Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Severna Primorska Enota Ajdovščina

  • Gregorčičeva ulica 18,
    5270 Ajdovščina
  • Telefon: 05 368 06 12
  • Fax: 05 368 06 24
  • E-pošta: gpcsd.ajdov@gov.si

Programi na Enoti Ajdovščina

NEVERJETNA LETA – trening starševstva

Program treningov starševstva Neverjetna se izvaja na Centru za socialno delo od leta 2015

Gre za dokazano učinkovit licenčni program treningov starševstva, ki ga izvajajo v mnogih tujih državah in je podprt s številnimi (tudi longitudinalnimi) raziskavami in dokazano zmanjšuje vedenjske težave otrok, spodbuja njihovo šolsko uspešnost in dolgoročno ugodno vpliva na njihovo duševno zdravje ne glede na socialno in kulturno okolje.

Program je zasnovan v obliki praktičnih izkustvenih delavnic - treningov, kjer starši dobijo osnovno izkustvo uporabe posamezne veščine, ki jo potem prakticirajo doma s svojim otrokom in opazujejo njeno učinkovitost.

Treningi se izvajajo v skupini 8-12 staršev, tedensko po 2 uri in pol. Pred vključitvijo v treninge s starši opravimo uvodni razgovor. Cikel treningov obsega 14-16 srečanj. Zaključno srečanje je namenjeno osvežitvi vsebin delavnic in evalvaciji učinkovitosti treningov. Med izvajanjem treningov smo staršem ves čas na voljo tudi za individualne konzultacije ter smo z njimi v rednem telefonskem kontaktu.

Treninge vodita po dve voditeljici, ki sta redno vključeni tudi v supervizijski proces.

Logotip Ministrstva za zdravje Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS

SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN

Program Socialno vključevanje je namenjen odrasli populaciji, posameznikom in njihovim družinam. Program vključuje konkretno pomoč pri usposabljanju za samostojno in aktivno življenje (učenje veščin in spretnosti vsakdanjih opravil), pomoč pri graditvi socialne mreže, pomoč pri komuniciranju s sorodniki, sosedi in drugimi, pomoč pri približevanju in vključevanju v širšo lokalno skupnost, pomoč pri večji socializaciji, pomoč pri ustvarjanju pogojev za dostojnejše življenje.

Socialno vključevanje omogoča tudi usmerjanje prejemnikov socialnih transferjev, ki so vključeni v program, k smotrnejšemu trošenju in načrtovanju porabe pomoči za osnovne življenjske potrebe, omogoča pregled dejanskih potreb posameznikov po denarni pomoči. Program omogoča tudi pomoč staršem pri izvajanju starševske vloge, učenje socialnih veščin…

REJNIŠTVO OD DANES DO JUTRI

Program se ukvarja s spremljanjem in podporo rejniškim družinam. Različne izobraževalne vsebine in druge aktivnosti pomagajo rejniškim družinam, da kvalitetnejše opravljajo svoje poslanstvo in tako omogočilo otrokom, ki jih sprejmejo v svojo družino, kvalitetnejše življenje.