Center za socialno delo Severna Primorska

  • Delpinova ulica 18b
    5000 Nova Gorica
  • T: 05 330 29 70
  • F: 05 330 29 13
  • E: gp-csd.sprim@gov.si

Center za socialno delo Severna Primorska

Center za socialno delo Severna Primorska je javni socialno varstveni zavod za opravljanje dejavnosti socialnega varstva. Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. Center za socialno delo Severna Primorska deluje od 1.10.2018. Pod njegovim okriljem delujejo enote: Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin.

Temeljna naloga Centra za socialno delo je, da organizira in izvaja dejavnosti, s katerimi preprečuje ali odpravlja socialne stiske posameznikov, družin in posebnih skupin prebivalstva ter koordinira in usklajuje socialne akcije v lokalnem okolju zlasti tako, da sodeluje z vsemi drugimi (vladnimi in nevladnimi) izvajalci, ki so nosilci socialno varstvenih programov. V tem smislu je pomembna specializirana strokovna institucija za delo z ljudmi, ki se znajdejo v kriznih življenjskih situacijah in zanje organizira strokovno pomoč in podporo v obliki socialno varstvenih storitev. Center pa je tudi nosilec javnih pooblastil, kar pomeni, da v imenu in na račun države avtonomno in meritorno odloča v zadevah, ki jih določajo zakoni in drugi predpisi, kar ga umešča tudi v sistem javne uprave.

Uradne ure:

pon.: 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre.: 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet.: 08.00 - 12.00

Poslovni čas:

pon., tor., čet.: 07.00 - 15.00
sre.: 07.00 - 17.00
pet.: 07.00 - 13.00

Krajevna pristojnost centra

CSD Severna Primorska je pristojen za območje trinajstih občin in sicer: Ajdovščina in Vipava, Mestna občina Nova Gorica, občine Brda, Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba in Renče – Vogrsko, občini Idrija in Cerkno ter občine Tolmin, Bovec in Kobarid.

Poslovni podatki

Center je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici.
Center zastopa v.d. direktorica Patricija Može, univ. dipl. soc.

Šifra dejavnosti:   88.999
Matična številka:  8284857000
Davčna številka:   93702183
TRR pri UJP: SI 56 0110 0600 1619 341