Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Maribor

 • Zagrebška cesta 72
  2000 Maribor
 • T: 02 250 66 00
 • F: 02 252 30 54
 • E: gp-csd.marib@gov.si

Seznam zaposlenih na CSD Maribor

DirektoricaBravc Marjana
Tel: 02 250 66 30
E-naslov: marjana.bravc@gov.si
 • direktorica
Fermišek Goran
Tel: 02 250 66 30
E-naslov: goran.fermisek@gov.si gp-csd.marib@gov.si
 • skupna splošna služba
 • glavna pisarna-vodstvo

KADROVSKO PRAVNA SLUŽBA

Zorec Nataša
Tel: 02 250 66 81
E-naslov: natasa.zorec@gov.si
 • vodja KPS
 • pravnik
Silič Kristijan
Tel: 02 250 65 27
E-naslov: kristijan.silic@gov.si
 • pravnik
Fluher Valerija
Tel: 02 250 66 09
E-naslov: valerija.fluher@gov.si
 • kadrovik
Gajžler Mateja
Tel: 02 250 65 38
E-naslov: mateja.gajzler@gov.si
 • kadrovik

FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA

mag. Jelšek Jelka
Tel: 02 250 66 32
 • vodja FRS
Bažec Anja
Tel: 02 250 66 35
 • FRS
Drozg Lilijana
Tel: 02 250 66 58
 • FRS
Guttmann Metka
Tel: 02 250 66 65
 • FRS
Katan Polona
Tel: 02 250 66 04
 • FRS
Koren Polona
Tel: 02 250 66 61
 • FRS (blagajna)
Lenc Damijan
Tel: 02 250 66 98
 • FRS
Lenc Zdenka
Tel: 02 250 66 36
 • FRS
Podgornik Darja
Tel: 02 250 66 33
 • FRS (plače)

SLUŽBA ZA ADMINISTRACIJO IN TEHNIČNO PODPORO

Milatič Tomaž
Tel: 02 250 65 06
E-naslov: tomaz.milatic@gov.si
 • vodja
Zečič Vitor
Tel: 02 250 66 56
E-naslov: vitor.zecic@gov.si
 • pisarniški referent
Cvetko Mateja
Tel: 02 250 66 25
E-naslov: mateja.cvetko@gov.si
 • arhiv
Koprivec Maruška
Tel: 02 250 66 63
E-naslov: marusa.koprivec@gov.si
 • vložišče
Ogrizek Martina
Tel: 02 250 66 24
E-naslov: martina.ogrizek@gov.si
 • vložišče
Guttmann Maja
Tel: 02 250 65 30
E-naslov: maja.guttmann@gov.si
 • vložišče
Baćić Maja
Tel: 02 250 66 10
E-naslov: maja.bacic@gov.si
 • referent
Korošec Majda
Tel: 02 250 66 55
E-naslov: Majda.korosec1@gov.si
 • odprema
Lajh Gorazd
Tel: 02 250 66 01
E-naslov: gorazd.lajh@gov.si
 • odprema
Firar Tadej
E-naslov: tadej.firar@gov.si
 • kurir

SLUŽBA ZUPJS

ZUPJS (letne pravice: otroški dodatek, državna štipendije, subvencija vrtca, dodatek za veliko družino, subvencija malice in kosila)
Splošne informacije: 02/250 66 99

