Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Posavje

  • Trg Matije Gubca 1
    8270 Krško
  • Telefon: 07 499 20 00
  • Fax: 07 499 20 15
  • E-pošta: gp-csd.posav@gov.si

KCM KRŠKO

KAJ JE NAMEN KRIZNEGA CENTRA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE KRŠKO?

Namenjen je otrokom in mladostnikom, ki zaradi različnih težav in stisk potrebujejo pomoč in takojšen umik iz okolja kjer živijo. Lahko gre za:

KAKO PRITI V KONTAKT S KCM?

V KCM smo dosegljivi in na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu. Oseba lahko z nami naveže kontakt kadarkoli (po telefonu ali osebno).

KDO LAHKO PRIDE V KCM

BIVANJE V KCM

Namestitev v KCM je kratkotrajna, do 21 dni, ki pa se lahko podaljša dokler se ne najde, za nameščenega otroka, ustrezna rešitev oziroma dokler sodišče ne odloči o njegovem bivanju. Strokovne delavke KCM se trudimo ustvariti varen prostor kjer se otrok lahko umiri, počuti varno in slišano. Vzpostavljamo iskren, zaupen in deloven odnos ter jim omogočimo, da lahko iskreno spregovorijo o svojih stiskah. Velik poudarek dajemo na razbremenitvi otroka. Veliko otrok in mladostnikov v sebi nosi veliko breme in občutke krivde, da so oni krivi za vse, kar se jim dogaja. Otroci in mladostniki ob sprejemu podpišejo Dogovor o bivanju. Ob sprejemu so seznanjeni s hišnim redom in pravili v KCM, ki zajema redno obiskovanje šole in opravljanje šolskih obveznosti, aktivno vključevanje in reševanje njihove situacije, pomoč pri gospodinjskih opravilih, skrb za osebno higieno, spoštovanje in sprejemanje ostalih nameščenih otrok, strokovnih delavcev, prostovoljcev.

Otroci in mladostniki se vključujejo tudi v prostočasne aktivnosti (sprehode, športne aktivnosti, igranje družabnih iger, ustvarjalne delavnice…).

V KCM je strogo prepovedana uporaba alkohola in prepovedanih substanc (mamila…).

OBLIKE POMOČI

V KCM je zagotovljena nepretrgana strokovna obravnava otrok in mladostnikov. Nudimo jim:

PREVENTIVNO DELO V KCM

Strokovni delavci KCM, v okviru svojega delovanja, na različne možne načine, predstavljamo delovanje KCM otrokom in mladostnikom po šolah (OŠ, SŠ). Sodelujemo s Fakulteto za socialno delo, Fakulteto za družbene vede, Pedagoško fakulteto itd. v smislu vključevanja njihovih študentov na opravljanje prakse pri nas (pri nas pridobivajo različna dragocena znanja in izkušnje za njihovo bodočo kariero). Vključujemo in motiviramo starejše in mlajše osebe za prostovoljno delo v KCM, saj le to dopolnjuje delo strokovnih delavcev. Usposabljamo, delamo in sodelujemo s prostovoljci, vključenimi pri nas. Sodelujemo z različnimi institucijami (CSD, šolami in njihovimi svetovalnimi službami, zdravstvom, knjižnicami, Mladinskimi centri…).

NAŠI KONTAKTI