Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Posavje Enota Krško

  • Cesta krških žrtev 11,
    8270 Krško
  • Telefon: 07 490 49 50, 07 490 49 51
  • Fax: 07 490 49 52
  • E-pošta: gpcsd.krsko@gov.si

Programi

UČENJE SOCIALNIH VEŠČIN IN PREVENTIVNE DELAVNICE ZA UČENCE IN DIJAKE

Program je namenjen učencem osnovnih šol in dijakom srednjih šol z namenom učenja socialnih veščin, ki jih posredujemo udeležencem v obliki delavnic, interaktivnega predavanja po šolah.

Gre za vsebine, ki so povezane s problemi odraščanja, kot so npr. odnosi s starši, učitelji, nasilje, zasvojenost, samopodoba mladostnika, duševno zdravje ter druge teme, ki jih določimo za vsak razred posebej ob dogovoru s šolo. V programu, ki ga izvajamo posredujemo udeležencem vsebine, ki so za otroke in mladostnike privlačne in sprejemljive ter zadovoljujejo njihove potrebe v odraščajočem obdobju ter prispevajo k višji kvaliteti življenja.

Osnovni cilji programa so:

Izvajalci programa

Program izvajajo strokovne delavke Centra za socialno delo Posavje, Enota Krško, Kriznega centra za otroke in mladostnike ter ostali zunanji izvajalci. Izvajanje programa sofinancira Občina Krško.

Kontaktni podatki

CSD Posavje, Enota Krško, CKŽ 11, 8270 Krško, tel. 074904950, e-mail: gpcsd.krsko@gov.si
Vodja programa: Maida Koprić Vehabović

POMOČ LJUDEM Z DOLGOTRAJNO DUŠEVNO STISKO

NAMEN PROGRAMA

Program Pomoč ljudem z dolgotrajno duševno stisko je namenjen osebam z dolgotrajno duševno stisko oz. ljudem s težavami v duševnem zdravju, ne glede na to, ali imajo izkušnjo psihiatričnega zdravljenja ali ne. Namen delovanja programa, ki ga izvaja Center za socialno delo Posavje, Enota Krško, je zmanjševanje in preprečevanje socialne izključenosti uporabnikov z dolgotrajno duševno stisko, pomoč pri njihovem polnovrednejšem vključevanju v življenje in delo, ohranjanje in večanje njihove kompetentnosti in človeškega dostojanstva.

Program se izvaja od leta 2009, v občini Krško in Kostanjevica na Krki.

CILJI PROGRAMA

NAČIN DELA

POGOJI ZA VKLJUČITEV UPORABNIKA V PROGRAM

Izvajanje programa sofinancira Občina Krško.

KONTAKTNI PODATKI:

CENTER ZA SOCIALNO DELO POSAVJE, ENOTA KRŠKO, Cesta krških žrtev 11, 8270 Krško
Kontaktna oseba: Tatjana Pleteršnik
Telefon: 07 49 04 950
Faks: 07 49 04 952
e-mail: gpcsd.krsko@gov.si

PREVENTIVNI PROGRAM - ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE

Namenjeno je ljudem v socialnih stiski, tistim, ki ostanejo brez ustreznega bivališča, nimajo socialne mreže, so brez zaposlitve, po razpadu družine, so žrtev nasilja, duševne stiske, imajo težave z odvisnostjo, so ostali brez doma in so se znašli v drugi prepoznani socialne stiski. Sprejem v zavetišče je možen po opravljenem uvodnem pogovoru, kjer je kandidat seznanjen s programom zavetišča, s pravili in osnovnimi pravicami, dolžnostmi in pogoji , ki veljajo za bivanje v zavetišču.

Pogovor opravi strokovna delavka, vodja zavetišča, pri delu v zavetišču sodelujejo še javni delavci, ki izvajajo dnevne stike in pogovore v samem zavetišču. Namestitev je možna za dobo enega leta, v tem času pa se aktivno išče druga ustrezna oblika razreševanja stanovanjskega vprašanja in pripravi individualen načrt pomoči za vsakega uporabnika te storitve, ki zajema potrebe in načrt izvedbe kratkoročnih in dolgoročnih ciljev.

