Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Celje Enota Celje

 • Opekarniška cesta 15b,
  3000 Celje
 • Telefon: 03 425 63 00
 • Fax: 03 548 41 61
 • E-pošta: gpcsd.celje@gov.si

Programi na CSD Celje - Enota Celje

Živeti z demenco – podpora v domačem okolju

Center za socialno delo Celje sodeluje kot partner v projektu Programa norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 z naslovom “Razvoj storitev za osebe z demenco in njihove svojce ter vzpostavitev centra za demenco« oz. akronim »Živeti z demenco«.

S sklepom št 4300-323/2014 z dne 12.12.2014 obveščen o izboru projekta za sofinanciranje iz Norveškega finančnega mehanizma in s sklepom št. 4300-323/2014/27 z dne, 24.2.2015 potrjen za izvajanje in sofinanciranje projekta s strani Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Uradna spletna stan finančnega mehanizma: www.eeagrants.org/eee.norwaygrants.org.

Nacionalna spletna stran finančnega mehanizma: www.eegrants.si/www.norwaygrants.si.

Spletna stran nosilca programa: www.svrk.gov.si.

Trend hitrega naraščanja deleža starejših v družbi vodi v vedno večji delež starejšega prebivalstva v Sloveniji, ki je s staranjem tudi vedno bolj ogroženo za razvoj demence. Kompleksni družbeni, socialni in ekonomski vplivi naraščajočega deleža starostnikov in bolnikov z demenco v družbi, narekujejo iskanje ustreznejših načinov obvladovanja in obravnave tovrstne problematike. V Sloveniji obstaja zelo malo raziskav v zvezi z demenco. Raziskav, kjer bi skupaj z uporabniki in njihovimi svojci evidentirali potrebe po storitvah in ostali pomoči osebam z demenco in njihovim svojcem v skupnosti praktično ni, so pa nujne za razvoj prilagojenih (dopolnjenih ali novih) storitev in ostalih oblik pomoči.

Prav tako v Sloveniji še ne poznamo Centrov za pomoč pri demenci, ki bi osebam z demenco in njihovim svojcem na enem mestu ponujali svetovanja različnih strokovnjakov, informacije o ponudbi storitev, izobraževanja za svojce, različne delavnice in treninge za osebe z demenco, skupine samopomoči za osebe z demenco in za svojce ter mrežo (posebej za osebe z demenco in sodelovanje z njihovimi svojci) usposobljenih prostovoljcev.

Splošni cilj projekta je izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja za osebe obolele z demenco in njihove svojce.

Specifični cilji in učinki

Pripraviti in izvesti analizo, ki bo pomagala prepoznati potrebe po prilagojenih storitvah za osebe obolele za demenco ter prepoznati oblike pomoči, ki bodo v pomoč svojcem. Ustanoviti Center za demenco ter ponuditi celovito multidisciplinarno obravnavo. Usposobiti strokovni kader in prostovoljce za pomoč družinam, razviti program dela za osebe obolele za demenco in dopolniti obstoječe storitve. Izobraziti in opolnomočiti prebivalstvo v regiji, s ciljem manjšati stereotipe o demenci in s pomočjo norveškega partnerja izmenjati informacije v zvezi z obvladovanjem demence ter razvojem storitev v skupnosti ter pridobiti dodatna znanja.

Ciljne skupine so osebe obolele za demenco, njihovi svojci, strokovni kader, ki se bo usposobil za multidisciplinarno obravnavo in širša javnost, ki bo preko različnih oblik informiranja osveščala o demenci.

Partnerji projekta

Demenca je sindrom (skupek motenj), pri katerem so tako imenovane višje živčne funkcije (kot so spomin, govor, orientacija, presoja, abstraktno mišljenje pisanje, branje načrtovanje ) okvarjene do te mere, da to vpliva na dnevne aktivnosti posameznika. Pri demenci gre za postopno napredujoče propadanje možganskih celic. Človek, ki je znal in zmogel , tega v času demence ne zna več.

10 najpogostejših znakov prepoznavanja zgodnje demence:

 1. Postopna izguba spomina
 2. Težave pri govoru in izbiri besed
 3. Osebnostne in vedenjske spremembe
 4. Upad intelektualnih funkcij, nezmožnost presoje in organizacije
 5. Težave pri opravljanju vsakodnevnih opravil
 6. Iskanje, izgubljanje in prestavljanje stvari
 7. Težave pri krajevni in časovni orientaciji
 8. Ponavljanje istih vprašanj
 9. Spremembe čustvenega razpoloženja in vedenja
 10. Zapiranje vase in izogibanje družbi Vsebina: Zavod ZRI

Trening socialnih veščin

Na CSD Celje Društvo za nenasilno komunikacijo izvaja tudi program za povzročitelje nasilja- Trening socialnih veščin, za moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami. Program se izvaja ob ponedeljkih. Vključitev je možna po napotitvi s strani strokovnih delavcev CSD, okrožnega državnega tožilca, ali pa se oseba vključi na podlagi lastne motivacije.

Skupina MOČ

Skupina za pomoč in samopomoč ženskam v stiski Moč CELJE

Komu je skupina namenjena in kdo so lahko članice skupine

Kaj vam nudi skupina

Kje smo in kdaj se srečujemo

V prostorih Centra za socialno delo Celje, Opekarniška 15b, Celje. Srečujemo se vsak drugi in četrti ponedeljek v mesecu od 16.30 do 18.00 ure.

Individualne obravnave

Za individualne obravnave in za dodatne informacije lahko pokličete na telefon Centra za socialno delo Celje 03/425 63 00 vsak delavnik od 8.00 –15.00 ure ali se obrnete na koordinatorki:

Tjaša Brilej
E pošta: tjasa.brilej@gov.si
Tel.: 03 425 63 37
Monika Kmetec
E pošta: monika.kmetec@gov.si
Tel.: 03 425 63 36