Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Posavje

  • Trg Matije Gubca 1
    8270 Krško
  • Telefon: 07 499 20 00
  • Fax: 07 499 20 15
  • E-pošta: gp-csd.posav@gov.si

VSTOPNA TOČKA ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO

Uveljavljanje pravice do oskrbovalca družinskega člana

Obstoječi upravičenci do družinskega pomočnika bodo s strani pristojnega centra za socialno delo prejeli prevedbeno odločbo. Na podlagi te odločbe bo strokovni delavec pristojnega centra za socialno delo z uporabnikom sklenil osebni načrt, v tej fazi zgolj v delu obiskov strokovnega delavca.

Nove vloge za Posavje bodo vlagatelji, ki bi želeli koristiti pravico do oskrbovalca družinskega člana, vložili na Center za socialno delo Posavje.

Vlogi upravičenca in kandidata za oskrbovalca družinskega člana se vložita hkrati, na isti način kot do sedaj pri uveljavljanju pravice do družinskega pomočnika.

Obvezne priloge k vlogi:

Primerljive pravice, ki se izključujejo s pravico do oskrbovalca družinskega člana:

Center za socialno delo Posavje bo preveril izpolnjevanje pogoja zavarovanja in stalnega oziroma začasnega bivanja ter pridobil mnenje invalidske komisije o upravičenosti do oskrbovalca družinskega člana in o ustreznosti kandidata za oskrbovalca družinskega člana. Na podlagi pozitivnega mnenja invalidske komisije se bo vlagatelj uvrstil v 4. kategorijo dolgotrajne oskrbe. V primerih, ko vlagatelj priloži odločbo o tem, da je bil upravičen do družinskega pomočnika, starša po predpisih o starševskem varstvu do 18. leta, mnenja invalidske komisije ni treba pridobiti.

Opis pravic

Oskrbovalec družinskega člana je družinski član, ki nudi oskrbo upravičencu do dolgotrajne oskrbe, ki je bil po oceni upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, uvrščen v 4. ali 5. kategorijo in zato prejema delno plačilo za izgubljeni dohodek in je vključen v obvezna socialna zavarovanja.

Pravica do oskrbovalca družinskega člana se bo izvajala od 1. januarja 2024 dalje.

Vsak upravičenec, ki bo izbral to obliko dolgotrajne oskrbe bo od 1.7.2025 upravičen tudi do storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti in do storitev e-oskrbe.

Pogoji oskrbovalcev družinskega člana

Oskrbovalec družinskega člana je lahko polnoletna oseba, ki izpolnjuje naslednje lastnosti oziroma pogoje:

Kandidat za oskrbovalca družinskega člana mora, preden začne opravljati predvidene naloge, zapustiti trg dela. Če ima uporabnik dva oskrbovalca družinskega člana, pa mora kandidat za oskrbovalca družinskega člana nastopiti delovno razmerje s polovičnim delovnim časom. Oskrbovalec družinskega člana lahko sočasno zagotavlja dolgotrajno oskrbo največ dvema upravičencema, s katerima prebiva na istem naslovu.

Pravice in obveznosti oskrbovalcev družinskega člana

Oskrbovalec družinskega člana zagotavlja dolgotrajno oskrbo upravičencu skladno z osebnim načrtom, v zvezi z opravljanjem teh nalog pa mesečno poroča koordinatorju dolgotrajne oskrbe. Poročilo vsebuje najmanj seznam opravljenih storitev dolgotrajne oskrbe in zaznane posebnosti v povezavi z opravljanjem dolgotrajne oskrbe in način ukrepanja.

Oskrbovalec družinskega člana ima pravico do:

Uporabnik, ki ima oskrbovalca družinskega člana, pa je lahko vključen tudi v socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu, koristi pa lahko tudi plačljivo storitev socialnega servisa.

Strokovni delavec za področje dolgotrajne oskrbe v Posavju:

Carmen Rajer, mag.soc.
Vodja vstopne točke
Cesta krških žrtev 19,
8270 Krško
Tel. št.: 041 943 482
E-Mail: carmen.rajer@gov.si

Uradne ure:

  • PONEDELJEK: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
  • SREDA: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
  • PETEK: 8.00 - 12.00

Vloga za uveljavljanje pravice do oskrbovalca družinskega člana, Vloga za izbiro oskrbovalca družinskega člana (DOCX)