Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Maribor

 • Zagrebška cesta 72
  2000 Maribor
 • T: 02 250 66 00
 • F: 02 252 30 54
 • E: gp-csd.marib@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Maribor

DirektoricaBRAVC MARJANA
Tel: 02 250 66 30
E-naslov: marjana.bravc@gov.si
 • Direktorica
FERMIŠEK GORAN
Tel: 02 250 66 30
E-naslov: goran.fermisek@gov.si gp-csd.marib@gov.si
 • Skupna splošna služba
 • Glavna pisarna-vodstvo

KADROVSKO PRAVNA SLUŽBA

ZOREC NATAŠA
Tel: 02 250 66 81
E-naslov: natasa.zorec@gov.si
 • Vodja KPS
 • Pravnik
SILIČ KRISTIJAN
Tel: 02 250 65 27
E-naslov: kristijan.silic@gov.si
 • Pravnik
FLUHER VALERIJA
Tel: 02 250 66 09
E-naslov: valerija.fluher@gov.si
 • Kadrovik
GAJŽLER MATEJA
Tel: 02 250 65 38
E-naslov: mateja.gajzler@gov.si
 • Kadrovik

FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA

mag. JELŠEK JELKA
Tel: 02 250 66 32
E-naslov: jelka.jelsek@gov.si
 • Vodja FRS
BAŽEC ANJA
Tel: 02 250 66 35
E-naslov: anja.bazec@gov.si
 • FRS
DROZG LILIJANA
Tel: 02 250 66 58
E-naslov: lilijana.drozg@gov.si
 • FRS
GUTTMANN METKA
Tel: 02 250 66 65
E-naslov: metka.guttmann@gov.si
 • FRS
KATAN POLONA
Tel: 02 250 66 04
E-naslov: polona.katan@gov.si
 • FRS
KOREN POLONA
Tel: 02 250 66 61
E-naslov: polona.koren@gov.si
 • FRS (blagajna)
LENC DAMIJAN
Tel: 02 250 66 98
E-naslov: damijan.lenc@gov.si
 • FRS
LENC ZDENKA
Tel: 02 250 66 36
E-naslov: zdenka.lenc@gov.si
 • FRS
PODGORNIK DARJA
Tel: 02 250 66 33
E-naslov: darja.podgornik-sarai@gov.si
 • FRS (plače)

SLUŽBA ZA ADMINISTRACIJO IN TEHNIČNO PODPORO

MILATIČ TOMAŽ
Tel: 02 250 65 06
E-naslov: tomaz.milatic@gov.si
 • Vodja
ZEČIČ VITOR
Tel: 02 250 66 56
E-naslov: vitor.zecic@gov.si
 • Pisarniški referent
CVETKO MATEJA
Tel: 02 250 66 25
E-naslov: mateja.cvetko@gov.si
 • Arhiv
KOPRIVEC MARUŠKA
Tel: 02 250 66 63
E-naslov: marusa.koprivec@gov.si
 • Vložišče
OGRIZEK MARTINA
Tel: 02 250 66 24
E-naslov: martina.ogrizek@gov.si
 • Vložišče
GUTTMANN MAJA
Tel: 02 250 65 30
E-naslov: maja.guttmann@gov.si
 • Vložišče
BAĆIĆ MAJA
Tel: 02 250 66 10
E-naslov: maja.bacic@gov.si
 • Referent
KOROŠEC MAJDA
Tel: 02 250 66 55
E-naslov: Majda.korosec1@gov.si
 • Odprema
LAJH GORAZD
Tel: 02 250 66 01
E-naslov: gorazd.lajh@gov.si
 • Odprema
FIRAR TADEJ
E-naslov: tadej.firar@gov.si
 • Kurir
MURKO CVETKA
E-naslov: Cvetka.murko@gov.si
 • Referent

SLUŽBA ZUPJS

ZUPJS (letne pravice: otroški dodatek, državna štipendije, subvencija vrtca, dodatek za veliko družino, subvencija malice in kosila)
Splošne informacije: 02/250 66 99

