Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Celje Enota Laško

  • Kidričeva ulica 2 a,
    3270 Laško
  • Telefon: 03 734 31 00
  • Fax: 03 734 31 20
  • E-pošta: gpcsd.lasko@gov.si

Programi na CSD Celje - Enota Laško

Skupina za starše

Skupina za starše se izvaja kot program Centra za socialno delo Celje, enota Laško. V sodelovanju z Osnovno šolo Primoža Trubarja Laško organiziramo predavanja, kjer se izpostavijo teme vezane na starševstvo in vzgojo.

Dajmo svojim otrokom sidro vere,
krmilo upanja,
jadra znanja in vesla družine.
S tem si bodo pomagali,
ko bo morje življenja razburkal vihar.

— Marian WRIGHT EDELMAN

Skupina je namenjena vsem staršem, ki se zavedamo, da je vzgoja eden od naših najtežjih poklicev, saj je včasih težko vedeti, kaj je v odnosu do otroka prav in kaj narobe, kaj bi lahko bilo in kaj ni, kot bi si želeli. Na predavanjih je večkrat ponujen prostor, da starši, s predstavitvijo lastnih izkušenj in vprašanji, aktivno sodelujejo. Tako pridobivamo različne poglede in znanja, ki nam lahko pomagajo lažje razumeti otrokovo osebnost in njegovo vedenje, njegova čustva ter reakcije na različne življenjske situacije.

Predavanja izvajajo priznani strokovnjaki in so za starše brezplačna. Srečanja potekajo v Osnovni šoli Primoža Trubarja Laško, termini srečanj pa so znani ob začetku šolskega leta.

Dodatne informacije lahko poiščete:

“Ljubiti otroka pomeni omogočiti mu rast – ne dušiti ga v objemih.”

Skupina za zdrav način življenja

Program je začel delovati oktobra 2003 predvsem na pobudo sedanjih uporabnikov, ki v Laškem in bližnji okolici niso našli ustrezne skupine, kamor bi se lahko vključili po končanem zdravljenju odvisnosti od alkohola. Program „Skupina za zdrav način življenja Laško“ temelji na urejanju socialnih stisk povezanih z uživanjem alkohola in drugih substanc, ki povzročajo odvisnost. Celoten program je osnovan na vzdrževanju oz. doseganju abstinence, odpravljanju posledic, ki jih povzroči odvisnost, in učenju novega oz. drugačnega načina življenja. Program ima jasno zastavljene cilje in absolutno izhaja iz potreb uporabnikov…

SESTAJANJE ČLANOV

Program se od oktobra 2003 izvaja neprekinjeno in sicer že ves čas na območju Občine Laško. Sestajamo se v Centru starejših Hiši generacij. Program se izvaja enkrat tedensko– sreda od 17. do 19. ure. Uporabniki se srečujejo tudi izven tega termina, na piknikih, izletih, srečanjih, predstavah.

Ciljna skupina programa so zdravljeni alkoholiki in njihovi družinski člani. Program je namenjen urejanju socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola. Pogoj za vključitev v skupino je zaključeno hospitalno ali ambulantno zdravljenje odvisnosti od alkohola. Program dela skupine je usmerjen v povezovanje med člani, ki krepi občutek pripadnosti, skupina se srečuje redno enkrat tedensko, dve uri.

Poleg redne dejavnosti dela skupine, kot so pogovori ki so usmerjeni na temo medsebojnih odnosov, so cilje in naloge skupine še sledeče:

Enkrat letno se organizira enodnevni izlet , organiziramo piknik ali dva in pa obvezno letni zaključek. Skupinsko delo je osrednja metoda dela za pomoč posamezniku, partnerjema ali družini in je nezamenljiva prav pri urejanju vseh vrst zasvojenosti in slabih medčloveških odnosov.

Klub zdravljenih alkoholikov je pomemben člen v verigi zdravljenja alkoholne odvisnosti. V njem zdravljeni alkoholiki po načelih medsebojne pomoči, samopomoči in terapevtske pomoči vzdržujejo abstinenco in uresničujejo rehabilitacijo v osebnostnem zorenju, izboljševanju družinskih odnosov ter odnosov v bivalnem in delovnem okolju. Članstvo je prostovoljno, vendar le redno in aktivno sodelovanje pri terapevtskem delu omogoča realizacijo dogovorjenega rehabilitacijskega programa. V naši skupini se je skozi 10 letno delovanje v programu zvrstilo več kot 60 članov . Še vedno pa se rednih sestankov udeležuje 14 članov in nekaj njihovih zakoncev. V zadnjem letu nismo imeli nobenega novega člana vendar zato naše delovanje ni nič manj uspešno.

