Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Severna Primorska Enota Idrija

  • Vojkova ulica 4a,
    5280 Idrija
  • T: 05 373 46 00
  • F: 05 373 46 01
  • E: gpcsd.idrij@gov.si

pisarna CSD v Cerknem

Pisarna Cerkno

Bevkova ul. 9, Cerkno
Vsak četrtek od 12. do 15. ure
Telefon: 041 260 479
e-naslov: gpcsd.idrij@gov.si

Strokovna delavka CSD Severna Primorska, Enota Idrija, je občanom v Cerknem na voljo vsak četrtek od 12. do 15. ure prostorih občinske uprave, Bevkova ul. 9 v Cerknem. Občani Občine Cerkno lahko v tem času pokličejo na tel. številko 041 260 479. Glede na ugotovljene potrebe je možna uporaba pisarne tudi v torek in četrtek, za v naprej dogovorjene osebne razgovore z uporabniki iz Cerkna in okolice. Cilj odprtja te pisarne je občanom Cerknega približati storitve centra.

Strokovna delavka v pisarni nudi prvo socialno pomoč, ki je socialno varstvena storitev, ki je namenjena uporabniku, ki pride na center bodisi zaradi težave ali stiske, bodisi zaradi informacij o določenih postopkih socialnega varstva (npr. postopek razveze zakonske zveze, postopek urejanja stikov, preživnine, postavitev skrbnika za poseben primer itd). Strokovna delavka opravlja razgovore z uporabniki, kar je namenjeno opredelitvi težave ali stiske, ko ima uporabnik možnost pojasniti vse okoliščine in izraziti kaj pričakuje od CSD. Strokovna delavka nakaže možne rešitve oz. uporabnika po potrebi napoti k drugim strokovnim delavcem znotraj CSD, ki opravljajo druge socialno varstvene storitve (osebno pomoč, pomoč družini za dom in na domu, javna pooblastila) ali zunaj CSD.

V pisarni sprejemamo vloge za denarne socialne pomoči (redne in izredne), starševsko varstvo (vloga matere in očeta za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka, vloga za uveljavitev plačila prispevkov za socialno varnost za delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva,…), otroški dodatek, štipendije, oprostitve plačila… skratka vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Sprejemamo podajanje zapisniških izjav in občane informiramo o vsem, kar je v naši pristojnost in moči. Z odprtjem pisarne se trudimo občanom občine Cerkno približati naše storitve v največji možni meri, tako da jim pot v Idrijo za urejanje nekaterih zadev ni več potrebna.

Na podlagi zapisniških izjav, ki so podane v pisarnah, strokovne delavke iz CSD Severna Primorska enote Idrija po potrebi opravijo obisk na terenu oz. na domu. Nekatere storitve (npr. svetovanje, določena javna pooblastila,…) pa je potrebno še vedno opravljati v obstoječih poslovnih prostorih CSD Severna Primorska, enota Idrija na Vojkovi ul. 2a v Idriji. Nekatere pravice iz javnih sredstev (npr. otroški dodatek) se lahko uveljavlja tudi že v elektronski obliki, kar tudi približuje in poenostavlja uporabo naših storitev.

Izven uradnih ur v Cerknem pa se občani po informacije lahko obrnejo preko tel. št. CSD Severna Primorska, enota Idrija, ki je 05 37 346 00 ali preko el. pošte: gpcsd.idrij@gov.si. Osnovne informacije so dostopne tudi na naši spletni strani https://www.csd-slovenije.si/csd-severna-primorska/.

Lahko pa se tudi osebno zglasijo v naših prostorih na enoti Idrija na Vojkovi ul. 2a v Idriji v času uradnih ur, ki so ob ponedeljkih od 8. do 15., ob sredah od 8. do 17. in ob petkih od 8. do 12. ure.

Z delovanjem pisarne v Cerknem uresničujemo enega ključnih ciljev Nacionalnega programa socialnega varstva, ki je zastavljen v smeri zagotavljanja večje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov, ki jih na področju socialnega varstva na centru nudimo.