Zajc Horvat Mateja
Tel: 02 250 66 78
E-naslov: mateja.zajc@gov.si
 • Vodja službe ZUPJS
 • W, O, Pr-Pž
 • vinjete
 • poizvedbe
Bezjak Nataša
Tel: 02 250 65 20
E-naslov: natasa.bezjak@gov.si
 • G
Cugmas Janja
Tel: 02 250 65 22
E-naslov: Janja.cugmas@gov.si
 • M
Golobič Tanja
Tel: 02 250 65 39
E-naslov: tanja.golobic@gov.si
 • Ć, Đ, E, J, K (Ka – Kd), P (Pe – Ph)
Knez Lilijana
Tel: 02 250 66 03
E-naslov: lila.knez@gov.si
 • K (Kp – Kž), I, Z
Kocpek Metka
Tel: 02 250 66 93
E-naslov: metka.kocpek@gov.si
 • La – Le, V
Lešnik Lidija
Tel: 02 250 65 21
E-naslov: lidija.lesnik@gov.si
 • A, R, P (Pi – Pn), X, Y
Ljubec Bojana
Tel: 02 250 66 43
E-naslov: Bojana.ljubec@gov.si
 • B, Q, U
Maček Nevenka
Tel: 02 250 65 24
E-naslov: nevenka.macek@gov.si
 • H, od Li naprej
 • izvršbe
Mustafić Mirsada
Tel: 02 250 66 86
E-naslov: mirsada.mustafic@gov.si
 • S, Č
Skok Mateja
Tel: 02 250 66 88
E-naslov: mateja.skok@gov.si
 • Š, Ž
Voh Dajana
Tel: 02 250 66 94
E-naslov: dajana.voh@gov.si
 • K (Ke do Ko)
Zupanič Žigart Irena
Tel: 02 250 66 72
E-naslov: irena.zupanic-zigart@gov.si
 • F, C, P (Pa-Pd, Po)
Sinanović Naila
Tel: 02 250 66 66
E-naslov: naila.sinanovic@gov.si
 • D, T, N

KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI

Korošec Maja
Tel: 02 250 65 08
E-naslov: maja.korosec1@gov.si
Šalamun Ana
Tel: 02 250 66 85, 041 642 741
E-naslov: ana.salamun@gov.si

KOORDINATORKA ZA ROMSKA VPRAŠANJA

Ljulje Grivec Beriša
Tel: 02 250 66 89
E-naslov: ljulje.berisa@gov.si

KOORDINATOR ZA INVALIDSKO VARSTVO

Slava Andric
Tel: 02 250 65 37
E-naslov: slava.andric@gov.si
Marinka Dajčer
Tel: 02 250 65 13
E-naslov: marinka.dajcer@gov.si
Karmen Hadela
Tel: 02 720 03 04
E-naslov: karmen.hadela@gov.si
Anita Lorbek
Tel: 02 250 65 94
E-naslov: anita.lorbek@gov.si
Anita Slana
Tel: 02 250 65 25
E-naslov: anita.slana@gov.si

KOORDINATORKA – NASILJE V DRUŽINI

Sanja Sitar Surić
Tel: 02 250 66 71
E-naslov: sanja.sitar@gov.si

KRIZNI CENTER ZA ŽRTVE NASILJA V DRUŽINI

vodja KCŽVilma Kersnik
E-naslov: gp-csd.marib@gov.si
Kodrič Jerneja
E-naslov: gp-csd.marib@gov.si
Medved Šnajder Jasna
E-naslov: gp-csd.marib@gov.si
Slapnik Monika
E-naslov: monika.slapnik@gov.si
Peršič Jana
E-naslov: jana.persic@gov.si

KRIZNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

vodja KCMVaner Jolanda
Tel: 051 676 640
E-naslov: jolanda.vaner@gov.si
Hamzič Gregorčič Lilijana
Tel: 02/25-02-660, 051 324 211
E-naslov: liljana.hamzic@gov.si
Nosan Zdenka
Tel: 02/25-02-660, 051 324 211
E-naslov: zdenka.nosan@gov.si
Sliško Anuša
Tel: 02/25-02-660, 051 324 211
E-naslov: anusa.slisko@gov.si
Dežman Burazer Iris
Tel: 02/25-02-660, 051 324 211
E-naslov: iris.dezman@gov.si
Ramšak Fides
E-naslov: Fides.Ramsak@gov.si
Kušar Dejan
Tel: 02/25-02-660, 051 324 211
E-naslov: dejan.kusar@gov.si

KRIZNI CENTER ZA OTROKE PALČEK MARIBOR

vodja KCOKAROLINA VIDMAR
Tel: 02 33 32 990, 041 302 338
E-naslov: kco.palcek@gov.si karolina.vidmar1@gov.si
BRGLEZ FINK Bogdana
Tel: 02 33 32 990, 041 302 338
E-naslov: kco.palcek@gov.si
GRAMC Alenka
Tel: 02 33 32 990, 041 302 338
E-naslov: kco.palcek@gov.si
ROLA VILČNIK Maša
Tel: 02 33 32 990, 041 302 338
E-naslov: kco.palcek@gov.si
BRVAR Dunja
Tel: 02 33 32 990, 041 302 338
E-naslov: kco.palcek@gov.si
KRIŽANIČ Kaja
Tel: 02 33 32 990, 041 302 338
E-naslov: kco.palcek@gov.si
MAŽGON Robert
Tel: 02 33 32 990, 041 302 338
E-naslov: kco.palcek@gov.si
VRŠIČ FRAS Petra
Tel: 02 33 32 990, 041 302 338
E-naslov: kco.palcek@gov.si

