Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Posavje Enota Sevnica

  • Trg svobode 9,
    8290 Sevnica
  • Telefon: 07 816 12 40
  • Fax: 07 816 12 50
  • E-pošta: gpcsd.sevni@gov.si

Pomoč na domu

Pomoč družini na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti, hude invalidnosti, kronične bolezni ali lažje telesne ali duševne motnje ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege sami ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti.

Gre za različne oblike pomoči, s katerimi se nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu vsaj za določen čas ter se tako posamezniku omogoči, da lahko ostane čim dlje v domačem okolju. Namen takšne oskrbe je predvsem podpora in oskrba pri ohranjanju čim daljše samostojnosti in kakovostnega življenja v svojem domu, preprečevanje socialne izključenosti, osamljenosti ter tudi razbremenitvi svojcev.

VRSTE POMOČI

Pomoč na domu in njen obseg se prilagodi potrebam posameznega upravičenca. Storitev pomoč na domu lahko obsega naslednje vrste pomoči:

UPRAVIČENOST

Upravičenci do storitve:

POSTOPEK

Storitev se prične na pobudo upravičenca ali njegovega zastopnika (svojci, prijatelji…) ali na predlog strokovne (zdravstvene ali socialne) službe. Prvi del storitve izvajajo strokovni delavci. Običajno strokovna delavka predstavi storitev telefonsko in se okvirno pogovori o potrebah in željah. Potem sledi obisk upravičenca v pisarni ali pa obisk strokovne delavke na domu upravičenca, kjer se z uporabnikom ( in svojci) dogovori o podrobnostih v zvezi z izvajanjem storitve.

Ugotavlja se upravičenost storitve, pripravi in sklene se dogovor o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, ki izhaja iz potreb uporabnika. Dogovor mora vsebovati najmanj dve opravili vsaj iz dveh sklopov, kar je pogoj za izvajanje oskrbe.

Drugi del storitve izvajajo socialni oskrbovalci na domu uporabnika po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu. Storitev se lahko izvaja vse dni v tednu, vključno z nedeljami in prazniki do 3 krat dnevno med 7.00 in 22.00 uro, največ 20 ur na teden oz. največ do 4 ure dnevno. Čas posameznega obiska ni krajši od 30 min.

Storitev Pomoč na domu je plačljiva. Zakon o socialnem varstvu določa, da morajo občine storitev financirati najmanj v višini 50%.

Občina Sevnica že vrsto let subvencionira storitev bistveno več, kot je njena zakonska obveza. Na ta način je za občane - uporabnike storitev - cena bolj dostopna. V primeru, da je materialno stanje uporabnika takšno, da sam storitve ne more plačevati, lahko zaprosi za oprostitev plačila na pristojni Center za socialno delo. Oprostitev je lahko delna ali v celoti. V primeru oprostitve, občina, kjer ima uporabnik stalno prebivališče, plačuje tudi delež, ki bi ga sicer moral plačevati uporabnik.

KONTAKT

SUZANA KOVAČIČ
Center za socialno delo Posavje, Enota Sevnica
Trg svobode 9, 8290 Sevnica
e-mail: suzana.kovacic@gov.si
tel. št.: 07/816 12 45, 051 449 980v

ANDREJA JAZBINŠEK
Center za socialno delo Posavje, Enota Sevnica
Trg svobode 9, 8290 Sevnica
e-mail: andreja.jazbinsek@gov.si
tel. št.: 07/816 12 41 , 07/816 12 45, 051 277 970