BEZJAK NATAŠA
Tel: 02 250 65 20
E-naslov: natasa.bezjak@gov.si
 • G
ZAJC HORVAT MATEJA
Tel: 02 250 66 78
E-naslov: mateja.zajc@gov.si
 • Vodja službe ZUPJS
 • W, O, Pr-Pž
 • Vinjete
 • Poizvedbe
CUGMAS JANJA
Tel: 02 250 65 22
E-naslov: Janja.cugmas@gov.si
 • M
GOLOBIČ TANJA
Tel: 02 250 65 39
E-naslov: tanja.golobic@gov.si
 • Ć, Đ, E, J, K (Ka – Kd), P (Pe – Ph)
KNEZ LILIJANA
Tel: 02 250 66 03
E-naslov: lila.knez@gov.si
 • K (Kp – Kž), I, Z
KOCPEK METKA
Tel: 02 250 66 93
E-naslov: metka.kocpek@gov.si
 • La – Le, V
LEŠNIK LIDIJA
Tel: 02 250 65 21
E-naslov: lidija.lesnik@gov.si
 • A, R, P (Pi – Pn), X, Y
LJUBEC BOJANA
Tel: 02 250 66 43
E-naslov: Bojana.ljubec@gov.si
 • B, U, Q
MAČEK NEVENKA
Tel: 02 250 65 24
E-naslov: nevenka.macek@gov.si
 • H, od Li naprej
 • Izvršbe
MARIN GERLEC MOJCA
Tel: 02 250 66 90
E-naslov: mojca.maringerlec@gov.si
MUSTAFIČ MIRSADA
Tel: 02 250 66 86
E-naslov: mirsada.mustafic@gov.si
 • S, Č
PETELINŠEK NINA HERMINA
Tel: 02 250 66 66
E-naslov: nina.petelinsek@gov.si
 • D, T, N
SKOK MATEJA
Tel: 02 250 66 88
E-naslov: mateja.skok@gov.si
 • Š, Ž
VOH DAJANA
Tel: 02 250 66 94
E-naslov: dajana.voh@gov.si
 • K (Ke do Ko)
ZUPANIČ ŽIGART IRENA
Tel: 02 250 66 72
E-naslov: irena.zupanic-zigart@gov.si
 • F, C, P (Pa-Pd, Po)

KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI

KOROŠEC MAJA
Tel: 02 250 65 08
E-naslov: maja.korosec1@gov.si
ŠALAMUN ANA
Tel: 02 250 66 85, 041 642 741
E-naslov: ana.gajic@gov.si

KOORDINATORKA ZA ROMSKA VPRAŠANJA

LJULJE GRIVEC BERIŠA
Tel: 02 250 66 89
E-naslov: ljulje.berisa@gov.si

KOORDINATOR ZA INVALIDSKO VARSTVO

Slava Andric
Tel: 02 250 65 37
E-naslov: slava.andric@gov.si
Marinka Dajčer
Tel: 02 250 65 13
E-naslov: marinka.dajcer@gov.si

KOORDINATORKA – NASILJE V DRUŽINI

SANJA SITAR SURIĆ
Tel: 02 250 66 71
E-naslov: sanja.sitar@gov.si

KRIZNI CENTER ZA ŽRTVE NASILJA V DRUŽINI

VILMA KERSNIK
E-naslov: gp-csd.marib@gov.si
 • Vodja KCŽ
KODRIČ JERNEJA
E-naslov: gp-csd.marib@gov.si
MEDVED ŠNAJDER JASNA
E-naslov: gp-csd.marib@gov.si
SLAPNIK MONIKA
E-naslov: monika.slapnik@gov.si
PERŠIČ JANA
E-naslov: jana.persic@gov.si

