Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Celje

  • Opekarniška cesta 15b
  • Telefon: 03 777 98 11
  • Fax: 03 777 98 12
  • E-pošta: gp-csd.celje@gov.si

Sodelovanja Centra za socialno delo Celje na dogodku ob dnevu zdravja 2024 - 6. april 2024

Objavljeno: 17. 04. 2024

Svetovni dan zdravja nas vsako leto opomni na pomembnost osredotočenja na ključne vidike zdravja posameznika in družbe nasploh. Medtem ko se osredotočamo na fizično zdravje, je enako pomembno poudariti vpliv socialnih dejavnikov na naše blagostanje, duševno zdravje.

Na tradicionalnem Dnevu zdravja, ki ga organizira Mestna občina Celje v sodelovanju z JZ Socio- Projektna pisarna – Celje zdravo mesto, je tokrat prvič sodeloval tudi Center za socialno delo Celje, kot pomemben deležnik pri zagotavljanju podpore in pomoči ljudem v različnih življenjskih situacijah, ki vplivajo na njihovo zdravje in dobrobit.

Namen udeležbe na dogodku je bil približanje lokalni skupnosti, prebivalstvu, informiranje in osveščanje o delu Centra za socialno delo, socialno varstvenih storitvah in javnih pooblastilih, ki lahko pomembno vplivajo na duševno in čustveno zdravje posameznikov ter o njihovih pravicah.

Stojnica z zloženkami

Največ je na stojnico presenetljivo prišlo otrok, ki so se resno zanimali o tem, kaj predstavljamo in kaj jim imamo za povedati. Z veseljem so vzeli tudi kakšen bonbon. Nadalje so se največ zanimali starejši občani, ki so z veseljem vzeli kakšno zloženko in darilo – pisalo.

Dogodka so se udeležile različne generacije in veseli nas, da smo se predstavili skupnosti še na malce drugačen način, v drugem okolju.

Ocenjujemo, da je bila udeležba CSD Celje na prireditvi ob svetovnem dnevu zdravja pozitivna izkušnja tako za CSD Celje kot tudi za občane, ki so se zanimali za delo CSD. Iz tega razloga menimo, da bi bilo smiselno tudi v prihodnjih letih nadaljevati z navedeno predstavitvijo. Obenem smo se zaposleni s CSD ob tej priložnosti povezovali tudi s predstavniki drugih služb, se spoznavali, izvedeli kaj novega, prejeli informativno gradivo in navezali stike za prihodnje sodelovanje.

Alenka Kolar in Viktorija Beukovič, Maša Kasenburger, Nevenka Žutić in Teja Travnika
strokovne delavke CSD Celje