Preskoči na glavno vsebino
Logotip Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo Maribor

  • Zagrebška cesta 72
    2000 Maribor
  • Telefon: 02 250 66 00
  • Fax: 02 252 30 54
  • E-pošta: gp-csd.marib@gov.si

Vabilo k oddaji ponudbe za IZVEDBO NOTRANJE REVIZIJE POSLOVANJA CSD Maribor za leto 2019

Objavljeno: 08. 10. 2020

Spoštovani,

Center za socialno delo Maribor je kot proračunski Uporabnik v skladu S Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS št 72- 3448/2002) za vsako koledarsko leto z namenom preverjanja poslovanja in svetovanja ter izboljšanja poslovanja zavezan za izvedbo notranje revizije.

Izvedba notranje revizije bo obsegala naslednje aktivnosti:

Vsebina notranje revizije bo obsegala naslednja področja za leto 2019

Notranja revizija predvsem na naslednjih področjih:

Merila za izbor ustreznega revizorja:

Iz ponudbe mora biti razvidno, da izvajalec izpolnjuje naslednje pogoje:

Med ustreznimi ponudniki, ki ponudijo zahtevane pogoje (tudi rok) izbere po merilu stroškovno najugodnejšega.

Izvedba revizije: Pri izvajanju revizije se upoštevajo usmeritve za finančno poslovodenje in notranje kontrole ter usmeritve za državno notranje revidiranje.

Izvajalec prevzema odgovornost dobrega strokovnjaka za izvedbo vseh načrtovanih nalog v vseh fazah, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno izvedbo predmetnih storitev.

Izvajanje revizijskih storitev se prične takoj po sklenitvi pogodbe, ki jo CSD Maribor sklene po potrditvi Letnega načrta dela notranje revizije na Svetu zavoda (v skladu z dogovorom) in traja do dneva priprave končnega revizijskega poročila.

Ponudbe prosimo pošljite do petka 16. oktobra 2020.

Pripravila:
Nataša Zorec, univ. dipl. prav.
Kadrovsko pravna služba

Marjana Bravc, mag. soc. del., spec.
direktorica