Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Maribor

  • Zagrebška cesta 72
    2000 Maribor
  • Telefon: 02 250 66 00
  • Fax: 02 252 30 54
  • E-pošta: gp-csd.marib@gov.si

Krizni centri

Krizni center za žrtve nasilja v družini

Poslanstvo/namen Kriznega centra za žrtve nasilja v družini (KCŽ) je nuditi možnost takojšnjega umika odrasli ženski žrtvi skupaj z mladoletnimi otroki iz ogrožujočega okolja zaradi nasilja v družini. Podlaga za delovanje je Zakon o socialnem varstvu (49. člen), Konvencija o otrokovih pravicah, 16. člen ZPND in Pravilniki o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Nasilje obravnavamo po ZPND, o sprejemu obvestimo pristojen CSD in policijo.

Krizni center za žrtve nasilja v družini omogoča kratkotrajno obliko bivanja (do treh tednov). Sprejem je mogoč vse dni v letu, 24 ur dnevno. Med bivanjem pri nas žrtve povežemo z obstoječo mrežo pomoči, jim nudimo varnost in prvo strokovno pomoč za začetek izstopa iz kroga nasilja.

Krizni center za žrtve nasilja v družini (KCŽ) je od 1.1.2009 do 30.9.2018 deloval kot samostojna enota v okviru redne dejavnosti CSD Maribor, s 1.10.2018 pa je ob reorganizaciji CSD umeščen kot samostojen krizni center med Skupne strokovne službe, Službo za koordinacijo in pomoč žrtvam pri CSD Maribor. V celoti nas financira MDDSZ in delujemo na nacionalnem nivoju.

Naša lokacija je tajna; le tako lahko zagotovimo izvajanje našega poslanstva. Ker gre za nujno namestitev razpolagamo le s skupnimi spalnicami in skupnimi prostori. Dodatne potrebe delovanja in uporabnikov pokrivamo tudi iz donacij in sredstev, ki nam jih vsako leto namenijo posamezne občine. Kosilo je pri nas brezplačno, ravno tako ostali stroški bivanja.

V primeru, da zaradi družinskega nasilja potrebujete takojšen umik iz nasilnega okolja spregovorite o tem in vas bodo strokovni delavci CSD, policisti, zdravstveni delavci, nevladne organizacije, društva, zdravstveni delavci, delavci šolske svetovalne službe, svetovalnic… in drugi usmerili v varno namestitev Kriznega centra za žrtve nasilja v družini.

Kontakti

Krizni center za otroke in mladostnike

Krizni center za otroke in mladostnike (KCM) je redna dejavnost CSD Maribor. Deluje 24 ur skozi vse leto. Zaposlenih je 5 strokovnih delavcev in sodelavec preko javnih del kot vzgojitelj. Vključujejo se tudi prostovoljci.

NAMEN IN CILJI DELOVANJA KCM: Namenjen je otrokom in mladostnikom v starosti od 6 do 18 let, v času akutne stiske, ki jo sami ne zmorejo rešiti in je potrebna izločitev iz trenutnega okolja bivanja, oz. drugačno obravnavo - ambulantna obravnava ne zadošča več. Zagotovljena jim je 24-urna varna namestitev. V tem času je otrokom oz. mladostnikom omogočeno, da se čustveno stabilizira, ter ob pomoči strokovnih delavcev najdejo optimalno rešitev iz težav, zaradi katerih so poiskali pomoč. K sodelovanju vedno povabimo starše, matični CSD in po potrebi druge strokovne službe.

Cilj delovanja KCM je otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem oz. skrbnikom, ki se znajdejo v različni življenjski situaciji omogočiti podporo in čim večjo samostojnost pri iskanju izhoda iz kriznih situacij, na podlagi uveljavljanja načel lastne odgovornosti. Mladostniki, ki so nameščeni v KCM imajo praviloma slabo samopodobo, so neuspešni v šoli in z različnimi vedenjskimi odkloni. Večina mladostnikov nima učnih in delovnih navad, ni vešča pospravljanja, vzdrževanja osebne higiene, pranja perila, kuhanja itd. Potrebujejo pomoč celostno in na več nivojih.

V KCM lahko bivajo 3 tedne oz. 6 tednov, kadar se za njih ureja namestitev izven družine.

Kontakti

KRIZNI CENTER ZA OTROKE PALČEK MARIBOR

Logotip Kriznega centra za otroke PalčekKrizni center za otroke Palček Maribor je zatočišče za kratkotrajno celodnevno obravnavo otrok do 6 leta starosti, ki se znajdejo v stiski, zaradi katere je potrebna takojšnja izločitev iz okolja v katerem bivajo.

Krizna namestitev je namestitev posameznika, ki nujno potrebuje takojšnjo pomoč zaradi nasilja v družini ali zaradi drugih okoliščin, ki povzročajo neposredno ogroženost in stisko osebe. Krizna namestitev je kratkotrajna in se izvaja v kriznem centru, ki izvaja storitev prve socialne pomoči, osebne pomoči, ponuja sprejem in oskrbo uporabnikov, ponuja zatočišče, pripravi ukrepe za vrnitev v domače okolje ali drugo obliko, ki nadomešča domače okolje in sodeluje s CSD, vzgojno-izobraževalnimi zavodi in javnimi zavodi s področja zdravstva, policijo ter drugimi državnimi organi in organizacijami, ki so pristojne za obravnavo otrok in mladostnikov. V to storitev je treba vključiti tudi interventno službo z namenom pridobitve dodatnih informacij, znanj in možnosti za urejanje namestitev uporabnikov v okviru intervencij. KCO Palček deluje 24 ur na dan vse dni v tednu.

Kontakti

KRIZNI CENTER ZA OTROKE PALČEK (KCO)
Tel: 02 33 32 990
Gsm: 041 302 338
kcopalcek.csdmarib@gov.si