Preskoči na glavno vsebino

Center za socialno delo Maribor Enota Slovenska Bistrica

 • Ljubljanska cesta 16,
  2310 Slovenska Bistrica
 • T: 02 805 07 63
 • F: 02 805 07 77
 • E: gpcsd.slovb@gov.si

Zaposleni na CSD Maribor, Enota Slovenska Bistrica

Zaposleni s področji dela

delno plačilo za izgubljen dohodekdodatek za nego otrokadružinski pomočnikizdelava mnenj za sodišče v postopku zakonskega sporakoordiniranje javnih delavcevkoordiniranje prostovoljcevmladoletniki v kazenskem postopku in v postopku o prekrškumnenja sodišču v postopku deložacijeMnenje o vnaprej izraženi volji starševMnenje sodišču v postopku za varstvo koristi otrok - varstvo, vzgoja, stiki in preživninamnenje sodišču v postopku za varstvo pravic in koristi otrokanadomeščanje pomočnice direktoricenaloge po ZPNDnaloge v splošno korist za mladoletnikeobravnava odstopljenih oseb s strani ZRSZobravnava otrok in mladostnikov s težavami v odraščanjuočetovstvooprostitve plačil institucionalnega varstva in pomoči na domuosebna pomoč: svetovanje, urejanje, vodenjePisarniški referentpogrebninapoizvedbepokazenska pomočpomoč pri dogovoru o preživnini za polnoletne osebePomoč pri sklenitvi sporazuma o izvajanju starševske skrbi v katerih starši niso enotniPomočnica direktoriceposmrtninaposvojitvepredhodno svetovanje pred začetkom vložitve predloga za sporazumno razvezo zakonske zveze ali pred začetkom postopka o zakonskem sporuPredhodno svetovanje preživninapredhodno svetovanje preživninaPrva socialna pomočprva socialna pomočprva socialna pomoč s povzročitelji nasiljaPSP-preprečevanje nasilja v družinirejništvoskrbništvosocialna preventiva - skupinsko delo z rejnicamisocialna preventiva-počitniški programsodelavka v glavni pisarni CSDSprejem zaprosil za vključitev v predhodno svetovanje in izvajanje predhodnega svetovanja: pred začetkom postopka za varstvo koristi otroka-varstvo in vzgoja, stiki in preživninastarševska nadomestila in krajši delovni časStarševsko varstvo in družinski prejemkiStoritev Pomoč družini za domUveljavljanje pravic iz javnih sredstevUveljavljanje pravic iz javnih sredstev Uveljavljanje pravic iz javnih sredstevvarstvo odraslihvarstvo otrok in družinevnos preživnin in valorizacijavzgojni ukrepivzgojni zavodi
Pomočnica direktoriceRupar Blanka
Tel: 02 8050 762
E-naslov: blanka.rupar@gov.si
 • Pomočnica direktorice
 • predhodno svetovanje pred začetkom vložitve predloga za sporazumno razvezo zakonske zveze ali pred začetkom postopka o zakonskem sporu
 • izdelava mnenj za sodišče v postopku zakonskega spora
 • mnenje sodišču v postopku za varstvo pravic in koristi otroka
Babšek Metka
Tel: 02 8050 766
E-naslov: metka.babsek@gov.si
 • družinski pomočnik
 • očetovstvo
 • pogrebnina
 • posmrtnina
 • dodatek za nego otroka
 • delno plačilo za izgubljen dohodek
 • oprostitve plačil institucionalnega varstva in pomoči na domu
 • poizvedbe
Hajdnik Marija
Tel: 02 8050 763
E-naslov: gpcsd.slovb@gov.si
 • sodelavka v glavni pisarni CSD (enote Slovenska Bistrica)
mag. Kenda Jasmina
Tel: 02 8050 774
E-naslov: jasmina.kenda@gov.si
 • obravnava otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju (A do J)
 • mladoletniki v kazenskem postopku in v postopku o prekršku
 • vzgojni ukrepi
 • vzgojni zavodi
 • naloge v splošno korist za mladoletnike
 • pokazenska pomoč
Kovačič irena
Tel: 02 8050 773
E-naslov: irena.kovacic@gov.si
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (B,I,J,O)
 • vnos preživnin in valorizacija
Kojić Monika
Tel: 02 8050 776
E-naslov: monika.kojic@gov.si
 • Sprejem zaprosil za vključitev v predhodno svetovanje in izvajanje predhodnega svetovanja: pred začetkom postopka za varstvo koristi otroka-varstvo in vzgoja, stiki in preživnina (od črke A do O)