V vseh letih obstoja smo spremljali vsakega novega člana, ki je prišel z zdravljenja in mu nudili podporo na novi poti abstinence, obžalovali vsak izstop iz društva kot tudi vsak recidiv, iz katerih pa smo se veliko naučili.

Spremljamo rehabilitacijske plane in uresničevanje ciljev članov, skupno iščemo rešitve za probleme, ki jih nikomur od nas ne manjka. Drug drugemu prisluhnemo, se skupaj veselimo ali delimo žalost, prav kot to počnejo družine. In naša skupina deluje kot družina.

INFO

Darja Trupi, univ. dipl. soc. del.

Hiša generacij Laško Savinjsko nabrežje 6 3270 Laško

Tel. št.: 041-415-021

PROGRAM laična pomoč družinam

je program javnega dela in je financiran s strani Občine Laško in Občine Radeče. Predstavlja psihosocialno pomoč družini, otroku in mladostniku, ki jo izvajata laični sodelavki na domu družine in/ali v šolskem okolju in je dopolnilo strokovni socialno varstveni storitvi pomoč družini za dom. Program je namenjen preventivi.

Program se izvaja s strani javnih delavcev v konkretni družini in pri otroku oz. mladostniku, z njim pa želimo spremeniti zakoreninjene komunikacijske vzorce, omiliti težave v odraščanju pri mld.otroku ter poskušamo posamezno družino in otroke naučiti osnovnih življenjskih veščin. Taka pomoč družini ali mladostniku lahko poteka v sodelovanju s strokovnim delavcem našega centra in laičnim sodelavcem – to je javnim delavcem, ki vstopa direktno v družino.

Družina ali posameznik pred začetkom takšne oblike pomoči podpišeta dogovor s centrom, kjer se določi obseg trajanja pomoči in ustrezne termine. Storitev je brezplačna.

Rejništvo za danes in jutri

Model je nastal na osnovi izražene potrebe rejniških družin po skupnih srečanjih, izmenjavi znanj in izkušenj in v želji po spoznavanju in učenju novega, z namenom zagotavljanja celostnega pristopa k otroku v rejništvu. Skupina deluje že od leta 2005.

Poleg tega tudi Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti Centre za socialno delo zavezuje, da so dolžni na območju, za katerega so krajevno pristojni vzpodbujati in organizirati skupinsko delo z udeleženimi v rejništvu in nuditi podporo s skupnostnimi oblikami dela.

Skupina je zasnovana kot podporna skupina, kjer si rejnice in rejniki med seboj nudijo podporo in imajo možnost osebne rasti. V skupini se udeleženim nudi izobraževanje ( podajanje teoretičnih znanj in priprava delavnic ), kjer strokovni delavki Centra za socialno delo Laško, ki skupino vodita, občasno pa tudi zunanji strokovnjaki oz. predavatelji, predstavijo vsebinske sklope, ki so povezani z rejništvom.

Poleg tega skupina omogoča tudi izmenjavo informacij med rejniško družino in strokovno delavko o posameznem otroku, njegovem razvoju in njegovih potrebah, z namenom izdelave strategij za obravnavo otroka v rejništvu.
Program poteka vse leto, razen v času poletnih počitnic. Skupina se srečuje enkrat mesečno v prostorih Centra za socialno delo Celje-Enota Laško, Kidričeva ulica 2a, Laško.

Poleg mesečnih srečanj izvedemo tudi:

Uporabniki / uporabnice programa:

Neposredni cilji programa:

Posredni cilji programa:

Financiranje: program izvajamo kot redno dejavnost CSD, dodatni stroški se pokrijejo z donatorskimi sredstvi in sredstvi, ki jih pridobimo preko javnih razpisov ( Občina Laško )

Evalvacija programa:

Tabor za otroke, ki živijo v rejniških družinah.

Od leta 2014 vsako leto organiziramo 3 dnevni tabor za otroke, ki živijo v rejniških družinah.

Cilji tabora:

Vodji programa:
KARMEN KOPRIVC GRAJŽL, univ. dipl. soc.del.
MARJETA FERLEŽ, univ. dipl. soc. del