Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Celje Enota Šmarje pri Jelšah

  • Aškerčev trg 14,
    3240 Šmarje pri Jelšah
  • T: 03 818 16 50, 03 818 16 51
  • F: 03 818 16 64
  • E: gpcsd.smarj@gov.si

Programi - Enota Šmarje pri Jelšah

Skupina za samopomoč

Skupina starih za samopomoč v KS Šmarje pri Jelšah obstaja že od leta 1994, ko je bila ustanovljena v okviru centra, financira se s strani Občine Šmarje pri Jelšah preko razpisa za humanitarne in socialne dejavnosti.

Ali si želite koristno preživeti prosti čas, združiti prijetno s koristnim?

Vabimo vas, da se nam pridružite kot prostovoljec ali voditelj skupine za samopomoč.

Vabi vas SKUPINA MAVRICA, ki deluje v Občini Šmarje pri Jelšah.

Več informacij lahko dobite pri voditeljicah skupin za samopomoč za Občino Šmarje pri Jelšah pri:

Skupina rejnic in rejnikov

Skupina rejnic je namenjena vsem rejnicam, katere imajo v vzgoji in varstvu nameščene otroke, kateri iz različnih razlogov ne morejo živeti pri svojih starših.

Skupina rejnic poteka vsak tretji torek ali četrtek v mesecu, s pričetkom ob 9.00 uri, v prostorih Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah. Program poteka po predvidenem načrtu, vendar so možne spremembe, glede na aktualna dogajanja v rejniških družinah. na skupini obravnavamo strokovne teme predvsem s vsebinami, katere so aktualne in rejnicam pripomorejo pri njihovi vsakodnevni vzgoji rejencev. Za rejnice enkrat letno organiziramo izobraževanje in k sodelovanju povabimo zunanje strokovnjake.

Cilj in namen skupine rejnic je nenehno izobraževanje, izmenjava izkušenj, pridobivanje dodatnih informacij in znanj ter vzpostavljanje dobrega sodelovanja s Centrom za socialno delo. Cilj skupine je zagotavljanje večje strokovnosti in kvalitete dela rejnic in s tem zagotavljati rejencem boljše pogoje za njihov zdrav osebnostni razvoj.

Kontaktna oseba:

Mag. MAGDA VRAŽIČ, univ. dipl. soc. del., magda.vrazic@gov.si

Laična pomoč družinam

Dodatni program “Pomoč družini pri opravljanju njene vsakodnevne vloge” je namenjen družinam z osnovnošolskimi otroki, ki potrebujejo pomoč pri vzgoji otrok, pri organiziranju prostega časa, pri učenju in domačih nalogah, pri sodelovanju s šolo in širšim družbenim okoljem.

Pomoč družinam zajema pomoč pri vsakdanjih opravilih, pri usvajanju zdravih življenjskih navad, pri vzgoji in učenju, pri učenju reševanja vsakodnevnih težav in vzpostavitvi komunikacije, pri ravnanju z družinskimi člani z motnjo v duševnem razvoju, invalidi ter pomoč pri izvedbi različnih počitniških dejavnostih ipd.

Vključitev v program je možna na pobudo centra za socialno delo, če družino že obravnava, na pobudo šole, zdravstva ali upravičenca samega.

Program izvajajo laične delavke preko programa javnih del ali programa usposabljanja na delovnem mestu na domu družine.

Kontaktna oseba:

POLONA KAMPUŠ, univ. dipl. soc. del., polona.kampus@gov.si