Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Maribor

  • Zagrebška cesta 72
    2000 Maribor
  • Telefon: 02 250 66 00
  • Fax: 02 252 30 54
  • E-pošta: gp-csd.marib@gov.si

Materinski dom Maribor

Komu je program namenjen?

Materinski dom Maribor - logotip

Program je namenjen vsem tistim ženskam, ki čutite, da na svoji življenjski poti potrebujte pomoč.

Ob možnosti bivanja vam nudimo strokovno in drugo potrebno pomoč pri razreševanju vaših stisk in težav kot tudi pomoč pri vzgoji in skrbi za vaše otroke.

Možnost sprejema in bivanja

Po osebnem razgovoru, ki ga opravimo skupaj z vami in po odločitvi za bivanje, se dogovorimo za namestitev. V času, ko ste naša stanovalka je pomembno, da upoštevate hišni red in pravila bivanja ter aktivno sodelujete v procesu reševanja vaših stisk in težav. Prispevate tudi delež k plačilu stroškov bivanja. V primeru, da ste brez sredstev za preživljanje, skupaj raziščemo možnosti, kako razrešiti položaj v katerem se nahajate.

Oblike in vsebina pomoči

Pomagamo vam pri:

Osebna pomoč

Svojo življenjsko pot in trenutno stisko boste lahko raziskale tudi skozi proces ali svetovanja v okviru osebne pomoči.

Strokovno vodena samopomočna skupina

Proces učenja v skupini je dragocen prispevek k lastnemu razvoju, kjer se izkušnjam pridružijo nova spoznanja.

Ustvarjalne delavnice

V stiski velikokrat pozabimo na lastno ustvarjalnost, ki je poseben vir naših notranjih moči. Ko si znova prisluhnemo in si dovolimo izraziti se na sebi lasten način, postanemo bolj samozavestni in zadovoljni sami s sabo.

Sodelovanje z zunanjimi institucijami in skupnostjo

Ker je delovanje programa odvisno tudi od dobro zastavljenega sodelovanja, naj poudarimo tiste, katerih sodelovanje nam je v oporo in pomoč:

Kontakt:

E-pošta: info@materinski-dom.si
Tel. št.: 02/623-25-26, 02/623-25-52,
GSM: 051/260-159

Vodja programa:

Mirjana Drofenik, univ. dipl. soc. del.

Financiranje programa:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Program deluje ob podpori Mestne občine Maribor in nekaterih občin Podravske regije, ter posameznih donatorjev.

V primeru izražene želje po podpori programu lahko posamezniki in podjetja prispevate na transakcijski račun št.: SI5601100-6001619147, sklic: 00 763202-3155 (za materinski dom).