Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Severna Primorska

  • Delpinova ulica 18b
    5000 Nova Gorica
  • Telefon: 05 330 29 70
  • Fax: 05 330 29 13
  • E-pošta: gp-csd.sprim@gov.si

NAKUP MOBILNIH ENOT ZA IZVAJANJE NALOG KOORDINACIJE INVALIDSKEGA VARSTVA IN OBRAVNAVE V SKUPNOSTI NA CSD SEVERNA PRIMORSKA

Objavljeno: 08. 10. 2021

Logotip Evropskega sklada za regionalni razvoj

Center za socialno delo Severna Primorska je z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dne 14.07.2021 podpisal Pogodbo o sofinanciranju projekta Nakup mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja za invalidsko varstvo. Vrednost celotnega projekta znaša 24.242,41 EUR (80% iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, 20% iz sredstev slovenske udeležbe). Center za socialno delo Severna Primorska se je vključil v projekt z namenom nakupa dveh mobilnih enot.

Projekt sofinancirata RS in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v obdobju od 2014-2020, 9. prednostne osi; »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, ter znotraj nje 9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni ravni, zmanjšuje neenakost glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom, do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« ter specifičnega cilja 9.3.1. »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«.

Namen projekta je sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil), ki bodo namenjene izvajanju terenskega dela koordinatorjev za obravnavo v skupnosti in koordinatorjev invalidskega varstva na območju delovanja Centra za socialno delo Severna Primorska.

Specifični cilj projekta je zagotoviti mobilne enote, ki bodo omogočile kakovostnejše izvajanje obravnave oseb v skupnosti s težavami v duševnem zdravju in spremljanje izvajanja storitev osebne asistence na terenu. Omogočen bo lažji dostop do uporabnikov in izvajanje storitev v spremenjenih okoliščinah zaradi pojava epidemije Covid – 19. Spremljanje uporabnikov se bo tako izvajalo intenzivneje in bolj pogosto, večja kvantiteta obiskov pa se bo tako izrazila v boljši kakovosti socialno varstvenih storitev. Pri tem je potrebno prav tako poudariti, da se resnične stiske posameznikov velikokrat zaznajo šele takrat, ko se je o dejanskem stanju mogoče prepričati z neposrednim vpogledom v bivalno situacijo in v vsakdanje življenje posameznikov.

Osebni vozili Hyundai Bayon sta bili prevzeti in predani v uporabo Centru za socialno delo Severna Primorska dne 7. 10. 2021, z namenom uporabe za koordinatorja za obravnavo v skupnosti in koordinatorko za invalidsko varstvo.