Center za socialno delo Maribor

 • Zagrebška cesta 72
  2000 Maribor
 • T: 02 250 66 00
 • F: 02 252 30 54
 • E: gp-csd.marib@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Maribor

BRAVC MARJANA
Tel: 631
E-mail: marjana.bravc@gov.si
 • direktorica
FERMIŠEK GORAN
Tel: 630
E-mail: goran.fermisek@gov.si
 • višji strokovni sodelavec

KADROVSKO PRAVNA SLUŽBA

ČASAR BOYADZHIEV ANJA
Tel: 02 250 66 81
 • pravnik
 • vodja kadrovsko-pravne službe
KRISTIJAN SILIČ
Tel: 527
E-mail: kristijan.silic@gov.si
 • pravnik
VALERIJA FLUHER
Tel: 609
E-mail: valerija.fluher@gov.si
 • kadrovik

FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA

mag. JELŠEK JELKA
Tel: 632
E-mail: jelka.jelsek@gov.si
 • vodja FRS
BAŽEC ANJA
Tel: 635
E-mail: anja.bazec@gov.si
 • računovodstvo
DROZG LILIJANA
Tel: 658
E-mail: lilijana.drozg@gov.si
 • računovodstvo
GUTTMANN METKA
Tel: 665
E-mail: metka.guttmann@gov.si
 • računovodstvo
KATAN POLONA
Tel: 604
E-mail: polona.katan@gov.si
 • računovodstvo
KOREN POLONA
Tel: 661
E-mail: polona.koren@gov.si
 • računovodstvo – blagajna
LENC DAMIJAN
Tel: 698
E-mail: damijan.lenc@gov.si
 • računovodstvo
LENC ZDENKA
Tel: 636
E-mail: zdenka.lenc@gov.si
 • računovodstvo
PODGORNIK DARJA
Tel: 633
E-mail: darja.podgornik-sarai@gov.si
 • računovodstvo – plače

SLUŽBA ZA ADMINISTRACIJO IN TEHNIČNO PODPORO

MILATIČ TOMAŽ
Tel: 506
E-mail: tomaz.milatic@gov.si
 • vodja
ZEČIČ VITOR
Tel: 656
E-mail: vitor.zecic@gov.si
 • nabavno – tehnična služba
CVETKO MATEJA
Tel: 625
E-mail: mateja.cvetko@gov.si
 • arhiv
NOVAK ANDREJA
Tel: 657
E-mail: andreja.novak1@gov.si
 • vložišče
KOPRIVEC MARUŠKA
Tel: 663
E-mail: marusa.koprivec@gov.si
 • vložišče
OGRIZEK MARTINA
Tel: 624
E-mail: martina.ogrizek@gov.si
 • vložišče
GUTTMANN MAJA
Tel: 530
E-mail: maja.guttmann@gov.si
 • vložišče
ZEČIČ ANIKA
Tel: 514
E-mail: Anika.zecic@gov.si
 • vložišče
BAĆIĆ MAJA
Tel: 610
E-mail: maja.bacic@gov.si
 • referent
KOROŠEC MAJDA
Tel: 655
E-mail: Majda.korosec1@gov.si
 • referent
LAJH GORAZD
Tel: 601
E-mail: gorazd.lajh@gov.si
 • referent
ZERA SLAVICA
Tel: 536
E-mail: slavica.zera@gov.si
 • referent
FIRAR TADEJ

E-mail: tadej.firar@gov.si

 • kurir
MURKO CVETKA

E-mail: Cvetka.murko@gov.si

 • referent

ZUPJS

BEZJAK NATAŠA
Tel: 520
E-mail: natasa.bezjak@gov.si
 • G
COKOJA TINA
Tel: 666
E-mail: tina.cokoja@gov.si
 • D
 • T
CUGMAS JANJA
Tel: 522
E-mail: Janja.cugmas@gov.si
 • M
 • Č
 • Đ
GOLOBIČ TANJA
Tel: 539
E-mail: tanja.golobic@gov.si
 • Ć
 • Đ
 • E
 • J
 • Ka - Kd
JEZNIK POLONA
Tel: 523
E-mail: polona.jeznik@gov.si
 • P (Pa do Pr)
KNEZ LILIJANA
Tel: 603
E-mail: lila.knez@gov.si
 • K (od Kr)
 • Z
KOCPEK METKA
Tel: 693
E-mail: metka.kocpek@gov.si
 • V
KRAUT MOJCA
Tel: 521
E-mail: Mojca.kraut@gov.si
 • A
 • R
 • X
 • Y
LJUBEC BOJANA
Tel: 643
E-mail: Bojana.ljubec@gov.si
 • B
LONČARIČ DANILO
Tel: 525
E-mail: danilo.loncaric@gov.si
 • I
 • L
 • N
 • Q
 • U
MAČEK NEVENKA
Tel: 524
E-mail: nevenka.macek@gov.si
 • H
 • izvršbe
MARIN GERLEC MOJCA

E-mail: mojca.maringerlec@gov.si

 • Od PS
 • O
MUSTAFIČ MIRSADA
Tel: 686
E-mail: mirsada.mustafic@gov.si
 • S
 • Č
SKOK MATEJA
Tel: 688
E-mail: mateja.skok@gov.si
 • Š
 • Ž
VOH DAJANA
Tel: 694
E-mail: dajana.voh@gov.si
 • K – (KE do KO)
ZAJC HORVAT MATEJA
Tel: 678
E-mail: mateja.zajc@gov.si
 • W
 • vinjete
ZUPANIČ ŽIGART IRENA
Tel: 672
E-mail: irena.zupanic-zigart@gov.si
 • C
 • F

KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI

GAJIČ ANA
Tel: 685, 041 642 741
E-mail: ana.gajic@gov.si
 • KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI

KOORDINATORKA ZA ROMSKA VPRAŠANJA

LJULJE GRIVEC BERIŠA
Tel: 689
E-mail: ljulje.berisa@gov.si
 • KOORDINATORKA ZA ROMSKA VPRAŠANJA

KOORDINATOR ZA INVALIDSKO VARSTVO

Slava Andric
Tel: 02 250 65 37
 • KOORDINATOR ZA INVALIDSKO VARSTVO
Marinka Dajčer
Tel: 02 250 65 13
 • KOORDINATOR ZA INVALIDSKO VARSTVO

KOORDINATORKA – NASILJE V DRUŽINI

SANJA SITAR SURIĆ
Tel: 671
E-mail: sanja.sitar@gov.si
 • KOORDINATORKA – NASILJE V DRUŽINI

KRIZNI CENTER ZA ŽRTVE NASILJA V DRUŽINI

VILMA KERSNIK

E-mail: gp-csd.marib@gov.si

 • vodja KCŽ
KODRIČ JERNEJA

E-mail: gp-csd.marib@gov.si

MEDVED ŠNAJDER JASNA

E-mail: gp-csd.marib@gov.si

SLAPNIK MONIKA

E-mail: monika.slapnik@gov.si

PERŠIČ JANA

E-mail: jana.persic@gov.si

KRIZNI CENTER ZA MLADE

VANER JOLANDA
Tel: 051 676 640
E-mail: jolanda.vaner@gov.si
 • vodja KCM
HAMZIČ GREGORČIČ LILIJANA
Tel: 860, 051 324 211
E-mail: liljana.hamzic@gov.si
NOSAN ZDENKA
Tel: 860, 051 324 211
E-mail: KCM-mb@gov.si
SLIŠKO ANUŠA
Tel: 860, 051 324 211
E-mail: anusa.slisko@gov.si
DEŽMAN IRIS
Tel: 860, 051 324 211
E-mail: iris.dezman@gov.si

PIKA. DNEVNI CENTER ZA OTROKE N MLADOSTNIKE

MARTINŠEK SIMONA
Tel: 051-304-015
E-mail: Simona.Martinsek@gov.si
 • vodja programa

VARNA HIŠA

Lidija OVČAR, univ. dipl. soc. del.
Tel: 02/480-11-86
E-mail: lidija.ovcar@gov.si
 • vodja varne hiše
Petra CERINŠEK, strokovna delavka
KIKEL ALEKSANDRA, strokovna delavka

E-mail: aleksandra.kikel@gov.si

LIPOVEC MILENA, socialna oskrbovalka

TOPLAK EMA, strokovna delavka

MATERINSKI DOM MARIBOR

DROFENIK MIRJANA
Tel: 051 260 160
E-mail: mirjana.drofenik@gov.si
 • vodja programa
mag. BARBARA KUHAR

E-mail: barbara.kuhar@gov.si

 • strokovna delavka
ŠOŠTARIČ ZDENKA

E-mail: info@materinski-dom.si

 • laična delavka

SVETOVALNICA ZA ŽRTVE NASILJA IN ZLORAB MARIBOR

HIŽMAN RADOJKA, univ. dipl. soc. del.
Tel: 02 228 49 94, 051 489 529
E-mail: radojka.hizman@gov.si
 • Vodja Svetovalnice
 • Strokovna delavka
PERKO ČUŠ LEA
Tel: 02 228 49 94, 041 762 333
E-mail: lea.perko@gov.si
 • Strokovna delavka
MEŠKO KAISER MATEJA
Tel: 02 228 49 95, 041 735 135
 • Strokovna delavka

ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE Šentiljska c. 7, Maribor IN SOCIALNA KUHINJA – Lokacija Dvorakova 14

VIOLETA RIZANI
Tel: 02-420-31-93, 070-829-223
E-mail: zavetiscecsd@gmail.com, violeta.rizani@gov.si
 • vodja
ŠINCEK MARJAN
Tel: 02-420-31-93, 070-829-223
E-mail: zavetiscecsd1@gmail.com
 • Sprejemna pisarna zavetišča
ŠIKMAN NIKO
Tel: 02-420-31-93, 070-829-223
E-mail: zavetiscecsd1@gmail.com
 • Sprejemna pisarna zavetišča
KOREN ZMAGO
Tel: 02-420-31-93, 070-829-223
E-mail: zavetiscecsd1@gmail.com
 • Sprejemna pisarna zavetišča
PETERKA JERNEJ
Tel: 02-420-31-93, 070-829-223
E-mail: zavetiscecsd1@gmail.com
 • Sprejemna pisarna zavetišča
ŽVAJKAR SIMON
Tel: 02-420-31-93, 070-829-223
E-mail: zavetiscecsd1@gmail.com
 • Sprejemna pisarna zavetišča

Uradne osebe

BRAVC MARJANA
 • pooblastilo za vodenje in odločanje
MOJCA VINDER
 • pooblastilo za odločanje v upravnem postopku
BEZJAK NATAŠA
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
CUGMAS JANJA
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
POLONA JEZNIK
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
HORVAT ZAJC MATEJA
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
KNEZ LILIJANA
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
KOCPEK METKA
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
KOS ROSANA
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
LEŠNIK LIDIJA
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
LONČARIČ DANILO
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
MAČEK NEVENKA
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
MUSTAFIČ MIRSADA
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
SKOK MATEJA
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
VRHOVŠEK JASMINA
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
VOH DAJANA
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku