Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Celje Enota Šmarje pri Jelšah

 • Aškerčev trg 14,
  3240 Šmarje pri Jelšah
 • T: 03 818 16 50, 03 818 16 51
 • F: 03 818 16 64
 • E: gpcsd.smarj@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Celje, Enota Šmarje pri Jelšah

Zaposleni s področji dela

Družinska mediacijaDružinski pomočnikInstit. varstvoIzpolnjevanje star. skrbiIzpolnjevanje starševske skrbiKomunikacijski dodatekNadom. za invalidnostNasilje odrasliNasilje v družiniObravnava otrok in mldObravnava otrok in mld.Obravnava otrok in mld. po KZOprostitve plačil SVSOsebna asistencaOsebna pomočPDzDPomočnica direktoricePosvojitvePravice iz javnih sredstevPreživninePrva socialna pomočRazmerja med starši in otrokiSkrbništvoStarševsko varstvo in družinski prejemkiStatusna razmerjaStatusna razmerja - druž.in partnersko svetovanjeStiki pod nadzoromTajništvoTolmačUkrepi CSD za varstvo otrok - rejništvoUkrepi CSD za varstvo otrokaUkrepi CSD za varstvo otroka in njihovih koristiUpravna izvršba
Pomočnik direktorjaHerman Lidija, univ.dipl.soc.del.
Tel: 03 818 1653
E-naslov: lidija.herman@gov.si
 • Pomočnica direktorice
Alegro Jošt Tanja, univ.dipl.soc.del.
Tel: 03 818 1657
E-naslov: tanja.alegro-jost@gov.si
 • Pravice iz javnih sredstev (črke D, Đ, J, L, M, N, Q, R, Sk, Sp-Sv)
Bicskey Metka, ekon. tehnik
Tel: 03 818 1650
E-naslov: gpcsd.smarj@gov.si
 • Tajništvo
Čebular Lučka, univ.dipl. pravnica
Tel: 03 812 1799
E-naslov: lucka.cebular@gov.si
 • Skrbništvo (delno)
 • Ukrepi CSD za varstvo otroka in njihovih koristi
 • Upravna izvršba
 • Prva socialna pomoč
Grmek Nika, univ.dipl.psih.
Tel: 03 812 1794
E-naslov: nika.grmek@gov.si
 • Statusna razmerja - druž.in partnersko svetovanje
 • Osebna pomoč
 • Obravnava otrok in mld. (težave v odraščanju, brez KD, prekrški)
 • Prva socialna pomoč
 • Družinska mediacija
Pustišek Sanja, univ.dipl.soc.del.
Tel: 03 812 1797
E-naslov: sanja.pustisek@gov.si
 • Nasilje v družini
 • Izpolnjevanje starševske skrbi
 • Ukrepi CSD za varstvo otroka
 • Prva socialna pomoč
 • PDzD
 • Osebna pomoč
Jakop Mateja, univ.dipl.soc.del.
Tel: 03 812 1796
E-naslov: mateja.jakop@gov.si
 • Statusna razmerja
 • Razmerja med starši in otroki
 • Stiki pod nadzorom
 • Nasilje odrasli
 • Prva socialna pomoč
 • Osebna pomoč
Kampuš Polona, univ.dipl.soc.del.
Tel: 03/81 81 661
E-naslov: polona.kampus@gov.si
 • Nasilje v družini
 • Izpolnjevanje star. skrbi
 • Ukrepi CSD za varstvo otroka
 • Obravnava otrok in mld (po KZ)
 • Prva socialna pomoč
 • PDzD
 • Družinska mediacija
 • Obravnava otrok in mld. po KZ
Klasić Suzana, univ.dipl.soc.del.
Tel: 03 818 1652
E-naslov: suzana.klasic@gov.si
 • Pravice iz javnih sredstev (črke C, Ć, E, H, K, Z, Y)
Majer Metka, univ.dipl.soc.del.
Tel: 03 812 1791
E-naslov: metka.majer@gov.si
 • Oprostitve plačil SVS
 • Instit. varstvo
 • Družinski pomočnik
 • Nasilje odrasli
 • Tolmač
 • Preživnine
 • Prva socialna pomoč
 • Osebna pomoč
mag. Vražič Magda, univ.dipl.soc.del.
Tel: 03 812 1793
E-naslov: magda.vrazic@gov.si
 • Ukrepi CSD za varstvo otrok - rejništvo
 • Posvojitve
 • Prva socialna pomoč
 • Osebna pomoč
 • Nasilje odrasli
Pečnak Rebeka, univ.dipl.soc.del.
Tel: 03 818 1659
E-naslov: rebeka.pecnak@gov.si
 • Pravice iz javnih sredstev (črke A, G, I, Š, T, Sa-Si, Y)
Plavčak Brigita, univ.dipl.soc.del.
Tel: 03 818 1662
E-naslov: brigita.plavcak@gov.si
 • Pravice iz javnih sredstev (črke B, F, P, U, Sl-So, W)
 • Družinska mediacija
Pilko Mateja, dipl. ekon. (nadomešča jo Tomaž Vah)
Tel: 03 818 1655
E-naslov: tomz.vah@gov.si mateja.pilko@gov.si
 • Starševsko varstvo in družinski prejemki (črke N-Ž)
 • Tajništvo
Vračun Polonca, univ.dipl.soc.del.
Tel: 03 812 1798
E-naslov: polonca.vracun@gov.si
 • Statusna razmerja
 • Razmerja med starši in otroki
 • Stiki pod nadzorom
 • Prva socialna pomoč
 • Osebna pomoč
Vreš Završki Marina, univ.dipl.soc.del.
Tel: 03 818 1663
E-naslov: marina.zavrski@gov.si
 • Starševsko varstvo in družinski prejemki (črke A - O)
 • Pravice iz javnih sredstev (črke Č, O, Ž, V)
Žnidarčič Irena, univ.dipl.soc.
Tel: 03 812 1792
E-naslov: irena.znidarcic@gov.si
 • Nasilje odrasli
 • Nadom. za invalidnost
 • Prva socialna pomoč
 • Osebna pomoč
 • Osebna asistenca
 • Komunikacijski dodatek
 • Družinska mediacija

Seznam oseb, pooblaščenih za vodenje ter vodenje in odločanje v upravnem postopku

Pooblaščene uradne osebe za odločanje o upravnih zadevah v pristojnosti centra za socialno delo, na podlagi 28. člena ZUP

Herman Lidija, univ. dipl. socialna delavka
 • pomočnica direktorice
 • odločanje o upravnih zadevah s področja dejavnosti
Plavčak Brigita, univ. dipl. socialna delavka
 • odločanje o upravnih zadevah s področja dejavnosti
 • nadomeščanje pomočnice direktorice v celoti
Čebular Lučka, univ. dipl. pravnica
 • odločanje o upravnih zadevah s področja dejavnosti
 • nadomeščanje pomočnice direktorice v celoti
Grmek Nika, univ. dipl. psihologinja
 • odločanje o upravnih zadevah s področja dejavnosti
 • nadomeščanje pomočnice direktorice v celoti

Pooblaščene uradne osebe za dejanja v postopku pred odločbo o upravnih zadevah, na podlagi 30. člena ZUP

Alegro Jošt Tanja, univ. dipl. socialna delavka
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Čebular Lučka, univ. dipl. pravnica
 • skrbništvo
 • varstvo otrok in družine
Grmek Nika, univ. dipl. psihologinja
 • varstvo otrok in mladostnikov
Jakop Mateja, univ. dipl. socialna delavka
 • varstvo otrok in družine
Kampuš Polona, univ. dipl. socialna delavka
 • varstvo otrok in družine
Klasić Suzana, univ. dipl. socialna delavka
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Majer Metka, univ. dipl. socialna delavka
 • varstvo otrok in družine
 • oprostitve socialno varstvenih storitev in Družinski pomočnik
Pečnak Rebeka, univ. dipl. socialna delavka
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Pilko Mateja, dipl. ekonomistka
 • uveljavljanje pravic iz starševskega varstva in družinskih prejemkov
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Plavčak Brigita, univ. dipl. socialna delavka
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Pustišek Sanja, univ.dipl.soc.del.
 • varstvo otrok in družine
Vračun Polonca, univ. dipl. soc. del.
 • varstvo otrok in družine
mag. Vražič Magda, univ. dipl. soc. del.
 • varstvo otrok in družine
 • varstvo odraslih
Vreš Završki Marina, univ. dipl. socialna delavka
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev ter iz starševskega varstva in družinskih prejemkov
Žnidarčič Irena, univ. dipl. soc.
 • nadomestilo za invalidnost
 • varstvo odraslih