vključiti vabimo, da nam po e- pošti pošljejo izpolnjeno prijavnico.

Odzivi staršev po zaključku programa:

»Program je dobro zastavljen, od vključenega starša pa je odvisno, koliko uspe izvajati priporočila.«

»Zadovoljna sem s pridobljenim znanjem in veščinami. Vem, da se s sistematičnim pristopom in uporabo principov NL lahko tudi v prihodnosti soočim z različnimi izzivi in težavami pri vzgoji otrok. Bilo bi mi zanimivo, če bi se lahko čez kakšno leto ali dve srečali z isto skupino staršev in si povedali kako gre komu, kakšni so njihovi otroci itd.«

»Bolj sem se povezala z otrokom, postala sem samozavestnejša mama, lažje se soočam s problemi, spoznala sem kje v vzgoji delam napake in tudi kaj delam prav, sprevidela sem, da imamo vsi starši kdaj težave z otroki.«

S ciljem, da izboljšamo interakcijo in odnose med otroki in starši ter dolgoročno vplivamo na vedenje otrok, da bodo otroci socialno in učno bolj učinkoviti in uspešni, izvajamo »treninge« pozitivnega starševstva.

Delavnice vodita dve strokovni delavki po licenčnem modelu (The incredible Years) za starše, ki imajo otroke v starosti od 3. do 8. leta. Z eno skupino izvedemo od 16 do 18 srečanj. Poskrbimo tudi za varstvo otrok…

Vsebine programa:

 • krepitev socialnih veščin pri otroku, kontrola čustev, boljša opremljenost za vstop v šolo - uporaba pohval , vzpodbud in nagrad za jačanje sodelujočega vedenja
 • hišna pravila, uporaba rutin in učinkovitega postavljanja mej otroku
 • pozitivna disciplina, obvladovanje negativnega vedenja otrok in učenje reševanja problemskih situacij skozi zgodbe in igro

Metode dela:

Srečanja 1x na teden po dve uri; vodene diskusije, branje knjige Neverjetna leta, igranje vlog, ogled videoposnetkov.

Kontakt tel. 02 821 63 57, 02 821 63 58 mail: neverjetnaleta.ravne@gov.si

"Neverjetna leta"