PIKA. DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

vodja programaMartinšek Simona
Tel: 051 304 015
E-naslov: Simona.Martinsek@gov.si pika.dcmb@gmail.com
Kosi Nina
E-naslov: nina.kosi@gov.si
Draškovič Monika
Juhart Miro
Modrinjak Stoleski Mojca
Prislan Suzana

VARNA HIŠA

vodja varne hišeOvčar Lidija, univ. dipl. soc. del.
Tel: 02 480 11 86
E-naslov: lidija.ovcar@gov.si varnah.csdmarib@gov.si
Cerinšek Petra, strokovna delavka
Kikel Aleksandra, strokovna delavka
E-naslov: aleksandra.kikel@gov.si
Lipovec Milena, socialna oskrbovalka
Toplak Ema, strokovna delavka

MATERINSKI DOM MARIBOR

vodja programaDrofenik Mirjana
Tel: 051 260 160
E-naslov: mirjana.drofenik@gov.si vodja@materinski-dom.si
 • vodja programa
mag. Barbara Kuhar
Tel: 02 623 25 52, 02 623 25 26
E-naslov: info@materinski-dom.si
 • strokovna delavka
Maja Alič
Tel: 02 623 25 52, 02 623 25 26
E-naslov: info@materinski-dom.si
 • strokovna delavka
Usar Nataša
Tel: 02 623 25 52, 02 623 25 26
E-naslov: info@materinski-dom.si
 • strokovna delavka
Šoštarič Zdenka
Tel: 02 623 25 52, 02 623 25 26
E-naslov: info@materinski-dom.si
 • laična delavka

SVETOVALNICA ZA ŽRTVE NASILJA IN ZLORAB MARIBOR

Vodja SvetovalniceHižman Radojka, univ. dipl. soc. del.
Tel: 02 228 49 94, 051 489 529
E-naslov: radojka.hizman@gov.si
 • Vodja Svetovalnice
 • Strokovna delavka
Perko Čuš Lea
Tel: 02 228 49 94, 041 762 333
E-naslov: lea.perko@gov.si
 • Strokovna delavka
Meško Kaiser Mateja
Tel: 02 228 49 94, 041 735 135
 • Strokovna delavka
Zimšek Kralj Danijela
Tel: 02 228 49 94
E-naslov: Danijela.Zimsek-Kralj@gov.si
 • Strokovna delavka

ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE Šentiljska c. 7, Maribor IN SOCIALNA KUHINJA – Lokacija Dvorakova 14

Šikman Niko
Tel: 02 420 31 93, 070 829 223
E-naslov: zavetiscecsd1@gmail.com
 • Sprejemna pisarna zavetišča
Peterka Jernej
Tel: 02 420 31 93, 070 829 223
E-naslov: zavetiscecsd1@gmail.com
 • Sprejemna pisarna zavetišča
Vodja ZavetiščaBožić Manuela
Tel: 02 420 31 93, 070 829 223
E-naslov: zavetiscecsd1@gmail.com
 • VODJA Zavetišča za brezdomce
Karlovčec Monika
Tel: 02 420 31 93, 070 829 223
E-naslov: zavetiscecsd1@gmail.com
 • Strokovna delavka
Ferlež Bojan
Tel: 02 420 31 93, 070 829 223
E-naslov: zavetiscecsd1@gmail.com
Gal Teodora
Tel: 02 420 31 93, 070 829 223
E-naslov: zavetiscecsd1@gmail.com
Marčič Otinja
Tel: 02 420 31 93, 070 829 223
E-naslov: zavetiscecsd1@gmail.com

Uradne osebe

Bravc Marjana
 • pooblastilo za vodenje in odločanje
Bezjak Nataša
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
Cugmas Janja
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
Zajc Horvat Mateja
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
Knez Lilijana
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
Kocpek Metka
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
Lešnik Lidija
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
Maček Nevenka
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
Mustafić Mirsada
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
Skok Mateja
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
Voh Dajana
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku