Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Celje Enota Šentjur pri Celju

 • Drofenikova ulica 12,
  3230 Šentjur pri Celju
 • T: 03 746 25 20
 • F: 03 746 25 25
 • E: gpcsd.sentj@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Celje, Enota Šentjur pri Celju

Zaposleni s področji dela

Družinski pomočnikDuševno zdravjeInvalidiMladostnikiNaloge za preprečevanje nasilja v družini po ZPNDNasiljeObravnava odraslih storilcev kaznivih dejanjOprostitveOsebna pomočPDZDPomočnica direktoricePosvojitvePravice iz javnih sredstevPredhodno svetovanjePreživninePriznanje očetovstvaPrva socialna pomočPrva socialno pomočRejništvoSkrbništvoSodelavec v glavni pisarni na CSDStarševsko varstvo in družinski prejemkiUkrepiVarstvo otrok in družineZnakovni jezik
Pomočnica direktoricemag. Anica Weber
Tel: 03 746 25 20 (tajništvo)
E-naslov: anica.weber@gov.si
 • Pomočnica direktorice
Renata Šmit, poslovna sekretarka
Tel: 03 746 25 20
E-naslov: gpcsd.sentj@gov.si
 • Sodelavec v glavni pisarni na CSD
Monika Cerkvenik, dipl. soc. del.
Tel: 03 746 25 26
E-naslov: monika.cerkvenik@gov.si
 • Pravice iz javnih sredstev
Selma Vareško, mag. upr. ved.
Tel: 03 746 25 27
E-naslov: selma.varesko@gov.si
 • Pravice iz javnih sredstev
Irma Pahole, dipl. ekonomist
Tel: 03 746 25 40
E-naslov: irma.pahole@gov.si
 • Pravice iz javnih sredstev
Renata Kramperšek, univ. dipl. soc. del.
Tel: 03 746 25 36
E-naslov: renata.krampersek@gov.si
 • Pravice iz javnih sredstev
 • Priznanje očetovstva
 • Mladostniki
Špela Kovačič, univ. dipl. soc. del. (nadomešča jo Anja Gobec, dipl. soc. del. za 4 ure)
Tel: 03 746 25 28
E-naslov: spela.kovacic@gov.si
 • Rejništvo
 • Posvojitve
 • Prva socialna pomoč
 • Osebna pomoč
Lovro Tacol, mag. kog. znanosti
Tel: 03 746 25 31
E-naslov: lovro.tacol@gov.si
 • Varstvo otrok in družine
 • Nasilje
 • Predhodno svetovanje
Nataša Klobasa, univ. dipl. pravnica
Tel: 03 746 25 38
E-naslov: natasa.klobasa@gov.si
 • Skrbništvo
 • Ukrepi
 • Prva socialna pomoč
 • Osebna pomoč
Alenka Švegler, univ. dipl. soc. del.
Tel: 03 746 25 30
E-naslov: alenka.svegler@gov.si
 • Starševsko varstvo in družinski prejemki
 • Preživnine
 • Duševno zdravje
 • Priznanje očetovstva
Mateja Klaužer, mag. soc. del. (nadomešča jo Špela Kotnik, univ.dipl.soc.del.)
Tel: 03 746 25 37
E-naslov: mateja.klauzer@gov.si spela.kotnik@gov.si
 • Varstvo otrok in družine
 • Znakovni jezik
 • Predhodno svetovanje
 • Naloge za preprečevanje nasilja v družini po ZPND
 • Obravnava odraslih storilcev kaznivih dejanj
Selma Osmanović, mag. menagementa izobraževanja
Tel: 03 746 25 32
E-naslov: selma.osmanovic@gov.si
 • Varstvo otrok in družine
 • Nasilje
 • Osebna pomoč
 • PDZD
Slavica Valenčak, univ. dipl. soc. del.
Tel: 03 746 25 33
E-naslov: slavica.valencak@gov.si
 • Oprostitve
 • Družinski pomočnik
 • Invalidi
 • Prva socialno pomoč
 • Osebna pomoč

Seznam oseb, pooblaščenih za vodenje ter vodenje in odločanje v upravnem postopku

Pooblaščene uradne osebe za odločanje o upravnih zadevah v pristojnosti centra za socialno delo, na podlagi 28. člena ZUP

Mag. Anica Weber, univ. dipl. soc. del.
 • Pomočnica direktorice
 • odločanje o upravnih zadevah s področja dejavnosti
Alenka Švegler, univ. dipl. soc. del.
 • odločanje o upravnih zadevah s področja dejavnosti
 • nadomeščanje pomočnice direktorice v celoti
Nataša Klobasa, univ. dipl. pravnica
 • odločanje o upravnih zadevah s področja dejavnosti
 • nadomeščanje pomočnice direktorice v celoti

Pooblaščene uradne osebe za dejanja v postopku pred odločbo o upravnih zadevah, na podlagi 30. člena ZUP

Renata Kramperšek, univ. dipl. soc. del.
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
 • varstvo otrok / mladostniki
Slavica Valenčak, univ. dipl. soc. del.
 • oprostitve plačil socialno varstvenih storitev
 • pravica do izbire družinskega pomočnika
 • pravice po ZSVI
 • varstvo otrok in družine
Lovro Tacol, mag. kog. zn
 • varstvo otrok in družine
Monika Cerkvenik Matul, dipl. soc. del.
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Nataša Klobasa, univ. dipl. pravnica
 • odločanje o odtujitvi oz. obremenitvi varovančevega premoženja; skrbništvo; varstvo otrok in družine
 • pravice po Zakonu o izvršbi in zavarovanju
Alenka Švegler, univ. dipl. soc. del.
 • uveljavljanje pravic iz starševskega varstva in družinskih prejemkov
Selma Vareško, mag. upr. ved
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Špela Kovačič, univ. dipl. soc. del.
 • rejništvo
 • posvojitve
Irma Pahole, dipl. ekonomistka
 • uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Špela Kotnik, univ.dipl.soc.del. mag. varstvoslovja
 • varstvo otrok in družine
 • pravice po Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika