Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Koroška Enota Ravne na Koroškem

 • Gozdarska pot 17,
  2390 Ravne na Koroškem
 • T: 02 821 63 50, 02 821 63 70
 • F: 02 821 63 75
 • E: gpcsd.ravne@gov.si

Obvestila

PROGRAM NEVERJETNA LETA – TRENINGI STARŠEVSTVA

Objavljeno: 24. 03. 2021

Krepimo pozitivne odnose in povezanost v družinah!

Največ vzpodbud in modelov za posnemanje in učenje, otroci pridobijo s strani odraslih, s katerimi živijo. Ker v času epidemije veliko več časa preživljamo doma, v družinah, je na preizkusu kvaliteta naših odnosov. Ko so odnosi v družinah pozitivni, ko je komunikacija in pristop odraslih do otrok naklonjen in prijazen, lahko krepimo socialne in akademske veščine otrok, v kar napotuje in usmerja program Neverjetna leta, ki ga izvajamo tudi na Koroškem.

V mesecu marcu smo v CSD Koroška enoti Ravne na Koroškem zaključili dva sklopa »treningov za starše«, ki smo jih izvajali od lanskega septembra. Z dvema skupinama staršev (eno na Ravnah in drugo v Slovenj Gradcu) smo se enkrat na teden srečevali do sredine oktobra 2020, nato pa nadaljevali s spletnimi srečanji. S starši smo izvedli preko 20 srečanj. Prvotno so delavnice z ogledom videoposnetkov, igro vlog in vodenimi diskusijami trajale dve uri, spletna srečanja pa so bila krajša, od ene do pol druge ure. Starši so spoznali principe programa, doma so brali priročnik »Neverjetna leta«, opravljali domače aktivnosti z otroki, si v skupini izmenjali izkušnje in si tako nudili medsebojno podporo in pomoč, ki je bila še posebej koristna v času zaprtja šol in vrtcev.

Izvedbo programa Neverjetna leta za starše otrok, nam financira Ministrstvo za zdravje. V letu 2021 bomo ponovili še dva podobna treninga za dve skupini staršev. V upanju, da bo epidemija prešla in se bomo s starši lahko osebno srečevali, izvedbo treningov za starše otrok v starosti od 3. do 8. leta starosti, načrtujemo v jesenskem obdobju.

Starše, ki jih program zanima in se želijo vanj vključiti vabimo, da nam po e- pošti pošljejo izpolnjeno prijavnico.

Odzivi staršev po zaključku programa:

»Program je dobro zastavljen, od vključenega starša pa je odvisno, koliko uspe izvajati priporočila.«

»Zadovoljna sem s pridobljenim znanjem in veščinami. Vem, da se s sistematičnim pristopom in uporabo principov NL lahko tudi v prihodnosti soočim z različnimi izzivi in težavami pri vzgoji otrok. Bilo bi mi zanimivo, če bi se lahko čez kakšno leto ali dve srečali z isto skupino staršev in si povedali kako gre komu, kakšni so njihovi otroci itd.«

»Bolj sem se povezala z otrokom, postala sem samozavestnejša mama, lažje se soočam s problemi, spoznala sem kje v vzgoji delam napake in tudi kaj delam prav, sprevidela sem, da imamo vsi starši kdaj težave z otroki.«

S ciljem, da izboljšamo interakcijo in odnose med otroki in starši ter dolgoročno vplivamo na vedenje otrok, da bodo otroci socialno in učno bolj učinkoviti in uspešni, izvajamo »treninge« pozitivnega starševstva.

Delavnice vodita dve strokovni delavki po licenčnem modelu (The incredible Years) za starše, ki imajo otroke v starosti od 3. do 8. leta. Z eno skupino izvedemo od 16 do 18 srečanj. Poskrbimo tudi za varstvo otrok…

Vsebine programa:

 • krepitev socialnih veščin pri otroku, kontrola čustev, boljša opremljenost za vstop v šolo - uporaba pohval , vzpodbud in nagrad za jačanje sodelujočega vedenja
 • hišna pravila, uporaba rutin in učinkovitega postavljanja mej otroku
 • pozitivna disciplina, obvladovanje negativnega vedenja otrok in učenje reševanja problemskih situacij skozi zgodbe in igro

Metode dela:

Srečanja 1x na teden po dve uri; vodene diskusije, branje knjige Neverjetna leta, igranje vlog, ogled videoposnetkov.

Kontakt tel. 02 821 63 57, 02 821 63 58 mail: neverjetnaleta.ravne@gov.si

"Neverjetna leta"

Vlaganje vlog v času razglašene epidemije

Objavljeno: 28. 10. 2020

V času razglašene epidemije je vlaganje vlog na centre za socialno delo spremenjeno.

Vlaganje vlog na centre za socialno delo je možno na naslednje načine:

 • preko e-uprave,
 • po elektronski pošti,
 • po navadni pošti in
 • v poštne nabiralnike na centrih za socialno delo.

V izjemnih primerih se vloga lahko odda tudi po telefonu.

Center za socialno delo bo identiteto vložnika ugotavljal ali preverjal z drugim načini, na primer s tem, da bo zahteval, da stranka sporoči še uradno dodeljeno identifikacijsko številko (enotno matično številko, davčno številko) ali tudi na druge načine (z naprednim elektronskim podpisom). Na vlogi naj se navede tudi elektronski naslov in telefonska številka, za namen lažje komunikacije v primeru dodatnih pojasnil.

Ukrepi sledijo temeljnemu cilju zmanjševanja možnosti širjenja virusa zaradi izvajanja procesnih dejanj na strani strank in na strani organov, pomembno pa je, da se z njimi varujejo pravni položaji strank, ki bi morale izpolniti neko odrejeno obveznost, bodisi odpravljati pomanjkljivosti ali pošiljati dokaze, ki so potrebni za odločitev, pa tudi izpolnjevati obveznosti, ki so jim naložene z odločbo ali sklepom. Sprejeti začasni ukrepi (za čas razglašene epidemije) pomenijo odstop od uveljavljenih pravil Zakona o splošnem upravnem postopku.