Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Maribor

  • Zagrebška cesta 72
    2000 Maribor
  • T: 02 250 66 00
  • F: 02 252 30 54
  • E: gp-csd.marib@gov.si

Krizni center za žrtve nasilja v družini

Poslanstvo/namen Kriznega centra za žrtve nasilja v družini (KCŽ) je nuditi možnost takojšnjega umika odrasli ženski žrtvi skupaj z mladoletnimi otroki iz ogrožujočega okolja zaradi nasilja v družini. Podlaga za delovanje je Zakon o socialnem varstvu (49. člen), Konvencija o otrokovih pravicah, 16. člen ZPND in Pravilniki o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Nasilje obravnavamo po ZPND, o sprejemu obvestimo pristojen CSD in policijo.

Krizni center za žrtve nasilja v družini omogoča kratkotrajno obliko bivanja (do treh tednov). Sprejem je mogoč vse dni v letu, 24 ur dnevno. Med bivanjem pri nas žrtve povežemo z obstoječo mrežo pomoči, jim nudimo varnost in prvo strokovno pomoč za začetek izstopa iz kroga nasilja.

Krizni center za žrtve nasilja v družini (KCŽ) je od 1.1.2009 do 30.9.2018 deloval kot samostojna enota v okviru redne dejavnosti CSD Maribor, s 1.10.2018 pa je ob reorganizaciji CSD umeščen kot samostojen krizni center med Skupne strokovne službe, Službo za koordinacijo in pomoč žrtvam pri CSD Maribor. V celoti nas financira MDDSZ in delujemo na nacionalnem nivoju.

Naša lokacija je tajna; le tako lahko zagotovimo izvajanje našega poslanstva. Ker gre za nujno namestitev razpolagamo le s skupnimi spalnicami in skupnimi prostori. Dodatne potrebe delovanja in uporabnikov pokrivamo tudi iz donacij in sredstev, ki nam jih vsako leto namenijo posamezne občine. Kosilo je pri nas brezplačno, ravno tako ostali stroški bivanja.

V primeru, da zaradi družinskega nasilja potrebujete takojšen umik iz nasilnega okolja spregovorite o tem in vas bodo strokovni delavci CSD, policisti, zdravstveni delavci, nevladne organizacije, društva, zdravstveni delavci, delavci šolske svetovalne službe, svetovalnic… in drugi usmerili v varno namestitev Kriznega centra za žrtve nasilja v družini.