Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Severna Primorska

 • Delpinova ulica 18b
  5000 Nova Gorica
 • Telefon: 05 330 29 70
 • Fax: 05 330 29 13
 • E-pošta: gp-csd.sprim@gov.si

Krizni center za otroke in mladostnike 10-ka

Kaj je Krizni center za otroke in mladostnike (KCM)?

Krizni center je oblika pomoči za otroke in mladostnike, ki zaradi različnih težav (nasilje v družini, zlorabe, hude težave v odraščanju,…) potrebujejo takojšen umik iz okolja kjer živijo.

Kdo lahko pride v KCM?

 • Kdor je star od 6 do 18 let (v izjemnih situacijah primerih tudi starejši do dopolnjenega 21. leta starosti).
 • Kdor potrebuje varno okolje in zaščito.
 • Kdor se srečuje s težavami doma, v šoli, z vrstniki, ki jih ne more rešiti sam in zato potrebuje strokovno pomoč.
 • Pridejo lahko vsi mladi, ki ne vedo kako naprej in njihove stiske nihče ne opazi.

Kdaj priti v KCM?

 • Kadarkoli, na voljo smo 24 ur na dan, vse dni v letu.
 • Ob namestitvi sprejmeš dogovor o spoštovanju pravil bivanja, se aktivno vključiš v reševanje svojih težav in lahko ostaneš do 21 dni.
 • V KCM 10-ka ne sprejemamo mladostnikov pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih substanc.

Kaj nudimo v KCM?

 • Otroka ali mladostnika varno namestimo.
 • Prisluhnemo, se pogovorimo, skupaj razmišljamo in iščemo rešitve iz stiske.
 • Svetujemo otroku, mladostniku in njihovim staršem/skrbnikom.
 • Sodelujemo z drugimi institucijami, ki lahko pomagajo.

Kako je v KCM?

Poskušamo ustvariti čim bolj ''družinsko okolje'', kjer se otroci, mladostniki učijo različnih socialnih veščin: sobivanja, sodelovanja, prevzemanja odgovornosti za lastna dejanja, reševanja konfliktov in sprejemanja drugačnosti.

Otroci in mladostniki ob namestitvi sprejmejo hišni red in pravila: redno obiskovanje šole in učenje, aktivno reševanje lastnih težav, pomoč pri gospodinjskih opravilih, skrb za osebno higieno.

Otroci in mladostniki se družijo in aktivno preživljajo prosti čas. V KCM 10-ka je strogo prepovedana uporaba in zloraba drog in alkohola. Prepovedana so tudi vedenja, ki ogrožajo mladostnika in druge uporabnike.

Preventivno delo v KCM 10-ka:

 • Predstavitve delovanja KCM 10-ka otrokom/mladostnikom, različnim institucijam in v medijih.
 • Animacijske dejavnosti za uporabnike v prostem času.
 • Organiziranje tematskih delavnic za otroke in mladostnike.
 • Delo s prostovoljci.
 • Sodelovanje z Dnevnim centrom Žarek.

Pomoč v KCM 10ka nudijo:

 • Matjaž Strnad, univ. dipl. teol. spec. zdt., vodja kriznega centra
 • Maruša Mravlja, mag. zakonskih in družinskih študijev
 • Polona Gorkič, mag. prav.
 • Sara Podgornik, univ. dipl. soc. delavka
 • Maja Toroš, mag. pomoči z umetnostjo
 • Aneja Čeh, mag. soc. dela
 • Kim Mencinger Širok, mag. soc. dela
 • Vida Marušič, univ.dipl.soc.delavka (nadomešča Mravlja Marušo)
 • Tina Požar, univ.dipl.soc.delavka (nadomešča Polono Gorkič)

Kako do nas?

 • NASLOV: Marušičeva 6, 5000 Nova Gorica
 • Telefon: : 051/635-115; 08 20 52 460
 • e-pošta: kc-ng@gov.si

Kako poteka strokovno delo v KCM?

Strokovno delo  z otroki in mladostniki

Skupna priprava individualnega načrta. Načela: največja otrokova korist, realno zastavljeni cilji, aktivna vloga otroka/mladoletnika pri reševanju lastnih težav, ponovna aktivacija družine, opiranje na pozitivne lastnosti otroka. Učenje prevzemanja odgovornosti za svoja dejanja in lastne odločitve ter za posledice le-tega. Nudenje podpore, svetovalno delo, učna pomoč, enodnevne obravnave. Priprava za vrnitev v matično družino ali drugo ustrezno okolje. Sprotno spremljanje in preverjanje izvajanja zastavljenih ciljev.

Strokovno delo s starši/družinami

Svetovalno delo s starši, skrbniki in družinskimi člani. Namen je izboljšanje odnosa med otrokom/mladostnikom in starši. Preko rednih svetovalnih razgovorov skušamo ponovno aktivirati družino pri opravljanju svoje funkcije, omogočiti razreševanje konfliktnih situacij in spremembe v družinski komunikaciji in vedenjskih vzorcih, okrepiti starševsko vlogo, vse skupaj ob upoštevanju otrokove osebnosti, potreb in koristi.

Strokovno delo z drugimi institucijami

Sodelovanje s Centri za socialno delo, šolami, zdravstvom, pravosodjem, policijo, nevladnimi organizacijami, mediji idr. Glavni namen je hitra in učinkovita izmenjava informacij pri odkrivanju posameznega primera, med namestitvijo v KCM 10ka ter pri nudenju pomoči po vrnitvi v domače ali drugo okolje. Informiranje javnosti preko medijev. Spremljanje uporabnikov po vrnitvi v domače ali drugo ustrezno okolje (šole, vrtce, domove).