 • Mnenje sodišču v postopku za varstvo koristi otrok - varstvo, vzgoja, stiki in preživnina (od črke A do O)
 • Pomoč pri sklenitvi sporazuma o izvajanju starševske skrbi v katerih starši niso enotni (od črke A do O)
 • Mnenje o vnaprej izraženi volji staršev (od črke A do O)
 • Predhodno svetovanje preživnina (od črke A do O)
 • Prva socialna pomoč (od črke A do O)
Kraut Mojca
Tel: 028050782
E-naslov: mojca.kraut@gov.si
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (C,Č,Ć,F,G,Q,Ž,X)
Küzmič Arbeiter Tajana
Tel: 02 8050 782
E-naslov: tajana.kuzmic@gov.si
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (E,R,S,Š,V)
Mlakar Pernat Dominika
Tel: 02 8050 780
E-naslov: dominika.mlakar-pernat@gov.si
 • Pisarniški referent
Mišić Tanja
Tel: 02 8050 767
E-naslov: tanja.misic@gov.si
 • rejništvo
 • varstvo otrok in družine
 • Storitev Pomoč družini za dom (Š, T, U, V, Z, Ž,)
Petelinšek Nina Hermina
Tel: 02 805 07 69
E-naslov: nina.petelinsek@gov.si
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (K,L,M)
Peterin Sonja
Tel: 02 8050 768
E-naslov: sonja.peterin@gov.si
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (A,D,Đ,H,N,P,T,U,Z,W)
Pifko Nataša
Tel: 02 8050 775
E-naslov: natasa.pifko@gov.si
 • nadomeščanje pomočnice direktorice
 • skrbništvo
Ravnikar Kurnik Urša
Tel: 02 805 0764
E-naslov: ursa.ravnikar-kurnik@gov.si
Šega Stanislava
Tel: 02 8050 765
E-naslov: stanka.sega@gov.si
 • Starševsko varstvo in družinski prejemki
 • starševska nadomestila in krajši delovni čas
Vetrih Olja
Tel: 02 805 0784
E-naslov: olja.vetrih@gov.si
 • posvojitve
 • osebna pomoč: svetovanje, urejanje, vodenje
 • socialna preventiva - skupinsko delo z rejnicami
 • obravnava odstopljenih oseb s strani ZRSZ
Vihtelič Majda
Tel: 02 8050 771
E-naslov: majda.vihtelic@gov.si
 • PSP-preprečevanje nasilja v družini
 • naloge po ZPND
Vodošek Ozimič Lucija
Tel: 02 80 50 772
E-naslov: lucija.vodosek-ozimic@gov.si
 • Sprejem zaprosil za vključitev v predhodno svetovanje in izvajanje predhodnega svetovanja: pred začetkom postopka za varstvo koristi otroka-varstvo in vzgoja, stiki in preživnina (od črke P do Ž)
 • obravnava otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju (od črke K do Ž)
 • pomoč pri dogovoru o preživnini za polnoletne osebe (od črke P do Ž)
 • predhodno svetovanje preživnina (od črke P do Ž)
 • socialna preventiva-počitniški program
 • koordiniranje prostovoljcev
 • koordiniranje javnih delavcev
Žvajkar Simon
Tel: 02 8050 770
E-naslov: simon.zvajkar@gov.si
 • varstvo odraslih
 • prva socialna pomoč
 • prva socialna pomoč s povzročitelji nasilja
 • mnenja sodišču v postopku deložacije

Seznam oseb, pooblaščenih za vodenje ter vodenje in odločanje v upravnem postopku

Rupar Blanka
 • pooblastilo za odločanje v upravnem postopku in pooblastilo za vodenje
Babšek Metka
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
Kovačič irena
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
Mišić Tanja
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
Vihtelič Majda
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
Vetrih Olja
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
Pifko Nataša
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku in v primeru nadomeščanja še za odločanje
Kenda Jasmina
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
Šega Stanislava
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
Peterin Sonja
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku
Küzmič Arbeiter Tajana
 • pooblastilo za vodenje v upravnem postopku