Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Maribor

 • Zagrebška cesta 72
  2000 Maribor
 • Telefon: 02 250 66 00
 • Fax: 02 252 30 54
 • E-pošta: gp-csd.marib@gov.si

Center za socialno delo Maribor

Center za socialno delo Maribor je javni socialno varstveni zavod za opravljanje dejavnosti socialnega varstva. Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Temeljna naloga Centra za socialno delo je, da organizira in izvaja dejavnosti, s katerimi preprečuje ali odpravlja socialne stiske posameznikov, družin in posebnih skupin prebivalstva ter koordinira in usklajuje socialne akcije v lokalnem okolju zlasti tako, da sodeluje z vsemi drugimi (vladnimi in nevladnimi) izvajalci, ki so nosilci socialno varstvenih programov. V tem smislu je pomembna specializirana strokovna institucija za delo z ljudmi, ki se znajdejo v kriznih življenjskih situacijah in zanje organizira strokovno pomoč in podporo v obliki socialno varstvenih storitev. Center za socialno delo je tudi nosilec javnih pooblastil, s čimer nas država pooblašča, da na podlagi zakona tudi avtonomno in meritorno odloča o določenih pravicah in dolžnosti oseb z namenom zaščite otrok in odraslih, ki sami ne morejo poskrbeti za svoje koristi.

Uradne ure:

 • PONEDELJEK: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
 • SREDA: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
 • PETEK: 8.00 - 12.00

Poslovni čas:

 • PONEDELJEK: 7.00 - 15.00
 • TOREK: 7.00 - 15.00
 • SREDA: 7.00 - 17.00
 • ČETRTEK: 7.00 - 15.00
 • PETEK: 7.00 - 13.00

Obvestila

11. 06. 2024

15. junij- svetovni dan boja prosti nasilju nad starejšimi

V današnjem svetu, kjer se hitro spreminjajo vrednote in dinamika medgeneracijskih odnosov, se moramo zavedati, da je skrb za naše starejše ena izmed temeljnih moralnih in etičnih dolžnosti. Žal pa se v naši družbi soočamo z resno težavo - nasiljem nad starejšimi. Statistični podatki kažejo, da je nasilje nad starejšimi globalni problem, ki prizadene številne države. Po poročilu Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) je vsaj 1 od 6 ljudi starejših od...

13. 09. 2023

Vodnik po socialnih pravicah

Vodnik po socialnih pravicah socialno ogroženim ljudem in njihovim družinam pomaga, da na preprost način ugotovijo, do katerih denarnih prejemkov, subvencij in znižanih plačil so upravičeni in kako svoje pravice lahko uveljavljajo. Vodnik, kot pregledna in kakovostna brošura, informira tudi, kateri socialnovarstveni programi se izvajajo na centrih za socialno delo in v okviru nevladnih organizacij v njihovi okolici ter kakšne oblike pomoči jim lahko nudijo socialni delavci.

Seznam enot

CSD Maribor
Enota Lenart

Ilaunigova ulica 19,
2230 Lenart v Slovenskih goricah
Telefon: 02 720 03 00
Faks: 02 720 03 09
E-pošta: gpcsd.lenar@gov.si

CSD Maribor
Enota Center

Gosposka ulica 23,
2000 Maribor
Telefon: 02 250 66 00
Faks: 02 252 30 54
E-pošta: maribor-center.csdmarib@gov.si

CSD Maribor
Enota Tezno

Zagrebška cesta 72,
2000 Maribor
Telefon: 02 250 66 44
Faks: 02 252 30 54
E-pošta: maribor-tezno.csdmarib@gov.si

CSD Maribor
Enota Pesnica

Pesnica pri Mariboru 43a,
2211 Pesnica pri Mariboru
Telefon: 02 654 42 20
Faks: 02 654 42 30
E-pošta: gpcsd.pesni@gov.si

CSD Maribor
Enota Ruše

Hmeljarska ulica 8,
2342 Ruše
Telefon: 02 673 01 50
Faks: 02 673 01 61
E-pošta: gpcsd.ruse@gov.si

CSD Maribor
Enota Slovenska Bistrica

Ljubljanska cesta 16,
2310 Slovenska Bistrica
Telefon: 02 805 07 63
Faks: 02 805 07 77
E-pošta: gpcsd.slovb@gov.si

Center za socialno delo Maribor deluje na območju naslednjih občin;

Ime občine
MESTNA OBČINA MARIBOR
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
DUPLEK
RAČE - FRAM
STARŠE
HOČE - SLIVNICA
PESNICA
LENART
SVETA TROJICA
SVETA ANA
CERKVENJAK
BENEDIKT
SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
SLOVENSKA BISTRICA
MAKOLE
POLJČANE
OPLOTNICA
RUŠE
LOVRENC NA POHORJU
SELNICA OB DRAVI
KUNGOTA
ŠENTILJ