Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Celje

  • Opekarniška cesta 15b
  • Telefon: 03 777 98 11
  • Fax: 03 777 98 12
  • E-pošta: gp-csd.celje@gov.si

Strokovni posvet ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi

Objavljeno: 24. 06. 2024

Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi, ki ga obeležujemo 15. junija, smo na Centru za socialno delo Celje hoteli opozoriti na odgovornost posameznikov in družbe pri zagotavljanju kakovostnega življenja starejših. K temu sodi tako prijava suma nasilja, trpinčenja in zanemarjanja starejše osebe, kot tudi ustrezna strokovna obravnava starejših oseb na vseh ravneh.

S tem namenom smo 13. 6. 2024 v prostorih Razvojne agencije Kozjansko v Šentjurju pri Celju, za strokovne delavce v zdravstvu, policiji, v domovih za starejše in na centru za socialno delo organizirali strokovni posvet Nasilje nad starejšimi – pogosto zamolčano in spregledano. Na strokovnem posvetu je sodelovala izredna profesorica dr. Jana Mali iz Fakultete za socialno delo v Ljubljani, katera je udeležencem predavala o pojavnosti nasilja na področju dolgotrajne oskrbe. V drugem delu strokovnega posveta pa so s krajšimi prispevki sodelovali še predstavniki policije in sicer kriminalistični inšpektor Rajko Nemec, iz PU Celje, ki je predstavil obravnavo nasilja nad starejšimi ter pomen prepoznave elementov kaznivega dejanja. Izkušnje in posebnosti pri obravnavi starejših na centru za socialno delo, je predstavila strokovna delavka Marjeta Ferlež iz CSD Celje, enota Laško. O dolžnosti in odgovornosti zdravstvenih delavcev pri skrbi za najbolj ranljive skupine, pa je spregovoril Dejan Doberšek, predsednik Sekcije medicinskih sester v managmentu.

izr. Prof. dr. Jana Mali je predavala o pojavu nasilja na področju dolgotrajne oskrbe

Dejan Doberšek, predsednik Sekcije medicinskih sester v managmentu je spregovoril o dolžnosti in odgovornosti zdravstvenih delavcev pri skrbi za najbolj ranljive skupine

Na posvet smo povabili tudi predstavnike programa Starejši za starejše, ter različne organizacije, ki se pri svojem delu srečujejo s starejšimi – društva upokojencev, predstavnike Rdečega križa……

Na posvetu smo izpostavili, da so starejši pogosto žrtve različnih oblik nasilja, se pravi ravnanj posameznikov s pozicije moči, ki osebo razvrednotijo, ponižajo, povzročijo stisko ali jo celo fizično poškodujejo. Največ nasilja je prisotnega v domačem okolju, v katerem naj bi počutili najprijetneje, varno in zaželeno, in ga izvajajo ožji družinski člani, odrasli otroci ali partnerji. Vztrajanje v nasilnem odnosu, ne glede na obliko nasilja, ima škodljive in dolgotrajne posledice za zdravje. Zaradi preživetega nasilja pa se žrtve nemalokrat tudi osebnostno spremenijo. Poleg tega se pri starejših osebah pojavijo še starostne zdravstvene težave, zaradi katerih jih okolica dojema kot manj verodostojne. Žal se vse prepogosto dogaja, da se starejše žrtve nasilja izolira in da se vse napore vloži v prikrivanje nasilja pred okolico.

Ravno tako je bilo izpostavljeno, da nas pasivna drža do nasilja, neprijavljanje nasilja in neodzivanje tako strokovne kot laične javnosti ohranja v začaranem krogu, v katerem ni mogoče ustrezno ukrepati in zaščititi žrtve nasilja. Problematika nasilja nad starejšimi pa zahteva takojšnje ukrepanje in pozornost vseh, ki sumijo, da se izvaja nasilje nad starejšo osebo, posebej pa socialnih ustanov, policije, zdravstvenega sistema, društev in splošne javnosti.

Hkrati pa smo želeli poudariti, da je nasilje javni, družbeni problem in ne le problem posameznika ali družine in štirih sten, med katerimi se dogaja ter jasno sporočiti, da nasilje ni dopustno in da gojimo ničelno toleranco do tovrstnega početja.

Zloženka “Tudi starejši doživljate nasilje” (PDF)

Gabrijela Čoklc
Koordinatorica za preprečevanje nasilja