Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Posavje

  • Trg Matije Gubca 1
    8270 Krško
  • Telefon: 07 499 20 00
  • Fax: 07 499 20 15
  • E-pošta: gp-csd.posav@gov.si

TABOR – učenje socialnih veščin za mladostnike

Objavljeno: 05. 07. 2022

Center za socialno delo Posavje, enota Krško (v nadaljevanju center) v okviru svojih nalog, obravnava tudi mladoletnike storilce kaznivih dejanj, ki so obravnavani v predkazenskem ali kazenskem postopku. Naloge in pooblastila, katere usmerjajo delo centra so določene z zakonodajo, vendar le ta ne predpisuje načine, metode in tehnike dela. V tem primeru se strokovni delavci lahko poslužujemo različnih metod dela z mladostniki, katerih cilj je krepitev njihovih lastnih potencialov in prepoznava ustreznejših vedenj in delovanj v družbi.

Dne, 30.6.2022, smo se odzvali povabilu organizatorja tabora Mladinskega centra Krško ( v okviru projekta LAS Krško ). CSD Posavje, Enota Krško in Policijska postaja Krško smo izvedli že tradicionalni enodnevni tabor učenja socialnih veščin za mladoletnike. Na taboru je sodelovalo 10 mladostnikov, pripadnikov romske skupnosti, katerih povprečna starost je bila 16. let.

Tabor je bil sestavljen iz dveh delov. Najprej je potekala delovna akcija sanacija objektov in klopi v lasti Lovske družine Senovo. Po kosilu so sledila predavanja. Prvo predavanje je izvedel lovec, gospod Zmago Brajdič iz LD Cerklje ob Krki, kateri je tudi predstavnik romske skupnosti in sicer z namenom osveščanja zaščite narave in postopek za pridobivanje statusa lovca in orožnega lista ( kakšni so pogoji, kakšne so kazni…). Nato je sledilo predavanje policista Policijske uprave Novo mesto, gospoda Daliborja Golobiča, kateri je tudi Rom in je prikazal pomen izobraževanja in krepitve samopodobe prisotnih mladostnikov  kot tudi pojasnitev dela policije in njihovih pooblastil ( oba predavanja sta potekala v romskem jeziku). Nato je sledilo še predavanje predstavnika komunalnega podjetja Kostak Krško, g. Boštjana Vimpolška, z namenom pojasnitve pomena ločevanja odpadkov.

Po predavanju so sledili še individualni razgovori s strokovno delavko Zlato Zidanič, z namenom evalvacije individualnega načrta, katerega ima vsak mladostnik oblikovan in se iz njega oblikuje poročilo za potrebe vodenja sodnega postopka. Za zaključek tabora so mladostniki tudi aktivno sodelovali pri pripravi večerje.

S strani centra sta na taboru sodelovali strokovni delavki Martina Radišek in Zlata Zidanič, sodelovala je tudi študentka na obvezni praksi Valerija Zupančič. S strani Policijske postaje Krško sta sodelovala policista Drago Butara in Kristjan Urek. Strokovno delo z mladostnikom zahteva poglobljeno razumevanje razvojnih potreb kot tudi strokovno radovednost svetovalca, da mladostnika spozna v njegovem celotnem kontekstu vrednot in načel, katere zasleduje mladostnik. Šele ko mladostnik zaupa in prepozna lastno vrednost v njegovih potencialih, se lahko začne proces preoblikovanja njegovih škodljivih vedenj v sprejemljivejša , katere bo predvsem on sam spoznal kot njemu koristna. Tabor je ena od takšnih oblik dela z mladostnikom, saj omogoča neformalni prostor in pristop dela. S takojšnjo povratno informacijo, mladostniku izrečemo pohvalo, prepoznamo njegove vrednote in načela in tako tudi krepimo lastno znanje za nadaljnje delo z mladostniki. Mladostniki se po opravljenem delu počutijo koristne in pomembne, kar pozitivno vpliva na njihovo samopodobo. Tabor pa je hkrati tudi odlična priložnost za skupno sodelovanje strokovnih služb, za spodbujanje medsebojnega spoštovanja ter spoštovanja do narave in tuje lastnine.

Strokovni delavci na centru se zavedamo pomena medsebojnega povezovanja in učenja novih pristopov pri delu z mladostniki, zato se radi odzovemo na vabila z namenom krepitve medsebojnega sodelovanja. V okviru mednarodnega sodelovanja je v času 31. 5. 2022 - 3. 6. 2022 , Republika Slovenija gostila delegacijo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Republike Severne Makedonije, predstavniki “Vaspitno popravnog doma Tetovo”. V Sloveniji so se želeli tudi v praksi seznaniti z obravnavo mladoletnih storilcev kaznivih dejanj. Obiskali so Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec, Prevzgojni dom Radeče in CSD Posavje, Enoto Krško. Koordinatorica obiska je bila vodja sektorja za tretma v ZPMZKZ Celje, ga. Jerica Lipec. Z namenom učenja novih metod dela, smo se z velikim veseljem odzvali povabilu k sodelovanju predstavitve našega neposrednega dela in izvrševanje vzgojnih ukrepov, izrečenih s strani pristojnega sodišča. Predavanje je izvedla strokovna delavka Zlata Zidanič.

Tabor učenja socialnih veščin dne, 30.6.2022
Tabor učenja socialnih veščin dne, 30.6.2022
Obisk predstavnikov Vaspitno popravnog doma Tetovo na CSD Posavje, enota Krško, dne, 2.6.2022
Obisk predstavnikov Vaspitno popravnog doma Tetovo na CSD Posavje, enota Krško, dne, 2.6.2022

Pripravili:
Zlata Zidanič
Martina Radišek
CSD Posavje, enota Krško