Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Celje Enota Slovenske Konjice

 • Mestni trg 18,
  3210 Slovenske Konjice
 • T: 03 758 08 80
 • F: 03 758 08 90
 • E: gpcsd.slovk@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Celje, Slovenske Konjice

Zaposleni s področji dela

DeložacijeDovolitev sklenitve zakonske zvezeMladoletno prestopništvoNaloge za preprečevanja nasilja v družiniObravnava otrok in mladostnikov s težavami v odraščanjuOddaja otroka v zavodOprostitev socialno varstvenih storitevOsebna pomočosebne pomočiPomočnica direktoricePostopek odločanja o statusu in pravicah invalidne osebePosvojitvePravica do izbire družinskega pomočnikaPravica gluhe osebe do tolmačaPravice iz javnih sredstevPravice po zakonu o osebni asistencipredhodno svetovanjePredhodno svetovanjePreživninePriznanje očetovstva/materinstvaRejništvoSkrbništvoSocialna aktivacija in Socialno varstvena storitev – osebna pomočStarševsko varstvoStrokovno svetovanje paruTajništvoUgotavljanje obstoja zunajzakonske skupnostiUgotavljanje ogroženosti otrokaUkrepi za varstvo koristi otrokaUporabniki s težavami v duševnem zdravjuVarstvo koristi otroka – pomoč v sodnih postopkihVključitev v institucionalno varstvoVključitev v vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji
Pomočnik direktorjaNika Grmek, univ. dipl. psih.
Tel: 03 758 08 82
E-naslov: nika.grmek@gov.si
 • Pomočnica direktorice
 • predhodno svetovanje
 • osebne pomoči
Damjan Završnik
Tel: 03 758 08 98
E-naslov: gpcsd.slovk@gov.si
 • Tajništvo
Branka Železnjak, univ. dipl. soc. del.
Tel: 03 758 08 92
E-naslov: branka.zeleznjak@gov.si
 • Dovolitev sklenitve zakonske zveze
 • Ugotavljanje obstoja zunajzakonske skupnosti
 • Obravnava otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju
 • Oddaja otroka v zavod
 • Posvojitve
 • Naloge za preprečevanja nasilja v družini
Ljubica Hrovat, univ.dipl.pravnica (nadomešča jo Primož Kramer, mag. prava.)
Tel: 03 758 08 86
E-naslov: ljubica.hrovat@gov.si
 • Skrbništvo
Janja Tajnikar, univ. dipl. soc. del.
Tel: 03 758 08 87
E-naslov: janja.tajnikar@gov.si
 • Uporabniki s težavami v duševnem zdravju
 • Deložacije
 • Postopek odločanja o statusu in pravicah invalidne osebe
 • Vključitev v vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji
 • Vključitev v institucionalno varstvo
 • Pravica do izbire družinskega pomočnika
 • Pravica gluhe osebe do tolmača
 • Pravice po zakonu o osebni asistenci
 • Osebna pomoč
Mateja Vrhovnik, univ. dipl. soc. del.
Tel: 03 758 08 84
E-naslov: mateja.vrhovnik@gov.si
 • Ugotavljanje ogroženosti otroka
 • Ukrepi za varstvo koristi otroka
Nada Špes, oec.
Tel: 03 758 08 95
E-naslov: nada.juhart@gov.si
 • Starševsko varstvo
Saša Kočnik Koludrović, univ. dipl. soc. del.
Tel: 03 758 08 88
E-naslov: sasa.k@gov.si
 • Mladoletno prestopništvo
 • Predhodno svetovanje
 • Preživnine
 • Oprostitev socialno varstvenih storitev
Nataša Kališnik, soc. del.
Tel: 03 758 08 94
E-naslov: natasa.kalisnik@gov.si
 • Rejništvo
 • Naloge za preprečevanja nasilja v družini
 • Priznanje očetovstva/materinstva
Ana Cvetko, mag.soc.del.
Tel: 03 758 08 89
E-naslov: ana.cvetko@gov.si
 • Predhodno svetovanje
 • Varstvo koristi otroka – pomoč v sodnih postopkih
 • Strokovno svetovanje paru
Marjetka Gojkošek, magistrica psihologije
Tel: 03 758 0896
E-naslov: marjetka.gojkosek@gov.si
 • Socialna aktivacija in Socialno varstvena storitev – osebna pomoč
Irena Kumer, ekonomski tehnik
Tel: 03 758 08 91
E-naslov: irena.kumer@gov.si
 • Pravice iz javnih sredstev
Petra Ločnikar, univ.dipl.soc.del.
Tel: 03 758 08 81
E-naslov: petra.locnikar@gov.si
 • Pravice iz javnih sredstev
 • Ugotavljanje ogroženosti otroka
Barbara Ravnjak, dipl.soc.del.
Tel: 03 758 08 85
E-naslov: barbara.ravnjak@gov.si
 • Pravice iz javnih sredstev
Sergeja Perc, mag.manag.
Tel: 03 758 08 83
E-naslov: sergeja.perc@gov.si
 • Pravice iz javnih sredstev

Seznam oseb, pooblaščenih za vodenje ter vodenje in odločanje v upravnem postopku

Pooblaščene uradne osebe za odločanje o upravnih zadevah v pristojnosti centra za socialno delo, na podlagi 28. člena ZUP

Nika Grmek, univ. dipl. psih.
 • pomočnica direktorice
 • odločanje o upravnih zadevah s področja dejavnosti
Nataša Kališnik, socialna delavka
 • odločanje o upravnih zadevah s področja dejavnosti
 • nadomeščanje pomočnice direktorice v celoti
Saša Koludrović Kočnik, univ.dipl. soc. delavka
 • odločanje o upravnih zadevah s področja dejavnosti
 • nadomeščanje pomočnice direktorice v celoti
Barbara Ravnjak, dipl.soc.delavka
 • odločanje o upravnih zadevah s področja dejavnosti
 • nadomeščanje pomočnice direktorice v celoti

Pooblaščene uradne osebe za dejanja v postopku pred odločbo o upravnih zadevah, na podlagi 30. člena ZUP

Ana Cvetko, mag.soc.dela
 • varstvo otrok in družine
Ljubica Hrovat, univ.dipl. pravnik
 • skrbništvo
Nataša Kališnik, socialna delavka
 • varstvo otrok in družine
Saša Koludrović Kočnik, univ.dipl.soc.delavka
 • oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev
 • varstvo otrok in družine
mag. Primož Kramer, univ.dipl. pravnik
 • skrbništvo
Irena Kumer
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Petra Ločnikar, univ.dipl.soc.delavka
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
 • uveljavljanje pravic s področja starševskega varstva in družinskih prejemkov
 • oprostitve socialno varstvenih storitev
 • skrbništvo
 • varstvo otrok in družine
Sergeja Perc, mag.managementa
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Barbara Ravnjak, dipl.soc.delavka
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Nada Špes, oec.
 • uveljavljanje pravic s področja starševskega varstva in družinskih prejemkov
Janja Tajnikar, univ.dipl.soc.delavka
 • varstvo odraslih
Mateja Vrhovnik, univ.dipl.soc.del.
 • varstvo otrok in družine
Branka Železnjak, univ.dipl.soc.delavka
 • varstvo otrok in družine