Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Severna Primorska

 • Delpinova ulica 18b
  5000 Nova Gorica
 • Telefon: 05 330 29 70
 • Fax: 05 330 29 13
 • E-pošta: gp-csd.sprim@gov.si

Center za socialno delo Severna Primorska

Center za socialno delo Severna Primorska je javni socialno varstveni zavod za opravljanje dejavnosti socialnega varstva. Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. Center za socialno delo Severna Primorska deluje od 1.10.2018. Pod njegovim okriljem delujejo enote: Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin.

Temeljna naloga Centra za socialno delo je, da organizira in izvaja dejavnosti, s katerimi preprečuje ali odpravlja socialne stiske posameznikov, družin in posebnih skupin prebivalstva ter koordinira in usklajuje socialne akcije v lokalnem okolju zlasti tako, da sodeluje z vsemi drugimi (vladnimi in nevladnimi) izvajalci, ki so nosilci socialno varstvenih programov. V tem smislu je pomembna specializirana strokovna institucija za delo z ljudmi, ki se znajdejo v kriznih življenjskih situacijah in zanje organizira strokovno pomoč in podporo v obliki socialno varstvenih storitev. Center pa je tudi nosilec javnih pooblastil, kar pomeni, da v imenu in na račun države avtonomno in meritorno odloča v zadevah, ki jih določajo zakoni in drugi predpisi, kar ga umešča tudi v sistem javne uprave.

Uradne ure:

 • PONEDELJEK: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
 • SREDA: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
 • PETEK: 8.00 - 12.00

Poslovni čas:

 • PONEDELJEK: 7.00 - 15.00
 • TOREK: 7.00 - 15.00
 • SREDA: 7.00 - 17.00
 • ČETRTEK: 7.00 - 15.00
 • PETEK: 7.00 - 13.00

Obvestila

17. 05. 2024

Razpis za direktorja Centra za socialno delo Severna Primorska

Svet Centra za socialno delo Severna Primorska, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 21. člena Statuta Centra za socialno delo Severna Primorska ter sklepa Sveta Centra št. 3 iz 4. redne seje z dne 7. 5. 2024, razpisuje prosto delovno mesto DIREKTORJA/DIREKTORICE Centra za socialno delo Severna Primorska

13. 09. 2023

Vodnik po socialnih pravicah

Vodnik po socialnih pravicah socialno ogroženim ljudem in njihovim družinam pomaga, da na preprost način ugotovijo, do katerih denarnih prejemkov, subvencij in znižanih plačil so upravičeni in kako svoje pravice lahko uveljavljajo. Vodnik, kot pregledna in kakovostna brošura, informira tudi, kateri socialnovarstveni programi se izvajajo na centrih za socialno delo in v okviru nevladnih organizacij v njihovi okolici ter kakšne oblike pomoči jim lahko nudijo socialni delavci.

28. 03. 2023

Enota Idrija Centra za socialno delo Severna Primorska je svojo galerijo v vhodni avli njihovih poslovnih prostorov ponudila za gostovanje likovnih del uporabnika Primoža

Enota Idrija Centra za socialno delo Severna Primorska je svojo galerijo v vhodni avli njihovih poslovnih prostorov ponudila za gostovanje likovnih del uporabnika Primoža. Izjemno lepe slike in skulpture imajo vsaka zase tudi svojo izjemno in posebno zgodbo, ki jih zna lepo pripovedovati njihov Primož. Vabljeni na ogled.

Seznam enot

Krajevna pristojnost centra

CSD Severna Primorska je pristojen za območje trinajstih občin in sicer: Ajdovščina in Vipava, Mestna občina Nova Gorica, občine Brda, Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba in Renče – Vogrsko, občini Idrija in Cerkno ter občine Tolmin, Bovec in Kobarid.

Poslovni podatki

Center je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici.
Center zastopa direktorica Patricija Može, univ. dipl. soc.

Šifra dejavnosti:   88.999
Matična številka:  8284857000
Davčna številka:   93702183
TRR pri UJP: SI 56 0110 0600 1619 341