V začetni fazi bivanja (teden, mesec) se nameni največ poudarka prilagoditvenim procesom. Pomoč je usmerjena v nudenje informacij, konkretna pomoč pri nabavi osnovnih življenjskih potreb, urejanje statusnih vprašanj, dokumentov, uveljavljanja zdravstvenega varstva, če je to potrebno, pravna pomoč, poudarek pa je na tudi na medsebojnih razmerjih in odnosih med ostalimi uporabniki zavetišča, v organiziranje sobivanja in sodelovanja med novo vključenim uporabnikom in ostalimi stanovalci zavetišča. Zavetišče obsega dve stanovanjski enoti v stanovanjski hiši na Senovem, ki sta v najemu. Možna namestitev in sprejem je za šest oseb.

Stanovalcem se po vstopu v zavetišče nudi pomoč, ki ga izvajajo strokovni delavec, vodja zavetišča, delavec zaposlen preko javnih del in prostovoljci. Delo poteka individualno, skupinsko in skupnostno. Program sofinancira Občina Krško in je predvsem namenjen prebivalcem Občine Krško in Kostanjevica.

Kontakt: CSD Posavje, Enota Krško, CKŽ 11, 8270 Krško,
Vodja programa: Amadea Zagorc, telefon 07 49 04 962, e-mail: amadea.zagorc@gov.si

SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ

Zakaj?

V samoorganiziranih skupinah lahko ljudje rešijo marsikatero stisko ali težavo.

Kdo?

V skupinah starih ljudi za samopomoč se združujejo starejši posamezniki, kateri živijo v domačem okolju in v domovih za starejše občane. Skupina šteje največ do 14 članov, skupaj z usposobljenim voditeljem.

Kje?

V občini Krško delujejo tri skupine in sicer v prostorih Društvu upokojencev Krško, Domu starejših občanov Krško in Društvu invalidov Krško .

Kdaj ?

Skupine se sestajajo v Društvu upokojencev vsak torek ob 9.30 uri in ob 13.30 v Domu starejših občanov Krško, v Društvu invalidov pa vsakih 14 dni ob 9.00 uri. Vsako srečanje traja eno uro in pol.

Katere osnovne dejavnosti gojimo v skupinah?

Temeljna dejavnost v skupini je pogovor, ki se nanaša na teme, ki člane povezujejo. Neguje se kultura poslušanja, ki je pogoj za poglobljen pogovor. Vsak član v pogovoru sodeluje in posreduje lastno življenjsko izkušnjo, izrazi svoje občutke, stališče in mnenja. V skupini se ne moralizira, ne poučuje in kritizira. V skupini poteka proces zadovoljevanja nematerialnih potreb po temeljnem medčloveškim odnosu, doživljanju smisla starosti in povezanosti . Poleg rednih srečanj si vsaka skupina organizira tudi družabna srečanja, obiske kulturnih prireditev, izletov, novoletna praznovanja.

Kje se nam lahko pridružite?

Če bi radi postali aktivni član skupine ali se usposobili za voditelja skupine, potem pokličite na:

Center za socialno delo Posavje, Enota Krško
Tel.: 07 49 21 260 , 041 361 208
Vodje skupin: Mirjana Mlakar, Marjana Sečen, Irena Janc

PROGRAM PROSTOVOLJNA PSIHOSOCIALNA POMOČ

Program Prostovoljno psihosocialno delo se izvaja na Centru za socialno delo Posavje – Enota Krško od leta 1989. Prostovoljci prihajajo pretežno iz vrst nezaposlenih oseb, mlajših upokojencev, nekaj je tudi oseb, ki so v rednem delovnem razmerju ter iz vrst dijakov in študentov.

Področja prostovoljnega dela:

Oblike pomoči:

Namen prostovoljnega dela:

INFORMACIJE IN KONTAKTNE ŠTEVILKE:

CENTER ZA SOCIALNO DELO POSAVJE – ENOTA KRŠKO
Cesta krških žrtev 11, 8270 Krško
07/49 04 950

Carmen Rajer
07/ 2927040

Sabina Kaplan
07/49 05 177