Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Celje Enota Šentjur pri Celju

  • Drofenikova ulica 12,
    3230 Šentjur pri Celju
  • Telefon: 03 746 25 20
  • Fax: 03 746 25 25
  • E-pošta: gpcsd.sentj@gov.si

Programi - Enota Šentjur pri Celju

SKUPINA ZA ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA

Skupina za zdrav način življenja V Šentjurju je oblika samopomoči zdravljenim alkoholikom in njihovim svojcem, ki se pod strokovnim nadzorom izvaja od leta 1992 zaradi uspešnejše rehabilitacije in urejanja zdravljenih alkoholikov in njihovih svojcev. Skupina deluje v dveh skupinah v okviru Centra za socialno delo Šentjur, predvsem za občini Šentjur in Dobje.

Uporabniki skupine so zdravljeni alkoholiki, ki so v procesu bolnišničnega zdravljenja, zdravljeni alkoholiki po zaključenem bolnišničnem zdravljenju, odvisniki od tablet in drugih substanc in vsi, ki se zaradi odvisnosti niso bolnišnično zdravili, se pa zavedajo prekomernega pitja in želijo narediti korak k abstinenci in njihovi svojci. Dobrodošli pa so tudi vsi, ki imajo težave zaradi alkohola bodisi s partnerjem, svojcem, staršem….

Program pomeni nadaljevanje rehabilitacije zdravljenja in urejanja odvisnosti od alkohola, po končani fazi zdravljenja v bolnišnici ali ob sočasnem ambulantnem zdravljenju v specialistični ambulanti.

Delo v vsaki skupini poteka pod vodstvom terapevtke in v obliki pogovora, vsak udeleženec se odzove sam ali pa je izzvan, da pove svoje osebne stiske, težave ali dileme. Teme pogovora izbi­ramo skupaj z udeleženci, prednost pa dajemo temam iz alkoholizma in odvisnosti.

Cilji za katere si prizadevata skupini so: redno prihajanje na skupino in aktivno sodelovanje v skupini, abstinenca vseh članov, skrb za zdrav način življenja, urejanje medosebnih odnosov, navajanje na spreminjanje celotnega življenjskega sloga, krepiti prijateljske odnose v skupini in izven nje, pomoč pri izboljšanju odnosov v družini in uspešna ponovna vključitev v delovno in družbeno okolje,…

Program dela se v štirinajstih letih delovanja še vedno kaže kot uspešen, kar potrjuje uspešna abstinenca in naraščanje števila članov. Posamezniki abstinirajo že več kot 14 let. Strokovno sodelujemo z Alkohološkim oddelkom bolnice Vojnik .

Pri recidivu (ponovnemu pitju) v skupini se vključi podpora celotne skupine, ki posamezniku preko lastne izkušnje pomaga poiskati nov smisel abstinence, reševanja konfliktih situacij, ki pripeljejo do recidiva, ki je splet kompleksnih okoliš­čin, zgodovine posameznika, vrednot, alkoholnega nagona, vzorca pre­magovanja stresa.

Srečanja potekajo dvakrat tedensko:

SKUPINA REJNIC IN REJENCEV

Skupina rejnic je namenjena vsem rejnicam, katere imajo v vzgoji in varstvu nameščene otroke, kateri iz različnih razlogov ne morejo živeti pri svojih starših.

Skupina rejnic poteka enkrat mesečno v prostorih Centra za socialno delo Celje, Enota Šentjur pri Celju.

Program poteka po predvidenem načrtu, vendar so možne spremembe, glede na aktualna dogajanja v rejniških družinah. Na skupini obravnavamo strokovne teme predvsem z vsebinami, katere so aktualne in rejnicam pripomorejo pri njihovi vsakodnevni vzgoji rejencev. Za rejnice enkrat letno organiziramo izobraževanje in k sodelovanju povabimo zunanje strokovnjake.

Cilj in namen skupine rejnic je nenehno izobraževanje, izmenjava izkušenj, pridobivanje dodatnih informacij in znanj ter vzpostavljanje dobrega sodelovanja s Centrom za socialno delo. Cilj skupine je zagotavljanje večje strokovnosti in kvalitete dela rejnic in s tem zagotavljati rejencem boljše pogoje za njihov zdrav osebnostni razvoj.