KRIZNI CENTER ZA MLADE

VANER JOLANDA
Tel: 051 676 640
E-naslov: jolanda.vaner@gov.si
 • Vodja KCM
HAMZIČ GREGORČIČ LILIJANA
Tel: 02 250 68 60, 051 324 211
E-naslov: liljana.hamzic@gov.si
NOSAN ZDENKA
Tel: 02 250 68 60, 051 324 211
E-naslov: KCM-mb@gov.si
SLIŠKO ANUŠA
Tel: 02 250 68 60, 051 324 211
E-naslov: anusa.slisko@gov.si
DEŽMAN IRIS
Tel: 02 250 68 60, 051 324 211
E-naslov: iris.dezman@gov.si
RAMŠAK FIDES
E-naslov: Fides.Ramsak@gov.si

PIKA. DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

MARTINŠEK SIMONA
Tel: 051 304 015
E-naslov: Simona.Martinsek@gov.si pika.dcmb@gmail.com
 • Vodja programa
KOSI NINA
E-naslov: nina.kosi@gov.si

VARNA HIŠA

Lidija OVČAR, univ. dipl. soc. del.
Tel: 02 480 11 86
E-naslov: lidija.ovcar@gov.si varnah.csdmarib@gov.si
 • Vodja varne hiše
Petra CERINŠEK, strokovna delavka
KIKEL ALEKSANDRA, strokovna delavka
E-naslov: aleksandra.kikel@gov.si
LIPOVEC MILENA, socialna oskrbovalka
TOPLAK EMA, strokovna delavka

MATERINSKI DOM MARIBOR

DROFENIK MIRJANA
Tel: 051 260 160
E-naslov: mirjana.drofenik@gov.si vodja@materinski-dom.si
 • Vodja programa
mag. BARBARA KUHAR
Tel: 02 623 25 52, 02 623 25 26
E-naslov: barbara.kuhar@gov.si
 • Strokovna delavka
MAJA ALIČ
Tel: 02 623 25 52, 02 623 25 26
E-naslov: maja.alic@gov.si
 • Strokovna delavka
BARBARA MITROVIĆ
Tel: 02 623 25 52, 02 623 25 26
 • Strokovna delavka
ŠOŠTARIČ ZDENKA
Tel: 02 623 25 52, 02 623 25 26
E-naslov: info@materinski-dom.si
 • Laična delavka

SVETOVALNICA ZA ŽRTVE NASILJA IN ZLORAB MARIBOR

HIŽMAN RADOJKA, univ. dipl. soc. del.
Tel: 02 228 49 94, 051 489 529
E-naslov: radojka.hizman@gov.si
 • Vodja Svetovalnice
 • Strokovna delavka
PERKO ČUŠ LEA
Tel: 02 228 49 94, 041 762 333
E-naslov: lea.perko@gov.si
 • Strokovna delavka
MEŠKO KAISER MATEJA
Tel: 02 228 49 95, 041 735 135
 • Strokovna delavka

ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE Šentiljska c. 7, Maribor IN SOCIALNA KUHINJA – Lokacija Dvorakova 14

ŠIKMAN NIKO
Tel: 02 420 31 93, 070 829 223
E-naslov: zavetiscecsd1@gmail.com
 • Sprejemna pisarna zavetišča
KOREN ZMAGO
Tel: 02 420 31 93, 070 829 223
E-naslov: zavetiscecsd1@gmail.com
 • Sprejemna pisarna zavetišča
PETERKA JERNEJ
Tel: 02 420 31 93, 070 829 223
E-naslov: zavetiscecsd1@gmail.com
 • Sprejemna pisarna zavetišča
BOŽIČ MANUELA
Tel: 02 420 31 93, 070 829 223
E-naslov: zavetiscecsd1@gmail.com
 • VODJA Zavetišča za brezdomce
KARLOVČEC MONIKA
Tel: 02 420 31 93, 070 829 223
E-naslov: zavetiscecsd1@gmail.com
 • Strokovna delavka

Uradne osebe

BRAVC MARJANA
 • pooblastilo za vodenje in odločanje
BEZJAK NATAŠA
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
CUGMAS JANJA
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
HORVAT ZAJC MATEJA
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
KNEZ LILIJANA
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
KOCPEK METKA
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
LEŠNIK LIDIJA
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
MAČEK NEVENKA
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
MUSTAFIČ MIRSADA
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
SKOK MATEJA
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
VOH DAJANA
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku